Timo Reijonen
Kohdeyhtiön laadukas analyysi luo pohjan onnistuneelle yrityskaupalle

Timo Reijonen

EY Finland, Strategy and Transactions, Associate Partner

Timo auttaa asiakkaita ymmärtämään ja kvantifioimaan yrityskauppoihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Timo toimii Associate Partnerin roolissa ja vastaa kiinteistötoimialan yrityskauppoihin liittyvistä palveluista.

Timo on ollut EY:n Strategy and Transactions -ryhmässä vuodesta 2006, mitä ennen hän on tehnyt vastaavia töitä toisen big four yhtiön palveluksessa sekä toiminut laskentapäällikön tehtävissä finanssitoimialan yrityksessä.

Timolla on Kauppatieteiden Maisterin tutkinto Helsingin Kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto Yliopisto), pääaineena laskentatoimi.

Building a better working world - Näin Timo rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Auttamalla asiakkaita toteuttamaan yrityskauppoja Suomessa olen osaltani mukana varmistamassa, että kannattavaa toimintaa jatketaan Suomessa ja tästä hyötyvät kaikki yrityksen sidosryhmät, esim. omistajat, työntekijät ja asiakkaat."

Ota yhteyttä Timoon