2 min. czytania 9 kwi 2020
Customer paying with NFC technology

Zarządzanie płynnością w czasie kryzysu. Od czego zacząć?

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 9 kwi 2020

Działania podejmowane przez polski rząd mające na celu ograniczenie skali pandemii COVID-19 (między innymi restrykcje w zakresie działalności galerii handlowych oraz innych punktów handlowo – usługowych, przywrócenie kontroli granicznych przekładające się na opóźnienia dostaw zagranicznych produktów, obowiązkowe kwarantanny) oraz rosnąca obawa społeczeństwa przed zarażeniem, skutkują często drastycznym spadkiem poziomu dotychczas osiąganej sprzedaży przez wielu przedstawicieli branży handlowej i tym samym negatywnie wpływają na ich sytuację płynnościową. Planowane przez ustawodawcę rozwiązania antykryzysowe mogą okazać się niewystarczające w sytuacji niemal całkowitego ograniczenia skali prowadzonej działalności handlowej i jednoczesnej konieczności regulacji bieżących zobowiązań. Utrata płynności jest głównym powodem bankructwa przedsiębiorstw, a zatory płatnicze i ich transmisja w ramach łańcucha wartości jest równie łatwa, jak w przypadku panującego wirusa.

W związku z powyższym rekomendujemy Państwu podjęcie działań zmierzających do usystematyzowania podejścia do zarządzania płynnością, obejmujących między innymi:

 • Planowanie i bieżący monitoring przepływów pieniężnych w krótkich (tygodniowych) okresach, mające na celu maksymalizację stanu posiadanej gotówki i optymalne zarządzanie kapitałem obrotowym (prognozy powinny być przygotowywane w kilku scenariuszach rozwoju sytuacji, z uwzględnieniem możliwych reakcji partnerów handlowych);
 • Wykorzystanie dostępnych limitów kredytowych, odnowienie akredytyw i gwarancji;
 • Odwołanie lub przesunięcie w czasie mniej istotnych zakupów oraz wydatków inwestycyjnych;
 • Ustalenie priorytetów co do płatności pod kątem minimalizacji wpływu braku dostaw lub usług na prowadzoną działalność;
 • Redukcja kosztów i wydatków operacyjnych (np. wprowadzenie wynagrodzenia postojowego w przypadku braku możliwości prowadzenia normalnej działalności operacyjnej);
 • Monitorowanie i natychmiastowe złożenie wniosków o wsparcie w ramach udostępnianych przez rząd rozwiązań antykryzysowych w zakresie poprawy płynności (w tym dopłaty do wynagrodzeń, przesunięcie płatności danin publicznych);
 • Identyfikacja możliwości pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego (np. w oparciu o aktywa które nie są przedmiotem zabezpieczenia);
 • Identyfikacja składników majątku, które nie są kluczowe dla działalności operacyjnej i ich ewentualne zbycie;
 • Renegocjacja terminów spłat obecnego finansowania oraz prowadzenie otwartej komunikacji z instytucjami finansującymi w zakresie Państwa aktualnej sytuacji finansowej, co pozwoli na bieżąco adresować pojawiające się problemy i wspólnie poszukiwać dostępnych rozwiązań;

Realizacja powyższych czynności powinna pozwolić Państwu na ograniczenie ryzyka wystąpienia problemów z płynnością lub ich natychmiastową identyfikację i tym samym bezzwłoczne poszukiwanie i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)