Tin nhanh về Thuế - Giá giao dịch liên kết tháng 11 năm 2020

19 thg 11 2020
Phân loại Bản tin nhanh
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin này cập nhật những điểm chính sau:

  • Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
  • Một số quy định quản lý thuế về giá giao dịch liên kết theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.