Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan và Thương mại quốc tế tháng 3 năm 2021

12 thg 4 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan và Thương mại quốc tế tháng 3 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

 •  Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Dự thảo Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) giai đoạn 2021-2022
 • Dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA
 • Thông báo một số mặt hàng dệt may xuất khẩu sang Liên Minh kinh tế Á Âu (EAEU) vượt ngưỡng quy định trong Hiệp định tự do giữa Việt Nam và EAEU
 • Một số công văn hướng dẫn đáng chú ý của Tổng cục Hải quan và Hải quan địa phương:
  • Kế hoạch kiểm tra, giám sát xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa năm 2021
  • Hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC 
  •  Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công
  • Về việc đính kèm chứng từ xuất xứ (CO) lên hệ thống dữ liệu điện tử hải quan.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.