5 min. czytania 2 lut 2024

W dynamicznym środowisku biznesowym zarządzanie przepływami pieniężnymi ma strategiczne znaczenie dla całego przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych aspektów jest optymalizacja procesu windykacji. Skuteczne praktyki windykacyjne nie tylko zapewniają stały przepływ środków pieniężnych, ale także poprawiają relacje z klientami i zmniejszają ryzyko nieściągalnych długów, a to przyczynia się do ogólnej stabilności finansowej w firmie. 

W oparciu o nasze doświadczenie we współpracy z Klientami z różnych sektorów przygotowaliśmy listę obszarów, które po głębszej analizie i wdrożeniu usprawnień pomogą firmom w optymalizacji procesu windykacji:

city business

Strategiczne rozwiązania dla optymalizacji procesu windykacji

Autor Klaudia Rams-Haberka

EY Polska, Business Consulting, Manager w Zespole Finance Transformation

Klaudia jest ekspertem w dziedzinie projektowania, tworzenia i optymalizacji centrów usług wspólnych oraz transformacji funkcji wsparcia.

5 min. czytania 2 lut 2024

W dynamicznym środowisku biznesowym zarządzanie przepływami pieniężnymi ma strategiczne znaczenie dla całego przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych aspektów jest optymalizacja procesu windykacji. Skuteczne praktyki windykacyjne nie tylko zapewniają stały przepływ środków pieniężnych, ale także poprawiają relacje z klientami i zmniejszają ryzyko nieściągalnych długów, a to przyczynia się do ogólnej stabilności finansowej w firmie.  

W oparciu o nasze doświadczenie we współpracy z Klientami z różnych sektorów przygotowaliśmy listę obszarów, które po głębszej analizie i wdrożeniu usprawnień pomogą firmom w optymalizacji procesu windykacji:

1. Proces decyzyjny oparty na danych

Firmy powinny wykorzystywać analizę danych, aby uzyskać wgląd w zachowania płatnicze klientów. Analizując dane historyczne, firmy mogą identyfikować wzorce, ustalać realistyczne warunki płatności i personalizować strategie. Szyte na miarę podejście oparte na danych umożliwia podjęcie ukierunkowanych i proaktywnych działań, zmniejszając ryzyko zaległych płatności.

2. Jasna i przejrzysta komunikacja 

Niezbędne jest ustanowienie przejrzystych kanałów komunikacji z klientami, by jasno ustalać warunki płatności, szczegóły fakturowania i konsekwencje opóźnień w płatnościach. Wdrożenie przyjaznego dla użytkownika systemu rozliczeniowego i wysyłanie przypomnień w odpowiednim czasie może zwiększyć poczucie odpowiedzialności wśród klientów, zachęcając ich do terminowych płatności.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

3. Automatyzacja procesów

Warto wykorzystywać dostępną na rynku technologię, aby zautomatyzować rutynowe procesy. Automatyczne fakturowanie, przypomnienia o płatnościach i kolejne wiadomości e-mail oszczędzają czas i zasoby, umożliwiając zespołowi windykacyjnemu skupienie się na bardziej złożonych problemach. Wdrożenie systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) może usprawnić interakcje i zapewnić scentralizowaną platformę do zarządzania płatnościami.

4. Elastyczne opcje płatności

Dobrą praktyką jest oferowanie różnorodnych opcji płatności, aby dostosować się do różnych preferencji klientów. Może to obejmować płatności online, polecenia zapłaty lub plany ratalne. Zapewnienie elastyczności zwiększa prawdopodobieństwo terminowych płatności, ponieważ klienci mogą wybrać metody dostosowane do ich możliwości finansowych.

 5. Strategie wczesnej interwencji

Monitorowanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych o potencjalnych problemach z płatnościami pozwala zapobiegać przekształceniu się drobnych problemów w poważne wyzwania związane ze ściąganiem należności. Warto rozważyć wdrożenie systemu wykrywającego zmiany w zachowaniu klientów, takie jak opóźnione reakcje lub zmniejszone zaangażowanie. Istotnym aspektem jest też monitorowanie zewnętrznych ryzyk, które mogą mieć wpływ na zdolność klientów do terminowego regulowania należności. 

6. Szkolenie i wzmacnianie kompetencji personelu

Niezbędnym elementem sprawnie działającego działu należności są szkolenia dla zespołów windykacyjny z niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby mogli radzić sobie w różnych sytuacjach. Programy szkoleniowe powinny koncentrować się na skutecznej komunikacji, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów. Wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzia i techniki zwiększa jego zdolność do radzenia sobie z trudnymi scenariuszami windykacji. Dobrze przeszkoleni pracownicy są zdolni do wykonywania zadań z większą szybkością i dokładnością, redukując czas i wysiłek wymagany do pobrania płatności. Ta zwiększona produktywność przyczynia się do ogólnej wydajności operacyjnej.

7. Podejście skoncentrowane na kliencie

Bardzo ważne jest, by rozumieć wyjątkowe potrzeby i wyzwania każdego klienta i odpowiednio dostosowywać strategie windykacji. Podział portfolio na Klientów z różnymi potrzebami, historią kredytową i nawykami zakupowymi pozwala na budowanie silnych relacji, sprzyja dobrej woli i zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia wspólnych rozwiązań w czasach trudności finansowych.

8. Regularna ocena wydajności

Należy dążyć do regularnej oceny i udoskonalania strategii gromadzenia danych w oparciu o wskaźniki wydajności. Śledzenie kluczowe wskaźniki (KPI), takie jak DSO, efektywność windykacji i zadowolenie klientów umożliwiają przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i poprawę ogólnej efektywności. Pozwalają też na ocenę efektywności zespołu i są wskazówką do budowania strategii szkoleniowej. 

9. Współpraca pomiędzy działami

Współpracy pomiędzy działami sprzedaży, finansów i obsługi klienta zapewnia holistyczne podejście do zarządzania portfolio klientów. Skoordynowane wysiłki pomagają we wczesnej identyfikacji potencjalnych wyzwań związanych ze ściąganiem należności i wdrażaniu spójnych rozwiązań. Współpraca jest ważna również ze względu na aspekt zarządzania ryzykiem kredytowym - skuteczne zarządzanie ryzykiem kredytowym pozwala ograniczyć ryzyko utraty kapitału związanego z niespłacaniem zobowiązań przez klientów.

Jak EY może pomóc?

CASH Process Results Optimization

EY CASH PRO pozwala na dostarczenie narzędzi, dzięki którym możliwe jest bardziej optymalne zarządzanie kapitałem pracującym w Twojej firmie:

  • Nasza sprawdzona metodologia w obszarze optymalizacji obszaru należności umożliwi implementację skutecznych strategii egzekwowania należności oraz rozwiązywania sporów z klientami, w oparciu o właściwą segmentację klientów oraz przy użyciu zaawansowanej analizy danych,
  • Optymalizacja obszaru zobowiązań obejmuje narzędzia pozwalające na właściwą segmentację dostawców, standaryzację warunków płatności, a także opracowanie procedur, wdrożenie rozwiązań systemowych oraz usprawnień procesowych,
  • Optymalizacja procesu gospodarowania zapasami obejmuje w swym zakresie również poprawę przepływów gotówki poprzez budowę kompleksowych modeli zapasów, uszczelnienie procedur i procesów prognozowania, segmentacji zapasów oraz planowania produkcji.

Podsumowanie

Optymalizacja procesu windykacji to przedsięwzięcie wieloaspektowe, które wymaga strategicznego i proaktywnego podejścia. Wykorzystując dane, wykorzystując technologię, wspierając przejrzystą komunikację i traktując priorytetowo satysfakcję klienta, firmy mogą zbudować solidną strategię gromadzenia danych, która nie tylko zapewni stabilność finansową, ale także w dłuższej perspektywie wzmocni relacje z klientami.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Porozmawiaj z nami i sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój biznes

Skontaktuj się z nami

Informacje

Autor Klaudia Rams-Haberka

EY Polska, Business Consulting, Manager w Zespole Finance Transformation

Klaudia jest ekspertem w dziedzinie projektowania, tworzenia i optymalizacji centrów usług wspólnych oraz transformacji funkcji wsparcia.