Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan và Thương mại quốc tế tháng 5 năm 2021

31 thg 5 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-update-customs-and-global-trade-may-2021-vn.pdf

Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan và Thương mại quốc tế tháng 5 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây: 

  • Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 (Thông tư 23) hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 (Quyết định 1182) ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương (BCT)
  • Áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) một số sản phẩm nhôm và thép có xuất xứ từ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc) và nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc)

Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng (KTCL), kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (KT ATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.