Photographic portrait of Olya Dinkova

Оля Динкова

Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол, EY Bulgaria

Професионалист с разнообразен опит и с нагласа за разрешаване на проблеми. Книжен плъх. Обича да опитва нови храни.

Офис Sofia, BG

Оля Динкова е мениджър в EY Bulgaria. Присъединява се към EY в началото на 2016 г. като част от одиторския екип, а в момента е част от екипа по Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол.

Тя има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по професионално счетоводство от Лондонския университет. Оля също е сертифициран член на ACCA.

Оля е ръководила различни проекти, свързани с предоставяне на счетоводна поддръжка и консултации по сложни транзакции. Тя има опит в изготвянето на сложни финансови отчети, включително консолидации за мултинационални групи, както и препоръки за промени и подобряване на процеса на финансово отчитане на клиентите чрез премахване на неефективността на процеса и спазване на регулаторните изисквания.

Оля има богат опит във вътрешния и външния одит, включително проектирането и тестването на контролите и подпомагането на клиентите при прилагането на ефективна среда за вътрешен контрол и подходящи счетоводни политики. Тя има задълбочени познания по МСФО и българския НСС и е участвала в проектирането и предоставянето на счетоводни обучения за клиенти за двете рамки, като се фокусира върху нови стандарти, промени и други актуализации.

Свържете се с Оля