Cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất cho khách hàng Nhật Bản. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Takahisa Onose

Lãnh đạo Khối Doanh nghiệp Nhật Bản Khu vực Đông Dương, Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Lãnh đạo Khối Doanh nghiệp Nhật Bản. Tập trung vào khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Lĩnh vực trọng tâm Tư vấn

Ông Takahisa Onose là Lãnh đạo Khối Doanh nghiệp Nhật Bản Khu vực Đông Dương và Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Ông có trên 15 năm kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp và đang cung cấp dịch vụ cho hơn 1.000 khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam, Campuchia và Lào. 

Ông Onose cung cấp dịch vụ cho nhiều công ty lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Tài chính - Thuế & Hải quan thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Nhật Bản, ông Onose từng làm kiểm toán cho một công ty thuộc nhóm bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới trước khi gia nhập Ernst & Young ShinNihon LLC tại Nhật Bản vào tháng 5 năm 2006. Trong thời gian ở Ernst & Young ShinNihon LLC, ông làm việc tại Bộ phận EY Toàn cầu hỗ trợ mạng lưới Dịch vụ Doanh nghiệp Nhật Bản trên toàn thế giới. Ông Onose làm việc tại EY Indonesia vào tháng 12 năm 2006 trước khi gia nhập EY Việt Nam vào năm 2011. 

Ông Onose xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào  

Trên cương vị của mình, ông Onose tham gia tư vấn và hỗ trợ các cuộc kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản trị rủi ro kinh doanh và tư vấn chiến lược và giao dịch tài chính cho khách hàng. Thông qua vai trò này, ông luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội dành cho các đối tác Nhật Bản.

Liên hệ với ông Onose