Różnorodność w EY

Bez względu na to, z jakim doświadczeniem lub wykształceniem do nas przychodzisz, szybko poczujesz się częścią zespołu. Twój unikalny punkt widzenia będzie miał wpływ na to, co i jak robimy.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Dołącz do rozmowy

 

Jeśli kultura organizacji stawia na wszelkie wymiary różnorodności - zapewnia pracownikom równe szanse rozwoju, nauki i awansu - powstaje środowisko, w którym wszyscy się rozwijają i w którym mogą doświadczyć prawdziwego poczucia przynależności

Karyn Twaronit

EY Global and EY Americas Diversity & Inclusiveness Officer

Przygotowaliśmy miejsce pracy dla każdego

Wszyscy są u nas mile widziani bez względu na to, kim są i z jakich środowisk pochodzą. Każdy z nas jest inny - a my cenimy i szanujemy wszystkich EYerów.

Kultura pracy w EY opiera się na szanowaniu i celebrowaniu różnic. Twój sposób myślenia jest dla nas ważny. Różne punkty widzenia prowadzą do dobrych pytań i jeszcze lepszych odpowiedzi. To właśnie wtedy pojawiają się kreatywne pomysły, które dają początek innowacjom i najlepszym rozwiązaniom.

Innym przykładem naszego działania na rzecz rozwoju kobiet w EY jest Fundacja Liderek Biznesu – program, którego celem jest przyśpieszenie wyrównania liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, a przejawem m.in. tworzenie narzędzi i rozwiązań wspierających awans kobiet oraz rozwijanie ich aspiracji zawodowych.

Poczuj się częścią czegoś wyjątkowego

Dbamy o różnorodność w wielu wymiarach. Działając globalnie i otwierając się na nowe rynki, klienci oczekują od nas wszechstronności. Żeby sprostać tym wymogom jako organizacja, budujemy zespoły, które są różnorodne i wzbogacają nas o wiele nowych perspektyw. Dlatego przyciągamy ludzi z różnych środowisk i kultur, posiadających unikalny punkt widzenia oraz odmienne kompetencje biznesowe. Podstawą jest budowanie otwartej kultury organizacyjnej. Składa się na nią kilka aspektów.

EY w Polsce aktywnie działa także na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (OzN). Program „Poziom wyżej bez barier” dotyczy dwóch wymiarów. Pierwszy to komunikacja zewnętrzna – chcemy zwiększyć świadomość możliwości kariery w EY wśród osób z niepełnosprawnością. Zachęcanie tej grupy do aplikowania na nasze oferty pracy zaczyna się już podczas ich tworzenia i publikowania. Sygnalizujemy w nich, że jesteśmy przyjaznym dla OzN pracodawcą. Organizujemy także wydarzenia dedykowane specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami. Tego typu spotkania dają naszym przyszłym kandydatom i pracownikom szansę na poznanie organizacji i pracujących w niej osób oraz przekonanie się na własnym doświadczeniu, jak w praktyce wygląda otwartość na OzN w EY.

Drugim obszarem, wspierającym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, jest miejsce pracy, przystosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Po biurze można poruszać się na wózku, a także otrzymać specjalny fotel lub biurko. Nie dotyczy jednak tylko to fizycznej przestrzeni biurowej, ale także prowadzenia procesu rekrutacji. Przykładowo rozmowy kwalifikacyjne są przeprowadzane w dobrze oświetlonych pomieszczeniach przyjaznych osobom niedosłyszącym.

Otwartość na różnorodność w EY oznacza także wspieranie środowiska LGBT+. Tworzymy sieć pracowników, otwarcie sprzyjających osobom o różnej orientacji seksualnej. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększania akceptacji różnorodności w świecie biznesowym. Od 2017 r. jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności tym samym potwierdzając zakaz dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia oraz promocji różnorodności.

Prezentujemy 320 000 różnych perspektyw

Jak widać w EY do tematu różnorodności podchodzimy z różnych perspektyw. Nasza polityka zatrudnienia zmierza do wzbogacania naszych zespołów o ludzi z odmiennymi doświadczeniami, a nasi liderzy uczą się, jak zarządzać zespołami, które składają się z coraz bardziej zróżnicowanych – również w sensie wielopokoleniowości – grup kulturowych.

Jesteśmy świadomi wyzwań, które wciąż przed nami stoją, dlatego oferujemy naszym liderom wsparcie w zarządzaniu nimi. Jesteśmy świadomi wyzwań, które wciąż przed nami stoją, dlatego oferujemy naszym liderom wsparcie w zarządzaniu nimi.

Prowadzone przez EY aktywności są dostrzegane i doceniane przez pracowników, kandydatów oraz partnerów biznesowych. Znajdują odzwierciedlenie przyznawanych EY w wyróżnieniach, takich jak certyfikat „Great Place to Work” oraz pozytywnie wpływają na rezultaty, uzyskiwane przez całą organizację. Wiele publikowanych raportów oraz wyników badań potwierdza tę obserwację – w ostatecznym rozrachunku biznesowym, różnorodność po prostu się opłaca, wpływając pozytywnie i na wyniki finansowe firmy i na rozwój potencjału wszystkich pracowników.

Pracując z nami, będziesz zachęcany do przyjęcia różnorodności we wszystkich jej formach. Będziesz miał szansę pracować w globalnych zespołach złożonych z różnorodnych talentów i doświadczeń, które łączą się w celu stworzenia inteligentniejszych i lepszych usług.

Dzięki inspirującym i satysfakcjonującym możliwościom pracy ponad granicami i kulturami, będziesz mógł uczyć się z wielu różnych punktów widzenia.

Dzięki otwartości i ciekawości oraz docenieniu różnic pomiędzy tymi, z którymi pracujesz, przekonasz się, że poszerzasz swoje perspektywy, a w rezultacie dostarczasz lepszych odpowiedzi dla swoich klientów i społeczności.

Oferujemy integracyjne środowisko pracy, w którym będziesz szanowany za swoje różnice, jak również za swoje umiejętności i talenty, dzięki czemu będziesz mógł wnieść swój osobisty wkład każdego dnia.

Jesteśmy mocno zaangażowani w sprawę równych szans i włączamy równouprawnienie we wszystkie procesy, od rekrutacji do zadań, od zarządzania karierą do uznania.

Zachęcamy do dialogu w celu promowania wspólnego zrozumienia, tworzenia kultury integracyjnej oraz wspierania innowacji i wyjątkowej obsługi klientów. Różnorodność profesjonalnych sieci zapewnia wspierające społeczeństwo i buduje świadomość różnorodności.

Projektanci mówiący o nowych pomysłach na projekt

EY w liczbach

W inkluzywnych zespołach pracownicy mają

3.5x

raza większe szanse na realizację pełnego potencjału innowacyjnego. (Źródło: Centrum Innowacji Talentów)

Kobiety stanowią

48%

naszych pracowników oraz 25% naszych partnerów, dyrektorów generalnych, wykonawczych i członków zarządu.

Firmy wspierające różnorodność mają o

35%

większe szanse na uzyskanie lepszych wyników niż spółki homogeniczne. (Źródło: Teamable)

EY postrzega różnorodność jako istotną przewagę strategiczną. Dzięki różnym perspektywom możemy skuteczniej podchodzić do problemów, z którymi zmagamy się - zarówno my, jak i nasi klienci - we współczesnym globalnym środowisku biznesowym

Tony Johnson

EY Oceania Dyrektor generalny

Doświadczeni profesjonaliści

Daj się zainspirować, poczuj swoją wartość i miej wpływ na więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Oferty pracy

 

Studenci i absolwenci

Znajdź swoją rolę, która pomoże Ci się znaleźć tam, gdzie chcesz, najszybciej jak to możliwe. Ty też chodź po swoje wszystko.

Oferty pracy

Obserwuj nas w social mediach