6 min. czytania 14 lis 2023
25 lat Fundacji EY – napiszmy wspólnie kolejny rozdział

25 lat Fundacji EY – napiszmy wspólnie kolejny rozdział

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

6 min. czytania 14 lis 2023
Powiązane tematy Corporate responsibility

Fundacja EY od 1998 r. wspiera rodziny zastępcze w Polsce, co roku prowadząc ponad 20 programów. W ramach jej działań oferowana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna, finansowo-rzeczowo, programy edukacyjne. Fundacja EY promuje również samą ideę rodzinnej pieczy zastępczej organizując konkurs grantowy na kampanie społeczne w tym temacie. Przyczyniła się również do uchwalenia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego w Polsce. 

Profil działalności Fundacji EY nie jest kwestią przypadku. Instytucja rodziny była od zawsze bliska kierownictwu firmy. Koncentruje się na promowaniu rodzinnej pieczy zastępczej, ponieważ otoczenie jak najbardziej zbliżone do środowiska domowego zapewnia dziecku bezpieczeństwo, stabilizację i odpowiednie wparcie ze strony dorosłych. 

Fundacja EY, kompleksowo wspiera dzieci i ich opiekunów w czterech obszarach:

 • wsparcie psychologiczne,
 • programy edukacyjne,
 • pomoc finansowo-rzeczowa,
 • promocja rodzinnej opieki zastępczej. 

Długofalowe i konsekwentne zaangażowanie, chęć pełnienia ważnej misji społecznej w połączeniu z gruntowną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami decyduje o wyjątkowości projektu, jakim jest Fundacja EY. W zespole znajdują się absolwentki psychologii, pedagogiki i socjologii, które od środka znają wyzwania związane z rodzicielstwem zastępczym oraz współpracują z zewnętrznymi ekspertami z dziedziny psychologii, prawa czy medycyny. Wielką siłą Fundacji jest także duże grono wolontariuszy liczące obecnie ok. 250 osób. Początkowo byli nimi jedynie pracownicy firmy poświęcający swój prywatny czas, zaś później dołączyły osoby z zewnątrz, które pragną pomagać innym. 

Fundacja w liczbach

Przez 25 lat działalności Fundacja EY pomogła tysiącom dzieci i ich opiekunom.

 • Przeprowadziła łącznie ponad 16 500 godzin specjalistycznej indywidualnej terapii dla dzieci. 
 • Zrealizowała łącznie ponad 20 500 godzin szkoleń w ramach „Akademii Świadomego Rodzica”, które poszerzyły ich wiedzę na temat efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym.
 • Ponad 2 000 opiekunów wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Zrozumieć dziecko” dotyczących najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci.
 • Udzielono blisko 44 000 godzin korepetycji w ramach projektu „Klucz do jutra”, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin zastępczych.
 • Ponad 2 400 dzieci wyjechało na zimowe i letnie obozy oraz wakacje.
 • Blisko 900 pozytywnie rozpatrzonych próśb indywidualnych o dofinansowanie. 

Programy Fundacji EY

Fundacja EY co roku prowadzi ponad 20 programów pomocowych na rzecz rodzin zastępczych. Wśród nich znajdują się m.in.

Skrzydła samodzielności – dwuletni program mający na celu wsparcie młodzieży w wieku 16-19 lat w procesie usamodzielniania się poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw niezbędnych i pomocnych w samodzielnym życiu. Ma formę cyklu spotkań prowadzonych metodą warsztatową przez doświadczonych trenerów. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki biorą udział we wspólnych wyjazdach i grach miejskich, a także otrzymują wsparcie przy szukaniu staży.

Akademia Świadomego Rodzica – projekt edukacyjny dla rodziców zastępczych o tym ja wspierać dzieci, z dużym bagażem życiowych doświadczeń, w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Ważnym aspektem jest również przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu opiekunów, wskazywanie ich mocnych stron oraz budowanie poczucia wartości.

Klucz do jutra – program indywidualnych i grupowych korepetycji dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka realizowany w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jego głównym celem jest pomoc uczniom z niepowodzeniami w nauce i rozwijanie ich samodzielności. Ważną częścią programu jest nawiązanie bezpiecznej, serdecznej więzi pomiędzy dzieckiem a korepetytorem, dlatego dodatkowo organizowane są wyjścia integracyjne do kina lub kawiarni czy wspólne wycieczki.

Zrozumieć dziecko – jednodniowe warsztaty psychoedukacyjne dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej, na których znajdują odpowiedzi na zgłaszane przez siebie problemy. Nacisk kładziony jest na analizę konkretnych doświadczeń z życia rodzinnego.

Turnusy terapeutyczne - projekt dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, spektrum autyzmu lub specyficznymi trudnościami w nauce.

Fundacja EY przeprowadziła także ważną kampanię społeczną „Dzieci nie chcą FAS”, której celem była edukacja w zakresie zagrożeń płynących z picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

Projekty grantodawcze - co kwartał Fundacja EY przyznaje środki finansowe w oparciu o wnioski indywidualne przesyłane przez opiekunów oraz organizacje pozarządowe. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka borykające się z brakiem funduszy na wypoczynek dzieci mogą brać udział w fundacyjnych konkursach grantowych, takich jak: „Wygraj rodzinne wakacje”, „Akademia Letniej Przygody” i „Ferie z pasją". 

„Zostań Świętym Mikołajem” - co roku Fundacja EY przekazuje prezenty przygotowane przez pracowników EY w ramach akcji świątecznej. 

„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” - konkurs na dofinansowanie kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy o tym, jak wygląda rodzicielstwo zastępcze oraz zwiększenie liczby kandydatów na rodziców zastępczych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

25 lat Fundacji EY – napiszmy wspólnie kolejny rozdział

Tegoroczny jubileusz to doskonała okazja do podsumowań, ale również do spojrzenia w przyszłość. Dlatego Fundacja EY korzystając z tej pięknej rocznicy zaprasza do zaangażowania się w jej działalność i napisania wspólnie kolejnego rozdziału jej historii.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Corporate responsibility
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)