photo van anh nguyen

Nguyễn Vân Anh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm cho các Khách hàng tư nhân và doanh nghiệp của họ. Nhà tư vấn tin cậy của các doanh nghiệp giàu khát vọng.

Lĩnh vực trọng tâm Tư vấn Thuế
Văn phòng Hà Nội, VN

Bà Vân Anh là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN).

Bà hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và công ty gia đình tại Việt Nam về các vấn đề thuế của chủ sở hữu và doanh nghiệp của họ, trong các quá trình chuyển đổi kinh doanh và tài chính.

Bà làm việc với các công ty đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau và cung cấp các giải pháp thuế toàn diện liên quan đến cấu trúc và hoạt động của doanh nghiệp, từ thành lập và mua lại doanh nghiệp đến tái cơ cấu vốn, ưu đãi thuế, tuân thủ thuế và hoạch định thuế liên quan đến việc thoái vốn.

Bà Vân Anh đã từng làm việc tại EY Hoa Kỳ, văn phòng New York, hỗ trợ về các vấn đề thuế, quy định đầu tư cho các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ và thực hiện đầu tư tại thị trường Đông Dương.

Bà Vân Anh có bằng Cử nhân Kế toán Kiểm toán Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Bà Vân Anh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Bà Vân Anh luôn nỗ lực lãnh đạo và xây dựng đội ngũ nhân viên thành các nhà tư vấn tin cậy của khách hàng. Bà tin tưởng rằng việc tạo ra cơ hội cho thành viên trong đội ngũ của mình đảm nhiệm vai trò lãnh đạo sớm trong sự nghiệp là động lực chủ chốt để họ phục vụ khách hàng tốt hơn và cống hiến cho sự thành công của khách hàng.  

Liên hệ với bà Vân Anh