Munkaerő és emberi erőforrás tanácsadás

A jelenlegi üzleti-piaci közegben a vállalatok olyan váratlan fordulatoknak és elemi felforgató erőknek vannak kitéve, amelyek gyors és rugalmas alkalmazkodást kívánnak meg. Ehhez kiemelten fontos, hogy a szervezeti kultúra, a vezetők és a munkavállalók is rugalmassá és agilissá váljanak, és a vállalat egésze lépést tudjon tartani a környezettel. Mindeközben a hazai és a nemzetközi cégek is azzal szembesülnek, hogy a megfelelő munkaerő bevonzása és megtartása rendkívül nehézzé vált, és egyre nagyobb a nyomás az ügyfél-igények és a költséghatékonyság oldaláról.

Az EY Személyügyi Tanácsadás üzletága abban nyújt támogatást, hogy a hozzánk forduló vállalatok az üzleti stratégiájuk részeként megvalósíthassák humán stratégiai céljaikat, versenyelőnyre tehessenek szert a jelenlegi nehezített körülmények között, és elérhessék a kitűzött üzleti eredményeket. Tanácsadóink szervezeti átalakításokban és változásokban, vállalati kultúra fejlesztésben, vezetői programok megvalósításában, és humán stratégiai megoldásokban adnak szakértői segítséget. Az ügyfeleinkkel végzett munka együttműködésen alapul, melyben tanácsadóink szakmai hozzáértésére és az EY tudáskészletére építve alakítjuk ki a vállalatra szabott optimális megoldást, és közösen építjük ki a megvalósítás lépéseit, ezáltal növeljük ügyfelünk változáskezelési képességeit a jövőre nézve is.

pair of cable-stayed bridges spanning across the Nagoya Bay
(Chapter breaker)
1

Adó

Változásmenedzsment

Munkaerő és emberi erőforrás tanácsadás

Változásélmény

Változásmenedzsment megoldásunk segít új, hatékony modellek - például ügyfélközpontú vagy agilis struktúrák - megtervezésében és megvalósításában. Metodológiánk számos területen alkalmazható, többek között különböző szervezeti átalakítások, folyamatmódosítások, technológiai innovációk és bevezetések, stb. során.

Digitális, adatvezérelt eszközeink segítségével támogatjuk ügyfeleinket az értékteremtésben és a megvalósításban. Az EY Change Experience megoldása a változáskezelés személyre szabottabb és mélyrehatóbb megközelítését jelenti, amely ügyféltapasztalatokon és a Harvard Business School-lal végzett kutatásainkon alapul. A változásélmény-megközelítés négy olyan tényezőn alapul, amelyek a legnagyobb hatással vannak a munkavállalók változásélményének pozitív kimenetelű alakítására, és lehetővé teszik számukra, hogy rendkívüli eredményeket érjenek el.

A munkavállalók változással kapcsolatos „élményére” való folyamatos összpontosítás erőteljes hatást gyakorol a folyamat minden szakaszában, ami jobb transzformációs eredményekhez vezet.

Digitális transzformáció

A digitális transzformáció jelentős változásokat hozhat vállalata üzleti folyamataiban, működésében és technológiai infrastruktúrájában, ami hatással lehet alkalmazottainak munkavégzésére és egymással való interakciójára, és az üzleti eredményre. Segítünk abban, hogy ezek a változások zökkenőmentesen és hatékonyan valósuljanak meg, és valamint a munkavállalók munkatársak - könnyen tudjanak alkalmazkodni az új rendszerekhez.

Kulturális integráció

Az M&A tranzakciók során kiemelt szükség van a változáskezelésre és a kommunikációra. Az integráció során jelentős számú változás következhet be, amelyek hatással lehetnek a személyzetre, a folyamatokra vagy a technológiára. Az EY M&A megoldásai segítenek csökkenteni a bizonytalanságot, ezzel csökkentve a kockázatokat is, egyértelmű -irányt -nyújtanak és szervezetre szabott akciótervvel biztosítják az egyes érintettek időben történő bevonását, informálását, felkészítését, képzését a változásra, így azzal időt és energit spórolunk a szervezetnek.

(Chapter breaker)
2

Adó

Vállalatikultúra- és vezetőfejlesztés

Munkaerő és emberi erőforrás tanácsadás

A munka világa egyre dinamikusabbá válik, a társadalom pedig ezzel párhuzamosan nagyobb mértékű felelősségvállalást és méltányosságot követel meg a vállalatoktól. A megváltozott trendek arra sarkallják a munkáltatókat, hogy vonzó munkáltatói márkát építsen, és ezzel práhuzamosan olyan szervezeti kultúrát hozzon létre, amely hosszútávon megtartja a munkavállalókat. Szolgáltatásainkkal abban segítjük ügyfeleinket, hogy fenntartható, konstruktív kultúrát építsenek, amely visszaköszön a vezetői működésben, döntéshozatai mechanizmusban, az együttműködésben, a nem látható kultúrális elemekben, tradíciókban, és a sokszínűségben.

Munkavállaló megtartási program

A legjobb szakemberek és tehetségek bevonzása és megtartása érdekében a szervezeti stratégia középpontjában többek között a munkavállalói értékajánlatnak kell állnia. Abban segítjük ügyfeleinket, hogy hogyan alakítsák ki hiteles, különleges és vonzó munkáltatói márkájukat, amely teljes mértékben tükrözi a kultúrát és összefoglalja mindazt az értékajánlatot, amelyet új és meglévő kollégának egyaránt nyújtani lehet. Emellett olyan stratégiai, pénzügyileg optimalizált, fenntartható, versenyképes megtartási programok kialakításában segítünk, amelyek tükrözik a szervezet célját, jövőképét, kultúráját és értékeit.

Képzés és fejlesztés

A folyamatos globalizáció, a mélyreható demográfiai változások, a technológiai fejlődés és az új szabályozások mind alakítják a munka jövőjét. A versenyelőny megszerzéséhez és fenntartásához a vállalatoknak agilisnak és alkalmazkodóképesnek kell lenniük. Kollégáikra üzleti stratégiájuk részeként kell tekinteniük, úgy, hogy elkötelezettségük fennmaradjon és - felkészültek legyenek a jövő elvárásaira.

Egy olyan szervezetre szabott keretrendszert dolgoztunk ki, amely segít a meglévő L&D stratégia optimalizálásában, a kompetenciahiányok tűpontos beazonosításában, modern és hatékony képzési rendszer kialakításában.

Nézőpontok: sokszínűséget támogató programunk

Diverzitás és Inklúzió (DE&I) szolgáltatásainkkal ügyfeleink esetében megteremtjük, hogy a szervezet teljes egészében támogatja a sokszínű és inkluzív vállalati kultúra kialakítását a hosszú távú, fenntartható és mérhető hatás elérése érdekében. Az EY - diverzitásfejlesztési programjának célja, hogy egy vállalat olyan légkört és együttműködési feltételeket teremtsen a munkatársai számára, ahol az empátia és önreflexió nem csak hangzatos szavak. A blended program során a könnyen egyhangúvá váló, nehezen ülepedő offline vagy online tréneri prezentációk helyett a tudásátadást egy hat epizódos interaktív sorozatba helyeztük át, amihez egy több lépcsős fejlesztési folyamat kapcsolódik team coachinggal, interaktív kihívásokkal.

(Chapter breaker)
3

Adó

Szervezeti struktúrák átalakítása, szervezetfejlesztés

Munkaerő és emberi erőforrás tanácsadás

Szervezeti átvilágítás

A személyügyi kérdések alapos ismerete elengedhetetlen egy progresszív szervezet számára a céltudatos vezetői döntéshozatalhoz és a racionális stratégiai tervek elkészítéséhez. A hatékonyság növelésének alapja az átfogó elemzés: ez segít megtalálni a megfelelő választ a teljesítménnyel és a fluktuációval kapcsolatos kihívásokra is. HR átvilágítás szolgáltatásunkkal többek között cégek integrációját segítjük, hiszen pontos képet kapunk az egyes szervezetek jelenlegi működéséről tranzakciók, összeolvadások, kihasításokat megelőzően. 

Szervezeti design

A versenypiaci helyzet megtartása, a fenntartható növekedés és sikeresség elérése érdekében fontos a megfelelő szervezeti felépítés, az üzlethez igazodó struktúra. A stratégiai, üzleti és kulturális célokat támogató vállalati struktúrával növelhetjük a hatékonyságot, ösztönözhetjük a kívánt magatartást, elősegíthetjük az innovációt és egyensúlyban tarthatjuk az erőforrásokat.

Az EY szervezeti designnal kapcsolatos megközelítése a képességekre, erőforrásokra, szerepekre és a szervezeti architektúrára összpontosít, A támogató mechanizmusok áttekintésével és holisztikus szemléletünkkel maximalizáljuk a szervezetben rejlő fejlesztési lehetőségeket. 

Teljes javadalmazás

A modern vállalatok számára elkerülhetetleb a korábbi teljes javadalmazási rendszerek korszerűsítése – a munkáltatók és munkavállalók igényeinek összhangba hozása, a megváltozott munkaerőpiaci trendek lekövetése.

A vállalatok azzal a kihívással szembesülnek, hogy a munkáltatók és a munkavállalók elvárásait olyan keretrendszeren belül harmonizálják, amely egyidejűleg támogatja a munkavállalói elkötelezettséget és jóllétet, az üzleti eredményeket és a hosszú távú értékteremtést. Az EY megközelítése egy átfogó teljes javadalmazási metodológia, amely együttesen vizsgálja a reward, adó, wellbeing, HR, teljesítményértékelési és pénzügyi vetületüket, ezzel egy átfogó keretrendszert nyújtva a vállalatok számára, ahol a a teljes javadalmazás az üzleti és HR eredményeket támogatja.

Tanácsadási támogatásunk a következő területekre terjed ki: 

  • Szervezeti és HR felmérések lebonyolítása, tartalékok beazonosítása, akciótervek összeállítása
  • Szervezeti organigrammok optimalizálása, munkakörcsaládok és mátrix megalkotása, pozíciók racionalizálása, munkaköri leírások finomhangolása, munkaszerződések frissítése
  • Teljes javadalmazási keretrendszer összeállítása az alapbér, bónusz, adóhatékony béren kívüli juttatások, mozgóbér és egyéb wellbeing intézkedéseket magában foglalva
(Chapter breaker)
4

Adó

HR Stratégia és HR Operáció

Munkaerő és emberi erőforrás tanácsadás

Digitális HR

Célunk az adatvezérelt HR és prediktív analitika létrehozása és ügyfeleink segítése a HR funkció digitalizálásában. A digitális átalakulás minden szervezet napirendjén szerepel, mint stratégiai prioritás, a digitális működés általlétrehozott hatékonyságnak, a megbízható és könnyen elérhető adatoknak és automatizált folyamatoknak köszönhetően. A HR funkció az újféle értékteremtést automatizálással, chatbotokkal és mesterséges intelligenciával maximalizálhatja. A HR digitális fejlesztése több stratégiai területet támogat, például: növeli a munkavállalói élményt és ezáltal gyarapítja a munkáltatói értékajánlatot, segít az alapos, adatvezérelt döntéshozatalban, illetve a prediktív elemzéseknek hála jövőbeli HR trendeket tud beazonosítani a szervezeten belül, ezzel megteremtve a HR proaktív szerepét.

A munka jövője

A Covid-19 nyomán a vállalatoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy lehetővé tegyék az emberek számára a biztonságos visszatérést a fizikai munkahelyre, miközben a tapasztalatok alapján újragondolják a munka világát. A jövő munkahelyének sokkal digitálisabbnak, rugalmasabbnak és kevésbé hierarchikusnak kell lennie. A hibrid modell kialakításának igényét számos egyéb trend követte (pl. a „great resignation”, majd a „quite quitting” időszaka, a 4 napos munkahét kialakítása, stb.), melyek hatására újra és újra meg kell vizsgálnunk a működséi modelleket.

Az EY keretrendszere segít a vállalatoknak górcső alá venni, hogyan és milyen célra fogják használni az irodákat, hogyan teszik digitálisan lehetővé a munkaélményt, és milyen viselkedésmintákat alkalmaznak az újonnan kialakult környezetben. A legjobb tehetségek vonzásának képessége jelentősen függ attól, hogy a szervezetek mennyiben kínálnak rugalmas és céltudatos vállalati kultúrát munkatársaiknak. Az EY megoldása támogatja ennek a holisztikus szemléletnek a kialakítását, hogy ügyfeleink vonzó és keresett munkáltatóvá váljanak.

Operáció felállítása

A megfelelő HR operáció felállítása vagy újragondolása sok HR Igazgatót foglalkoztat. A hatékony, digitális eszközökkel megtámogatott, tranzakcionális jellegű feladatokkal bíró HR csapat és funckió megfelelő kialakítása számos folyamatfejlesztési és kapacitásbeli kérdést von maga után.

Azon külföldi befektetők, akik Magyarországon kívánnak új telephelyet létrehozni, a helyismeret hiánya, a nyelvi korlátok, illetve a regionális munkaerőpiaci trendek ezt a fajta építkezést méginkább megnehezíthetik.

Az EY olyan komplex megoldást nyújt a hatékony HR Operáció felállítására, mely figyelembe veszi a HR és Üzleti Stratégiát, az ezt leginkább támogató, modern eszközökkel, rendszerekkel és folyamatokkal kialakított, optimális munkaerőre fókuszáló funkciót nyújtja. Holisztikus megközelítésünkben nem csupán a HR, de a jogi, javadalmazási, adós és egyéb szempontokat is figyelembe vesszük. 

Tranzakcionális HR szolgáltatások

A Tranzakcionális szolgáltatásaink ötvözik mindazt, amire egy szervezetnek szüksége lehet: kapacitás és szakértelmet nyújtanak többek között HR, adózás, kockázatkezelés, a megfelelőség és a pénzügy területein. Kapacitáshiány esetén kiváló szakembereket biztosítunk, akik ellátják ügyfeleink napi szintű, tranzakcionális feladatait. Mindeközben szakértelmet is nyújtunk, hiszen az operatív működés ellátása során folyamatos folyamatfejlesztési, rendszerintegrációs és egyéb hatékonyságnövelő lehetőségeket azonosítunk be ügyfeleink ügymenetében. Szolgáltatásunkkal a vállalatok kiszervezhetik a HR folyamatok és funkciók fenntartásával járó feladatokat, mint például a be- és kiléptetés, a bérszámfejtés, munkavállalói kompenzáció és a juttatások. 

Napirenden a valódi kérdések

A helyes üzleti döntésekhez hiteles és megbízható információkra van szükség. Értesüljön az aktuális témáról hírlevelünkből.

Feliratkozás

Lépjen kapcsolatba velünk

További információért vegye fel a kapcsolatot velünk.