Tin nhanh về Thuế - Nghị định 18/2021/NĐ-CP

29 thg 4 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Tin nhanh về Thuế - Nghị định 18/2021/NĐ-CP của chúng tôi  đề cập đến nội dung chính sau:

  • Nghị định 18/2021/NĐ-CP (NĐ18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (NĐ134) ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.