3 perces olvasási idő 25 okt. 2019
harom-fiatal-jatszik

Három lépés a munkatársakban rejlő potenciál felszabadításához

Szerző Farkas Margit

EY Magyarország, Partner, Személyügyi Tanácsadás Üzletág

Változáskezelés, humán stratégia, kultúrafejlesztés. Büszke Édesanya, a vízi sportok kedvelője, volt Bátor Tábor önkéntes.

3 perces olvasási idő 25 okt. 2019
Kapcsolódó témák Digitalizáció Munkaerő

Sosem tapasztalt mértékű változások zajlanak az üzleti életben, jelennek meg új technológiák és válnak vállalati működés részévé.

Számos cég a digitális átalakulást csupán a feltörekvő technológiák alkalmazásaként – mesterséges intelligencia (AI), blockchain, big data, gépek hálózata (IoT) –, a folyamatok egyszerű automatizálásaként azonosítják. 

Ebben a megközelítésben a folyamatra mindössze beruházásként, tisztán pénzügyi kérdésként lehetne tekinteni, azonban több aspektusból is vizsgálható. A jelenlegi átalakulásnak azonban létezik egy ennél jóval összetettebb és izgalmasabb aspektusa. Annak érdekében, hogy a technológiai előrelépés valóban hatékony, mi több a vállalati rendszeren túlmutató legyen a döntéshozóknak három igazodási pontot érdemes követniük. Ezek a legtöbb esetben a szervezet alapvető szemléletbeli változását is megkövetelik.

1.       Az ember álljon a digitális stratégia középpontjában

A jövő vállalatát formáló vezetőknek fel kell ismerniük, hogy a digitális átalakulás kulcsa nem más, mint maga az emberi kreativitás. Kutatások sora bizonyítja, hogy egy szervezet kizárólag akkor képes kiaknázni a technológia nyújtotta lehetőségeket, ha megérti, értékeli és felhasználja a humán készségeket. Ezt a megközelítést a vállalatvezetőknek muszáj beépíteni döntéshozatali folyamataikba, sőt a munkavállalók és társaság közötti kapcsolatot is ennek a szemléletnek megfelelően kell alakítaniuk. A digitális technológia alkalmazásának elsődleges célja, hogy elősegítse a kollégák fejlődését azáltal, hogy érdekesebb, a képességeiket kihasználó feladatokat és munkaköröket kapnak, ami által potenciálisan felgyorsulhat karrierjük és fejlődésük is. 

2.       Ne hagyjuk hátra a lemaradókat

Ahhoz, hogy a technológia a szervezet minden munkatársa számára támaszt nyújtson az integrációt úgy kell véghezvinni, hogy a digitális fejlődés ne járjon a változásokra lassabban reagáló dolgozók lemorzsolódásával. Ez persze a szervezetektől is erőfeszítéseket kíván. Olyan képzésekre és a fejlesztésekre kifizetődő fókuszálniuk, amik megakadályozzák, hogy az alkalmazottak elveszettnek érezzék magukat a rendszerben, sőt bátorítja őket, hogy minél inkább feszegessék képességeik határait. Ehhez etikai és morális területen is magas érzékenységre, empátiára van szükség az egyének mellett a vállalat egészére nézve is. Alkalmazotti szinten ki kell fejlődjön az az érzékenység, ami, ha elmaradást vagy lemaradást tapasztal munkatársi vagy akár egész egységek esetében, akkor azt jelzi, vagyis megteremti a segítségnyújtás feltételeit. Ezáltal a vállalatvezetők fenn tudják tartani társaságuk rugalmasságát és reakciókészségét, ami a drasztikus módon felgyorsult információáramlás mellett elengedhetetlen. 

3.       Együttműködés a partnerekkel

A sikeres digitális átalakítás az érdekelt felek széles köre számára előnyöket nyújt, a szervezeten belül éppen úgy, mint a szervezeten kívül, legyen az akár a társaság partnerhálózata vagy a társadalom egésze. Ekkor válik az átalakulás olyan erővé, amely úgymond „visszafelé” is hatást gyakorol. A külső eredmények teremtette sikerélmény ugyanis a szervezeten belül szabadíthat el fejlődést támogató energiákat. Éppen ezért van szükség partneri együttműködésre és kommunikációra – ideértve nem csak a nagyvállalatokat, de az induló vállalkozásokat is –, hogy ez a külső forrás minél több csatornán kerüljön vissza a szervezethez.

Mindemellett a folyamat erősíti az alkalmazottak azon meggyőződését, hogy a vállalatuk működése szélesebb társadalmi értékeket és célokat is hordoz. Utóbbi ugyanis mára a munkaerő-megtartás elengedhetetlen feltételévé válik.  

Összefoglalás

Világszerte hatalmas mértékű változások tapasztalhatók az üzleti életben, szempillantás alatt jellennek meg új technológiák. Számos cég a digitális átalakulást csupán a feltörekvő technológiák alkalmazásaként kezeli, miközben a folyamat a legtöbb esetben a szervezet alapvető szemléletbeli változását is követeli meg. 

A cikkről

Szerző Farkas Margit

EY Magyarország, Partner, Személyügyi Tanácsadás Üzletág

Változáskezelés, humán stratégia, kultúrafejlesztés. Büszke Édesanya, a vízi sportok kedvelője, volt Bátor Tábor önkéntes.

Kapcsolódó témák Digitalizáció Munkaerő