Bản tin Hải quan và Thương mại Quốc tế tháng 1 năm 2022

14 thg 3 2022
Phân loại Tax alert
Khu vực pháp lý Vietnam

Bản tin Hải quan và Thương mại Quốc tế tháng 1 năm 2022 đề cập đến nội dung chính sau:

  • Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2021 về ghi nhãn hàng hóa (Nghị định 111)
  • Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2021 về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và danh mục hàng hóa (Nghị định 101)
  • Nghị định 104/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (Nghị định 104)
  • Nghị quyết 151/NQ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (NQ 151)
  • Tổng cục Hải quan (TCHQ) triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu kèm theo tài liệu hướng dẫn
  • Một số công văn hướng dẫn của TCHQ

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.