Tin nhanh về Thuế - Quản lý lao động người nước ngoài tại Việt Nam

10 thg 6 2021
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

Tin nhanh về Thuế - Quản lý lao động người nước ngoài tại Việt Nam  của chúng tôi  đề cập đến nội dung chính sau:

  • Những thay đổi về điều kiện cấp giấy phép lao động (GPLĐ) và gia hạn GPLĐ
  • Áp dụng chặt chẽ và thống nhất điều kiện không thuộc diện cấp GPLĐ cho đối tượng lao động nước ngoài (LĐNN) di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
  • Yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo lãnh LĐNN vào Việt Nam làm việc
  • Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.