Tin nhanh về Thuế | Việt Nam khôi phục chính sách nhập cảnh

7 thg 4 2022
Phân loại Tax alert
Khu vực pháp lý Vietnam

Tin nhanh về Thuế - Việt Nam khôi phục chính sách nhập cảnh đề cập đến nội dung chính sau:

  • Khôi phục chính sách nhập cảnh như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19.
  • Khôi phục chính sách miễn thị thực đơn phương và song phương
  • Không áp dụng cách ly đối với người nhập cảnh có kết quả âm tính với COVID-19

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.