18 lip 2023
wdrożenie bazylei

COVID-19 opóźnia wdrożenie Bazylei IV

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

18 lip 2023
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia

Czy to początek odwilży regulacyjnej w sektorze czy tylko doraźna pomoc dla banków?

W dniu 27 marca 2020 r. Komitet Bazylejski (BCBS) opublikował komunikat, w którym proponuje przesunięcie terminów wdrożenia przez banki postanowień zawartych w tzw. pakiecie Bazylea IV.

Jakich obszarów dotyczą zmiany?

  • Wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa i irb) ryzyka operacyjnego
  • Zmian w podejściu do okresów przejściowych w zakresie zastosowania tzw. Output floora
  • Korekty wyceny kredytowej (cva)

Zdaniem Komitetu Bazylejskiego podstawową przesłanką do przesunięcia terminu wdrożenia nowych zasad wynikających z Bazylei IV jest konieczność wsparcia sektora bankowego w walce ze skutkami pandemii koronawirusa, w szczególności poprzez zapewnienie pełnionych przez ten sektor funkcji krytycznych w gospodarce i stabilności sektora finansowego. Przesunięcie w czasie zastosowania nowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych wynikających z Bazylei IV ma pozwolić bankom oraz nadzorcom na alokowanie uwolnionych w ten sposób zasobów na stabilizację sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

W konsekwencji Komitet Bazylejski (BCBS) proponuje przesunięcie terminu wdrożenia postanowień Bazylei IV o 1 rok, w ten sposób, że poszczególne sekcje powinny zostać wdrożone przez banki w terminie do 1 stycznia 2023 r., zamiast dotychczasowego harmonogramu, zgodnie z którym implementacja następowałaby od 1 stycznia 2022 r. Szczegóły dotyczące przesunięcia terminu wdrożenia wybranych sekcji merytorycznych zostały zaprezentowane na diagramie na kolejnej stronie.

Decyzja Komitetu Bazylejskiego dotycząca przesunięcia terminu implementacji postanowień pakietu Bazylei IV oczekuje teraz formalnego poparcia przez Komisję Europejską.

  Termin wdrożenia Nowy termin wdrożenia

01 RYZYKO KREDYTOWE (STA)

Większa wrażliwość na ryzyko

Dodatkowe wymogi „due diligence”

1 stycznia 2022 1 stycznia 2023

02 RYZYKO KREDYTOWE (IRB)

Ograniczenie zakresu stosowania metody IRB dla niektórych klas aktywów

Input floory (ograniczenia parametrów wejściowych)

1 stycznia 2022 1 stycznia 2023

03 RYZYKO OPERACYJNE

Standardized Measurement Approach (SMA) 

Bazuje na elementach rachunku zysków i strat oraz komponencie strat

1 stycznia 2022 1 stycznia 2023

04 OUTPUT FLOOR – DOCELOWO 72,5%

Obliczany w oparciu o metody standardowe

Ujawnianie wyliczeń w oparciu o metody standardowe (prowadzenie równoległych obliczeń)

okres przejściowy od 1 stycznia 2022 do 1 stycznia 2027 okres przejściowy od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2028

05 CVA Zmiany w wyliczaniu CVA

Zwiększenie wrażliwości na ryzyko

Rezygnacja z metody wewnętrznej

1 stycznia 2022 1 stycznia 2023

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)