EY Polska dla Ukrainy

Już od pierwszego dnia wojny w Ukrainie EY Polska włączył się aktywnie w działania niesienia pomocy potrzebującym. Powołany został Zespół Wsparcia, który opracowował i realizuje złożone działania pomocowe.

EY i Fundacja EY przeznaczyli już

1,5 mln

złotych na działania związane z pomocą osobom dotkniętym konfliktem.

Wsparcie pracowników EY z Ukrainy i ich rodzin

Już pierwszego dnia inwazji na Ukrainę powołany został Zespół Wsparcia, który opracował i realizuje szereg działań pomocowych. Wsparciem zostali objęci również pracownicy EY Ukraina oraz ich rodziny oraz wszyscy pracownicy EY Polska pochodzenia ukraińskiego i ich rodziny. Pomoc EY Polska obejmuje organizowanie transportu, zapewnienie noclegu i wyżywienia, wsparcie finansowe i w procedurach imigracyjnych oraz pomoc psychologiczną. Dzięki działaniom EY Polska do naszego kraju przyjechało już ponad 120 rodzin, łącznie to ponad 250 osób. 

EY Polska oferuje również wsparcie pracownikom EY Ukraina, którzy chcieliby kontynuować pracę z Polski. Aby ułatwić wejście w nowe środowisko przydzielany jest „buddy” zarówno z ukraińskiego EY Community w Polsce jak i z  danego Service Line. 

Wolontariat pracowniczy na rzecz Ukrainy

Pracownicy EY Polska licznie angażują się w pomoc Ukrainkom i Ukraińcom. Aby ją ułatwić w EY Polska wprowadzono dodatkowy, pełnopłatny dzień wolny na wolontariat. Powstała również wewnętrzna platforma, która umożliwia wolontariuszom EY zgłaszanie się do działań pomocowych jak i dodanie własnej inicjatywy. Wolontariusze EY Polska wspierają swoją pracą wiele organizacji pozarządowych, m.in. PAH, Caritas, Fundację EY oraz angażują się w oddolne zbiórki i działania pomocowe. 

Ponad

2 000

godzin wolontariatu pracowniczego poświęconego na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wolontariusze z EY Polska od pierwszego dnia wojny w Ukrainie angażują się w działania pomocowe. Naszych pracowników można było też spotkać na polsko - ukraińskich przejściach granicznych gdzie działaliśmy razem z PAH.

Pracownicy EY zebrali i przygotowali ponad 200 paczek, które trafiły do trzech ośrodków, gdzie łącznie mieszka ponad 600 dzieci z Ukrainy. Wolontariusze EY pomagali również organizacji Caritas w segregacji darów.

Fundacja EY w Polsce od pierwszych dni wojny jest zaangażowana w pomoc dzieciom z Ukrainy. Jednym z pierwszych projektów realizowanych przez Fundację EY była pomoc dla ośrodka, który przyjął dzieci z rodzinnych domów dziecka z Ukrainy. Zanim dzieci przyjechały wolontariusze z EY Polska uczestniczyli w pracach porządkowych i przygotowali dom na przyjęcie dzieci. 

Pracownicy EY realizowali projekty na rzecz uchodźczyń i uchodźców również w ramach corocznego programu grantowego EY Volunteers Challenge. 

Zajęcia integracyjne dla małych pacjentów z Ukrainy w Instytucie Matki i Dziecka.

Prace wolontariackie w krakowskim schronisku, do którego trafiły zwierzęta z Ukrainy.

Wsparcie w organizacji pikniku rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy. 

Z inicjatywy EY Academy of Business, wolontariusze z EY przygotowali również cykl darmowych lekcji języka polskiego dla osób posługujących się językiem ukraińskim. Każda lekcja poświęcona jest konkretnej sytuacji życiowej, z którą można się spotkać idąc do sklepu, banku czy urzędu.

Lekcje dostępne tutaj

Fundacja EY dla dzieci z Ukrainy

Na co dzień Fundacja EY w Polsce wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych. Fundacja EY Polska realizuje stale 20 projektów pomocowych wspierając dzieci i młodzież z rodzin zastępczych. Każdego roku 1 300 rodzin korzysta z wsparcia Fundacji EY. 

W obliczu wojny w Ukrainie Fundacja EY zaangażowała się również w pomoc dzieciom z Ukrainy. Jednym z realizowanych projektów jest finansowanie pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy. Fundacja finansuje wynagrodzenia specjalistów (jak psycholodzy, terapeuci, pedagodzy specjalni, psychotraumatolodzy) z językiem ukraińskim, którzy od marca 2022 r. pracują z dziećmi z Ukrainy. 

W tej chwili dzięki dofinansowaniu Fundacji już ponad

720

dzieci objętych zostało pomocą psychologiczną i terapeutyczną, niezbędną ze względu do przeżytą traumę i zmianę środowiska.

Fundacja EY wspiera łącznie cztery ośrodki dla uchodźców, w których obecnie mieszka ponad 600 dzieci z Ukrainy. Pomoc obejmuje m.in. przekazywanie darów i zakup niezbędnych sprzętów oraz odzieży. Zbiórki zaowocowały przekazaniem ponad 200 paczek z żywnością, ubraniami, kosmetykami dla dzieci. Zakupione zostały również wyprawki szkolne oraz komplety odzieży wraz z butami. 

Fundacja EY wspiera łącznie cztery ośrodki dla uchodźców, w których obecnie mieszka ponad

600

dzieci z Ukrainy.

Zbiórki zaowocowały przekazaniem m.in. ponad

200

paczek z żywnością, ubraniami, kosmetykami dla dzieci.

Ponad

120

wyprawek szkolnych

Ponad

170

par butów

EY for Tech To The Rescue

EY Polska dołączył do Tech To The Rescue, oddolnej inicjatywy polskich firm technologicznych, które chcą pomóc organizacjom non-profit we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w celu zwiększenia ich efektywności podczas toczącej się wojny.

Organizacja Tech To The Rescue pracuje w formacie rozproszonego Hackatonu nad różnymi projektami skierowanymi tak do uchodźców znajdujących się w Polsce, jak i do organizacji non-profit, potrzebujących wsparcia. Między innymi, Tech To The Rescue pracuje nad uruchomieniem bazy danych, agregującej potrzeby i zapytania o konkretną pomoc humanitarną od różnych organizacji pozarządowych, stworzeniem mapy łączącą potrzeby ludzi z osobami i firmami, które takiej pomocy mogą udzielić, czy chatbotem w języku ukraińskim, agregującym przydatne informacje dla uchodźców z różnych źródeł.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.