2 min. czytania 30 mar 2020
Couple analyzing finances

Podatkowe propozycje zawarte w Tarczy Antykryzysowej

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 30 mar 2020

19 marca 2020 r. rząd przedstawił pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2. Pomimo że projekty regulacji prawnych, które mają wprowadzać ten pakiet w życie, nie zostały jeszcze opublikowane, Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia zmian podatkowych wchodzących w skład pakietu. Stosowne akty prawne mają zostać upublicznione jeszcze w tym tygodniu.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa, Tarcza Antykryzysowa wprowadzi m.in. następujące rozwiązania:

 • Możliwość rozliczenia straty podatkowej z 2020 r. z dochodem z 2019 r. w PIT i CIT (z limitem do 5 mln zł) w przypadku spadku przychodów podatnika o 50%;
 • Przedłużenie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.;
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy;
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów – ale wyłącznie dla małych podatników;
 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych;
 • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem;
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na PIT należny od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień;
 • Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych – ale wyłącznie będących dochodem Skarbu Państwa;
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_V7M z deklaracją dla dużych przedsiębiorców;
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Przedłużenie terminu za zapłatę zaliczki na PIT przez pracodawców

Z pewnością wyczekiwanym rozwiązaniem mającym pozytywny wpływ na zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw jest systemowe wydłużenie do 1 czerwca 2020 r. terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na PIT należny od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. Jest to nowość, o której nie było do tej pory mowy w zapowiedziach pakietu osłonowego. Wydłużenie tego terminu może złagodzić negatywne skutki obecnej, trudnej sytuacji przedsiębiorców i przyczynić się do poprawy ich płynności finansowej w krótkiej perspektywie. W świetle zapowiedzi ma mieć ona charakter uniwersalny i być dostępna dla wszystkich, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie.

Przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie nowych obowiązków: JPK_V7M and CRBR

Podobnie pozytywnie należy ocenić przesunięcie wejścia w życie nowych obowiązków sprawozdawczych nakładanych na przedsiębiorców, tj. odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego JPK_V7M, jak również odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Wsteczne rozliczenie straty za 2020 r.

Tarcza antykryzysowa wprowadzi również nieznany dotychczas w polskim porządku prawnym instrument zmierzający do poprawy pozycji finansowej przedsiębiorców w związku z obecną sytuacją gospodarczą. Podatnicy będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. dokonując korekty rozliczenia za 2019 r. Powstała w ten sposób nadpłata podatku będzie podlegała zwrotowi. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia będzie spadek przychodów osiągniętych w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r. Będzie można wówczas odliczyć od dochodu z 2019 r. stratę do wysokości 5 mln zł. Należy jednak pamiętać, że realny zwrot podatku po korekcie nastąpi dopiero w 2021 r. Wtedy bowiem podatnicy będą znali wysokość poniesionej straty z 2020 r.

Możliwość zaprzestania płatności zaliczek na CIT

Rozwiązaniem które zdecydowanie szybciej może poprawić płynność finansową przedsiębiorstw jest możliwość rezygnacji w trakcie roku z zaliczek uproszczonych (płaconych na podstawie podatku za 2018 r.) oraz wybór zaliczek płaconych na podstawie bieżącego dochodu (w praktyce także zaprzestanie płatności zaliczek z uwagi na realizowaną stratę). To rozwiązanie ma być według pierwszych propozycji adresowane wyłącznie do małych przedsiębiorców.

Przesunięcie terminów na zapłatę podatków – tylko na wniosek przedsiębiorcy

Terminy podatkowe, czy to te przewidziane na realizacje obowiązków sprawozdawczych, czy też na zapłatę podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, mogą podlegać odroczeniu ale już w odpowiedzi na wniosek złożony przez podatnika / płatnika. Rozwiązania te będą zatem wymagały aktywności ze strony przedsiębiorców. Propozycje w tym zakresie przewidują, że za okres odroczenia – lub rozłożenia należności na raty - podatnicy nie będą obciążani opłatą prolongacyjną (obecnie 4% rocznie). Należy jednak pamiętać, że przewidziany specustawą brak opłaty prolongacyjnej ma dotyczyć wyłącznie podatków będących dochodem Skarbu Państwa (np. CIT, PIT, VAT i akcyza). Tym samym preferencja nie będzie dotyczyła podatków lokalnych tj. m.in. podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych. Zarówno w przypadku odroczenia terminu i rozłożenia na raty, jak i umorzenia podatku, kluczowe jest uzasadnienie wniosku, w którym należy przedstawić argumenty składające się na ważny interes podatnika. Dodatkowo, istotne będzie wykazanie, że udzielona ulga mieścić się będzie w limicie pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Konieczne działania

W celu efektywnego wykorzystania korzyści płynących z tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy powinni poddać jej rozwiązania szczegółowej analizie. Niektóre rozwiązania mogą wymagać przygotowania odpowiednich wniosków wraz z uzasadnieniem oraz zebrania dokumentów wspierających okoliczności w nich wskazane.

Autorzy: Tomasz Rolewicz, Associate Partner, Natalia Kowalska, Senior Manager, Łukasz Groń Manager

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)