9 kwi 2020
EY - czas

Jak wyglądają priorytety i wyzwania obszaru ryzyka?

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

9 kwi 2020

Nowy Rok, to czas retrospektywy oraz aktywnego planowania. Patrząc na obszary ryzyka w sektorze bankowym widać wyraźnie, jak szeroki jest to zakres.

Warto zastanowić się co powinno być priorytetem w najbliższym okresie i jak alokować czas zespołów. W wydaniu Biuletynu Ryzyka inaugurującym 2020 próbujemy zebrać kluczowe zagadnienia, które w naszej ocenie, będą wymagały szczególnej atencji w polskich bankach w bieżącym roku. Tak powstała Agenda 2020 CRO.

Sektor bankowy mierzy się z dwoma silnymi trendami: regulacyjnym i technologicznym. Na liście wyzwań znalazły się zarówno zagadnienia lokalne takie jak analiza i efektywne zmierzenie się z konsekwencjami ostatnich wyroków TSUE czy odpowiedź na nowe Rekomendacje KNF (R i S), jak również konieczność coraz szybszej transformacji funkcji ryzyka w odpowiedzi na zmiany technologiczne i w modelach biznesowych. Oba obszary pozwalają poszukiwać szans biznesowych do rozwoju, ale jednocześnie niosą wiele ryzyk operacyjnych i strategicznych z którymi mierzy się bankowość na całym świecie - szerzej o nich pisze Janusz Miszczak w swoim artykule „10 głównych ryzyk stojących przed bankami”. Technologia w coraz większym stopniu zaczyna determinować kształt dzisiejszej bankowości – analityka danych, cybersecurity, cloud, robotyka i automatyzacja to już nie nowość – to konieczność. Przed CRO ważna rola zapewnienia zgodności proceduralnej, zabezpieczenia kluczowych obszarów działalności i zmierzenia się z dotychczasowymi i nowo zidentyfikowanymi ryzykami.

Pozycja konkurencyjna banków będzie zależała od tego jak efektywnie i szybko sprostają oczekiwaniom swoich klientów w czasach transformacji cyfrowej i narastającej konkurencji ze strony nowych graczy takich jak chociażby BigTech, FinTech. Z drugiej strony pozostaje wysiłek zabezpieczenia procesów, reputacji instytucji oraz utrzymanie zaufania do siebie w czasach zmieniających się i mocno różnicujących się zachowań konsumentów.

Skuteczny CRO będzie musiał chronić instytucje przed dotychczas znanymi zagrożeniami w czasie spodziewanego spowolnienia gospodarczego, dbać o zapewnienie zgodności z dotychczasowymi i nowymi regulacjami, aktywnie transformować swój obszar funkcjonowania poprzez zmianę zestawu kompetencji swoich pracowników i stosowanie nowych rozwiązań i technologii oraz coraz bliżej współpracować z innymi pionami w banku.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Zarządzający ryzykiem będą musieli poznawać, zrozumieć i współzarządzać nowymi kategoriami ryzyka a z drugiej strony coraz większa liczba zagadnień będzie wymagała ścisłej współpracy i ścisłej koordynacji z cyber, ALM czy conduct.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)