Over EY-Parthenon

EY-Parthenon is een van de grootste wereldwijde organisaties voor strategieconsulting met meer dan 6.500 professionals. We helpen CEO’s en business leaders innovatieve strategieën voor hun organisatie te ontwikkelen en te implementeren en zo voor alle stakeholders langetermijnwaarde te creëren.

Wat EY-Parthenon voor u kan doen

CEO’s staan niet langer slechts aan het hoofd van een organisatie, zij managen complexe ecosystemen. Meer dan ooit hebben zij strategieën nodig, waarbij kansen optimaal worden benut. Zij moeten hun strategieën snel kunnen aanpassen om te kunnen concurreren in de nieuwe realiteit - bovendien moeten ze deze strategieën in korte tijd kunnen implementeren.

De professionals van EY-Parthenon helpen CEO’s hun ecosystemen opnieuw vorm te geven, hun portfolio’s aan te passen en zichzelf opnieuw uit te vinden voor een betere toekomst.

Waarom EY-Parthenon

De teams van EY-Parthenon zijn resultaatgericht. Zij maken gebruik van hun ervaring en de schaal van EY-Parthenon om klanten te helpen hun strategieën te implementeren en waarde te creëren.

Organisaties die hun strategie verankeren in hun visie, en focus hebben op het creëren van duurzame langetermijnimpact voor uiteenlopende stakeholders, profiteren het meest van de waarde die ze creëren.

De professionals van EY-Parthenon helpen organisaties rekening te houden met een brede groep stakeholders bij het vaststellen van hun visie, het bepalen van hun strategie, het transformeren van hun bedrijf en het creëren van waarde.

Lees meer over de specifieke voordelen die de professionals van EY-Parthenon u bieden:

Wat doen we en hoe doen we dat

De professionals van EY-Parthenon hebben een uiteenlopende achtergrond en ruime ervaring en hebben allemaal de vaardigheden in huis om u te helpen duurzame groei te realiseren. Gedurende het hele implementatieproces werken we samen met CEO’s en business leaders. Of het nu gaat om digitale transformatie, sectorconvergentie en -verschuivingen of complexe financiële en operationele vraagstukken, EY-Parthenonteams leveren data-analytics, toonaangevende technologie en digitale oplossingen voor de meest complexe strategische vraagstukken. Zo kunnen we ideeën snel omzetten en implementeren zodat u weet waar u aan toe bent en er snel mee aan de slag kunt.

Door de teams en de technologie van EY-Parthenon te verbinden met het gehele ecosysteem van EY, kunnen professionals van EY-Parthenon organisaties voorzien van bedrijfs-, transactie- en turnaround strategieën die uitvoerbaar zijn en resultaat opleveren en bijdragen aan duurzame langetermijnwaarde:

 • Corporate and growth strategy

  De professionals van EY-Parthenon adviseren over de ontwikkeling van groeistrategieën voor uw organisatie aan de hand van diepgaande inzichten over de markt, uw concurrenten en uw klanten. Vervolgens helpen we u bij de implementatie van uw strategische plannen op basis van financiële en operationele inzichten uit uw eigen organisaties én die van ons. Meer informatie.

 • Transaction strategy and execution

  De professionals van EY-Parthenon helpen organisaties hun volledige potentieel te benutten door in alle fasen van een transactie sneller en beter onderbouwde beslissingen te nemen. De teams van EY-Parthenon begeleiden organisaties bij hun M&A- of verkoopstrategie in de plannings-, diligence- en integratie- of separatiefase van een transactie om langetermijnwaarde te helpen creëren:

  • Lees meer over onze transaction strategy mogelijkheden
  • Lees meer over onze buy and integrate oplossingen
  • Lees meer over onze sell and separate oplossingen
 • Turnaround and restructuring strategy

  Als uw organisatie snelle resultaten nodig heeft, staan de professionals van EY-Parthenon klaar om het voortouw te nemen, om samen met u te werken en resultaten te realiseren. Of een organisatie nu een crisis doormaakt, wordt gereorganiseerd of alleen met een lastige financiële of operationele kwestie wordt geconfronteerd, samen met stakeholders gaan wij aan de slag om snel waarde te creëren, te behouden en te herstellen.We leveren gedegen advies op strategisch, financieel, operationeel, fiscaal, turnaround- en herstructureringsgebied om problemen van organisaties in kritieke en complexe situaties op te lossen en bedrijven zodanig te hervormen dat zij een betere toekomst tegemoet gaan. Meer informatie.

De sectoraanpak van EY-Parthenon

Aan elke succesvolle bedrijfsstrategie ligt een diepgaand begrip van de dynamiek binnen de sector en de omgeving waarin de organisatie opereert ten grondslag. De sectorprofessionals van EY-Parthenon kunnen de juiste en gedifferentieerde marktinzichten verstrekken, omdat zij niet alleen uitgebreide kennis hebben van de sector op dit moment, maar ook weten waar de convergentiekansen voor de toekomst liggen.

Lees meer over de sectorteams van EY-Parthenon:

 • Diversified Industrial Products

  Door fundamentele veranderingen in de maakindustrie zijn bedrijven genoodzaakt innovatieve businessmodellen te ontwikkelen om in te kunnen spelen op de veranderende vraag in een markt die voortdurend in beweging is. Producenten worden door de digitalisering gedwongen hun supply chain opnieuw in te richten. EY-Parthenon ondersteunt bedrijven die actief zijn in AM&M sector met het ontwikkelen van 'digital-first'-strategieën, portfolio optimalisatie en de inrichting van haar productie.

 • Consumer Product & Retail (CPR)

  Baanbrekende technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen en flexibele nieuwkomers op de markt brengen een revolutie teweeg in de manier waarop mensen winkelen, wat ze kopen en hoe ze leven. In deze complexe en steeds veranderende omgeving moeten CPR-bedrijven hun aandacht niet langer richten op de bescherming van wat ze hebben, maar op het creëren van hun nieuwe identiteit. Consumentgerichte bedrijven moeten nieuwe manieren en kanalen vinden om de slimme consument te bedienen. Zij moeten de mogelijkheden creëren om data een centrale rol binnen de organisatie te geven en zorgen dat het bedrijf flexibel kan inspelen op veranderingen in de markt. Hun supply chain moet veranderen in een transparant ‘demand-response’-netwerk. EY-Parthenon helpt bedrijven actief in de CP&R-sector het juiste evenwicht te vinden in het maken van strategische keuzes die hun bedrijf vandaag in stand houden en het tegelijkertijd in de toekomst relevant laat blijven.

 • Education

  Onderwijs is van cruciaal belang voor de toekomst, maar zit ingewikkeld in elkaar. Het doel blijft echter onveranderd: betere prestaties van leerlingen. De professionals van EY-Parthenon verlenen samen met de EY-organisatie wereldwijd al ruim 20 jaar advies aan de onderwijssector. De teams van EY-Parthenon werken zowel in de publieke als private sector; daardoor hebben zij zicht op de vraag- én aanbodzijde van het onderwijs en volgen zij trends die zich lokaal en wereldwijd in de sector voordoen. Zij bieden instellingen een scala aan diensten, van strategie tot ondersteuning bij de implementatie, in diverse deelgebieden, waaronder het basis- en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en personeelsontwikkeling, overheden en stichtingen, dienstverleners in het onderwijs en onderwijstransacties.

 • Energy

  Vermindering van de CO2-uitstoot, digitalisering, kostendruk en geopolitieke onzekerheid zijn slechts enkele factoren die de energy en resource industrie beïnvloeden. Met alle ingrijpende veranderingen in de sector ontstaan ook talloze nieuwe kansen. EY-Parthenon helpt bedrijven in de energy en resource industrie een toekomstgerichte strategie te ontwikkelen die organisatie breed kan worden geïmplementeerd om de kansen optimaal te benutten.

 • Financial services strategy

  PE-investeerders, portfoliobedrijven en investeringsfondsen staan voor complexe uitdagingen. Zij staan onder druk om kapitaal in te zetten in tijden van ongekende economische en geopolitieke onzekerheid, toegenomen concurrentie en steeds hogere verwachtingen van stakeholders. Voor succesvolle transacties moet je sneller kunnen handelen, bijdragen aan snelle en strategische groei en meer waarde creëren, in iedere fase van de transactie. De professionals van EY-Parthenon helpen PE-investeerders zinvolle impact te realiseren in al hun fondsen en portfolio’s door voor alle stakeholders op uitvoerbare, duurzame en transparante wijze langetermijnwaarde te creëren.  

 • Government and real estate strategy

  Convergentie in de branche biedt TMT-organisaties de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te transformeren, maar zorgt ook voor uitdagingen als het gaat om concurrentie vermogen en flexibele organisatiestrategieën voor groei. Verspreiders van content worden producenten van content, dienstverleners worden technologiebedrijven. Technologiebedrijven zijn in alle sectoren de katalysator voor ingrijpende verandering, en klanten zitten te springen om de nieuwste innovaties. EY-Parthenon helpt TMT-organisaties te bepalen in welke markt zij opereren en wie hun concurrenten zijn, ze helpen strategieën te ontwikkelen waarmee systematisch langetermijnwaarde kan worden gecreëerd en deze strategieën vervolgens uit te voeren om TMT-organisaties voorlopers te laten zijn in de technologische revolutie van de toekomst.

 • Technology, media and telecommunications (TMT) strategy

  Doordat de grenzen van sectoren vervagen, krijgen TMT-organisaties de kans om zich te ontwikkelen en te transformeren, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee als het gaat om concurrentievermogen en de uitvoering van wendbare groeistrategieën. Distributeurs van content transformeren in producenten van content, dienstverleners worden technologiebedrijven, technologiebedrijven zijn de katalysator voor ingrijpende veranderingen in elke sector, en klanten willen de nieuwste innovaties het liefst onmiddellijk. De professionals van EY-Parthenon helpen TMT-klanten bij het in kaart brengen van hun markt en concurrentielandschap, bij het ontwikkelen van strategieën die langetermijnwaarde creëren en vervolgens bij het realiseren van de strategieën, zodat TMT-bedrijven kunnen uitgroeien tot krachtige ondernemingen die de technologische revolutie van de toekomst zullen leiden.

Dit is de manier waarop EY-Parthenon — door de combinatie van diepgaande sectorkennis en ervaring op het gebied van bedrijfs-, transactie- en turnaround strategieën — klanten helpt het nu opnieuw uit te vinden, de toekomst opnieuw vorm te geven en zich een voorstelling te maken van wat daarna nog komt.


      Alumni afbeelding

Een carrière bij EY-Parthenon

Is een carrière als strategieconsultant bij EY-Parthenon iets voor jou?

Meer informatie

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.