2 min. czytania 7 maj 2020

Jak Wytyczne EBA dotyczące udzielania kredytów i ich monitorowania wpłyną na procesy kredytowe w bankach?

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 7 maj 2020

Obecnie finalizowane są prace mające na celu publikację ostatecznej wersji Wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania kredytów (EBA Guidelines on loan origination and monitoring EBA/CP/2019/04).Pierwotnie zakładany termin zastosowania Wytycznych przypada na 30 czerwca 2020. 

W związku z tym, że Wytyczne EBA, obok wytycznych dotyczących zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi (NPE) i restrukturyzowanymi (FBE), które stosuje się od 30 czerwca 2019 r., wpisują się w Action Plan Rady Europejskiej nakierowany na zwiększanie jakości portfeli kredytowych europejskich banków – stają się one elementem, który ma znaczący wpływ na postać procesów kredytowych.

Wytyczne EBA mają charakter przekrojowy i dotyczą całego procesu kredytowego (struktura zarządzania ryzykiem kredytowym, procedury udzielania kredytów, pricing, wycena zabezpieczeń, monitorowanie ekspozycji kredytowych i kredytobiorców), co oznacza to szereg wyzwań dla banków, m.in.

  1. Wytyczne EBA nakładają kolejną warstwę regulacyjną (szczegółowo uregulowaną w m.in. w Rekomendacjach T, S, J, C Komisji Nadzoru Finansowego) na już istniejące i obowiązujące wymogi,
  2. Wytyczne EBA powinny być stosowane również w odniesieniu do klientów profesjonalnych, tj. klientów, którzy nie są konsumentami, co stanowi nowość w kontekście praktycznego zastosowania zasady proporcjonalności,
  3. Wytyczne EBA wskazują na konieczność zarządzania ryzykami ESG (environmental, social and governance), które stają się jednym z europejskich priorytetów nadzorczych,
  4. Wytyczne EBA uwypuklają zastosowanie nowych technologii w procesie kredytowym określając minimalne warunki brzegowe,
  5. Wytyczne EBA wskazują na konieczność wdrożenia kompleksowego systemu ustalania cen kredytów (pricingu), który powinien uwzględniać m.in. takie elementy jak: koszt ryzyka związany z poszczególnymi homogenicznymi kategoriami produktów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną prezentacją

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zakres Wytycznych EBA, ich powiązanie z szerokim zakresem innych wymogów oraz kluczowy charakter procesu kredytowego w działalności banków, ich wdrożenie będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich banków, co jest stymulantą pilnego rozpoczęcia prac implementacyjnych w ramach przygotowanego planu wdrożenia.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)