8 min. czytania 13 wrz 2021
XIV Niezależne Badanie satysfakcji dealerów samochodowych

XIV Niezależne Badanie Satysfakcji Dealerów Samochodowych

Autorzy
Michał Lesiuk

EY Poland, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Kieruje działem podatkowym EY w biurach regionalnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Lider Działu Doradztwa dla Sektora Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

Janusz Sękowski

EY-Parthenon, Lider Doradztwa Restrukturyzacyjnego, Partner

Doświadczony ekspert restrukturyzacyjny. Lubi wyzwania. Miłośnik trekkingu, sportów wodnych i narciarstwa.

8 min. czytania 13 wrz 2021

Okres pandemii, poprzez wprowadzenie różnych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, doprowadził w wielu obszarach do zmiany zachowań konsumenckich, przyspieszając tym samym procesy, które dla wielu analityków były nieuniknione. 

Ogromne wzrosty w zakupach online dotknęły nie tylko towarów, jakie dotychczas i tak dobrze sprzedawały się w sieci, ale też   produktów, których sprzedaż odbywała się głównie tradycyjnymi kanałami. Czy skoro proces zakupowy w tak dużym stopniu już teraz odbywa się online, to czy czeka nas moment, kiedy to zakup samochodu będzie dokonywany przede wszystkim w internecie? Jak za kilka lat będzie wyglądać sprzedaż samochodów w większości sieci dealerskich? Czy faktycznie w związku ze wzrostem roli internetu dealer będzie jedynie tym, który wydaje samochód, nie biorąc czynnego udziału w procesie sprzedaży?

Ostatnio wiele mówi się o możliwej zmianie modelu dystrybucji i odejściu od modelu dealerskiego na rzecz modelu agencyjnego, w którym salony samochodowe byłyby jedynie wynagradzane w stały procentowy sposób, na przykład liczony od obrotu, oddając przy tym importerowi pełną kontrolę nad kształtowaniem polityki cenowej.

Jego zwolennicy jako zaletę podkreślają możliwy wzrost rentowności poprzez redukcję zatrudnienia w dziale handlowym, z uwagi na brak konieczności ostrej rywalizacji między dealerami. Jeśli salon nie będzie miał możliwości prowadzenia samodzielnej polityki rabatowej, to nie będzie tak zacięcie rywalizował z kolegami z sieci, w efekcie czego nie będzie potrzebował już tak licznego działu handlowego, co – przynajmniej w teorii – przełoży się na rentowność.  Sceptycy obawiają się jednak jeszcze mocniejszego związania z importerem i absolutnego ograniczenia możliwości decyzyjnych agenta. Większa zależność oznacza mniejszą siłę negocjacyjną w rozmowach z importerem, a co za tym idzie – możliwie niższą dochodowość.

Choć obecnie model agencyjny to bliższa lub dalsza przyszłość, nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w tym, co przyniesie jutro, będzie dla obecnych dealerów odgrywał importer, bez względu na to, jak będzie wyglądał rynek. Jakie są obecnie relacje dealerów z importerami w poszczególnych sieciach? Temu tematowi zostało poświęcona XIV edycja Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych 2021.

Zapraszamy do pobrania całego raportu. 

XIV Niezależne Badanie satysfakcji dealerów samochodowych

Pobierz raport

Metodologia badania:

Tegoroczne Badanie Satysfakcji zostało przeprowadzone w okresie od końca lipca do końca sierpnia 2021 r. Było ono kierowane do kadry zarządzającej firmami dealerskimi – właścicieli, prezesów i pozostałych osób zarządzających. Badanie obejmowało dealerów samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Poszczególne aspekty dealerskiej satysfakcji zostały oceniane w pięciostopniowej skali szkolnej, gdzie „1” oznaczało najniższą ocenę, a „5” najwyższą. Każda ankieta poświęcona jednej marce składała się z 83 pytań, a 26 ocen cząstkowych decydowało o nocie końcowej. Założona dla badania próba wynosiła minimum 30 proc. populacji wszystkich dealerów danej marki (wyjątek stanowiły marki, których ilość dealerów w Polsce nie przekraczała 20 – dla tych marek próba minimalna została ustalona na poziomie 40 proc.). W badaniu nie uwzględniono marek, których liczba dealerów w Polsce jest mniejsza niż 10 oraz marek niszowych, tj. o marginalnej sprzedaży w skali kraju. Łącznie w badaniu uzyskano 395 ankiet 26 marek, co stanowi rekordowo wysoką próbę 46 proc. badanej grupy.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY.

Zapisz się

Podsumowanie

Ocena satysfakcji dealerskiej została, jak co roku, oparta na trzech płaszczyznach współpracy z importerem. Pierwszą stanowiła ocena sprzedawanych produktów. Obejmowała ona m.in. satysfakcję klienta z zakupu, niezawodność i dostępność oferowanych samochodów przez centralę. Druga była ściśle związana z polityką importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu, wzięto w niej więc pod uwagę takie elementy, jak atrakcyjność umowy dealerskiej, konkurencyjność strategii rynkowej czy podejście do prowadzenia biznesu. Ostatnia oceniana płaszczyzna skupiła się na centrali jako firmie, która funkcjonuje w polskich realiach, zatrudnia konkretnych vludzi i posiada własną, specyficzną kulturę organizacyjną.

Kontakt

Informacje

Autorzy
Michał Lesiuk

EY Poland, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Kieruje działem podatkowym EY w biurach regionalnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Lider Działu Doradztwa dla Sektora Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

Janusz Sękowski

EY-Parthenon, Lider Doradztwa Restrukturyzacyjnego, Partner

Doświadczony ekspert restrukturyzacyjny. Lubi wyzwania. Miłośnik trekkingu, sportów wodnych i narciarstwa.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter