10 Време за четене 29 юли 2020
471200040

Имате спешна нужда от счетоводител?

Автори
Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Милена Благоева, ACCA, FCCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.

Ралица Димитрова, ACCA

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги в EY Bulgaria с фокус върху Центрове за споделени услуги, фармация, енергетика и комунални услуги, IT.

10 Време за четене 29 юли 2020

EY Bulgaria разполага с екип от опитни счетоводители, готови да помагат в трудни времена.

Свържете се с нас и ще получите професионална счетоводна първа помощ бързо, в рамките на 5 часа.

  • Вие сте в процес на приключване на финансовата година?
  • Служител от финансовия отдел отсъства?
  • Ключов счетоводител излиза в дълъг отпуск?
  • Добре е известно, че наемането на подходящ нов човек, дори и само по заместване, отнема няколко месеца, а нямате време да чакате?
  • Или имате твърде много работа, а Вашият финансово-счетоводен екип е твърде малък?

На помощ идва услугата на EY Bulgaria „Спешна счетоводна помощ“, която осигурява професионален заместник на главния или оперативния счетоводител, но също и на пейрол специалиста, който изготвя работните заплати и администрира човешките ресурси.

Обхватът на услугата ще отразява гъвкаво Вашите нужди и може да включва:

  • Текущо осчетоводяване на стопанските операции в пълно съответствие с българското законодателство и изискванията на групата;
  • Съдействие при изготвяне на ДДС декларации и дневници за покупки и продажби, декларации за данък при източника, годишни декларации за корпоративни данъци и за промяна на авансови вноски за данък;
  • Изготвяне на отчетни форми към Българска народна банка и статистически отчети към Националния статистически институт;
  • Съдействие при изготвянето на месечните ведомости за работни заплати и декларации 1 и 6, изготвяне на информация за ползван отпуск за временна нетрудоспособност, бременност и раждане към Националния осигурителен институт;
  • Изготвяне на справки и отчети за вътрешни цели на ръководството.
За приемане на ангажимент за счетоводни услуги се прилагат политиките на EY за професионална независимост по отношение на одит и други ангажименти за изразяване на сигурност.

Накратко

За да се свържете с нас, моля пишете на авторите на статията, като в предмета на имейла отбележите „Спешна счетоводна помощ“.

Повече за тази статия

Автори
Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Милена Благоева, ACCA, FCCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.

Ралица Димитрова, ACCA

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги в EY Bulgaria с фокус върху Центрове за споделени услуги, фармация, енергетика и комунални услуги, IT.