W jaki sposób strategia chmurowa może wpłynąć na przyszłość firmy?

Autor Mateusz Micek

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager

Lider transformacji cyfrowej bazującej na technologii ServiceNow w regionie CESA. Promotor koncepcji hiperautomatyzacji.

5 min. czytania 7 lut 2023
Powiązane tematy Drive2Cloud Technologia

Obecnie, firmy już nie zastanawiają się czy rozpocząć podróż do chmury, lecz jak to zrobić dobrze?   Niestety, jeszcze w wielu przypadkach uczą się budowania strategii chmurowej, a następnie jej realizacji na własnych błędach. Jedynie niewiele z nich potrafi właściwie zdefiniować chmurę oraz wniesione przez nią wartości, co wpływa na nadal niski poziom przyjęcia chmury w Polsce. 

Ten artykuł jest częścią programu #Drive2Cloud

Strategia chmurowa w cyfrowej rzeczywistości

Aktualnie strategia IT przeobraziła się w strategię cyfrową umożliwiając dwukierunkową konwersację pomiędzy IT a biznesem, niwelując dotychczas podrzędną rolę IT. W efekcie, organizacje już na etapie budowania strategii biznesowej konsultują ją w zakresie cyfrowej transformacji. To wynik m.in.  przeniesienia na stałe innowacji, w tym nowych kanałów interakcji biznesowych, do świata digital. Dzięki temu, dostarcza niedostępne dotychczas możliwości dotarcia do klientów przy relatywnie niewielkim koszcie „wejścia”. Dlatego w cyfrowym świecie kluczową role pełni dziś chmura i stąd strategia cloud jest tak ważna.

Dobrym przykładem jest historia firmy z sektora przemysłowego, która przykładała szczególną wagę do kanału kontaktu poprzez self-service (firmie zależało aby móc zaoferować klientom atrakcyjną i nowoczesną formę kontaktu w trybie 24/7). Uznano, że odpowiednim rozwianiem będzie stworzenie na stronie organizacji profesjonalnego chat bota, by odpowiadał na większość pytań klienta lub (w razie konieczności) kierował rozmowę do właściwego zespołu. Cel był prosty: zwiększenie sprzedaży, lojalności i satysfakcji klientów, a także gromadzenie informacji o ich zachowaniach czy potrzebach.

Podczas serii spotkań IT z biznesem, przeanalizowano możliwości implementacji dostępnych na rynku aplikacji.  Ostatecznie jednak, podjęto decyzję o stworzeniu własnego rozwiązania, a w dalszej kolejności określono zestaw wymagań oraz przystąpiono do realizacji. Niestety, projekt zamiast pół roku zajął niemal dwa lata, a budżet z 1.5 mln $ wzrósł do 5 mln $. 

Kilka miesięcy po komercyjnym wdrożeniu aplikacji, nowy CDO (Chief Digital Officer), podjął decyzję o zakończeniu pracy chat bota. Powodów było kilka: rozwiązanie zostało stworzone w przestarzałej technologii, nie spełniało obecnych założeń biznesowych, a ponadto było sprzeczne z zasadami inteligentnych operacji, które w tamtym czasie były przez firmę promowane.

Dołącz do programu „EY Drive”

Otrzymuj unikatowe opracowania przygotowywane przez zespół EY Consulting z zakresu: technologii, transformacji i cyberbezpieczeństwa.

Zapisz się

Jednocześnie CDO zaproponował alternatywę w postaci rozwiązania chmurowego, a konkretnie istniejącego już chat bota. Posiadał on nie tylko pożądane funkcjonalności, lecz także zupełnie nowe, które otwierały ogromne szanse sprzedażowe. Wynikało to m.in. z zastosowania Natural Language processing, opcji konwersacji w 30 językach czy możliwości dla klientów nabycia usług firmy z poziomu chat bota. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu narzędzi ML i AI rozwiązanie nieustanie rozwijało się, a także poprawiało swoją jakość. Co więcej, producent ulepszał produkt wprowadzając regularne aktualizacje, by utrzymać wysoki poziom innowacyjności.

Inicjalny koszt inwestycji, wynosił niecałe 40 000 $ rocznie, przy satysfakcjonujących warunkach wyjścia z technologii. Firma była bardzo zadowolona z rozwiązania i korzysta z niego do dziś.

Przykład jest doskonałym potwierdzeniem jak wygodna, efektywna i opłacalna może stać się właściwa inwestycja w technologię bazującą na chmurze.

Obecnie, budowanie przewagi konkurencyjnej jest mocno napędzane przez technologię, zwłaszcza przez rozwiązania cloud. Jeszcze do niedawna, organizacje wdrażały chmurę ze względu na obniżenie kosztów lub konieczność zapewnienia ciągłości biznesowej.

 

Postrzeganie chmury uległo zmianie. Dziś firmy traktują ją jako czynnik umożliwiający rozwój firmy, czy też ważny komponent transformacji, który zapewnia bezpieczeństwo oraz pozwala na wprowadzanie innowacji. Wdrożenie chmury stało się również katalizatorem inicjatyw transformacyjnych w zakresie funkcji biznesowych oraz technologicznych wewnątrz organizacji.

Strategia migracji do chmury: jak zacząć?

Podróż do chmury musi zostać odpowiednio przygotowana. Nie powinno się jej przeprowadzać w oderwaniu od strategii biznesowej, a także bez uwzględnienia wniesionych przez nią wartości. Jednocześnie warto zadbać o ich właściwe zakwalifikowanie i mierzenie, gdyż mimo wielu korzyści wynikających z chmury, nie zawsze jest ona właściwą odpowiedzią na wyzwania czy problemy.

Istnieje kilka kluczowych obszarów, które warto wziąć pod uwagę przy definiowaniu strategii chmurowej. 

1. Prezentacja planu na wykorzystanie chmury

Program wykorzystania chmury w przedsiębiorstwie powinien uwzględniać cele szerszej strategii biznesowej. Pomimo, że początkowe próby korzystania z przetwarzania danych w chmurze mogą okazać się proste (np. przejście z rozwiązań zastrzeżonych na oferty SaaS), przedstawienie długoterminowych celów i związanych z nimi korzyści jest niezwykle ważne w procesach decyzyjnych oraz uzyskania wsparcia kluczowych interesariuszy.

2. Określenie strategii i wyznaczenie drogi w podróży do chmury

Stworzenie strategii chmurowej z uwzględnieniem mapy drogowej, która pomoże pokierować działaniami krótko- i długoterminowymi powinna opierać się na działaniach określonych w kolejnych punktach.

3. Weryfikacja aktywów przed migracją do cloud

 Kompleksowy przegląd infrastruktury i oprogramowania pomoże w opracowaniu strategii chmurowej, a także analizie wynikających z niej korzyści. Zestawienie powinno obejmować koszty utrzymania, wymiany, oczekiwany okres użytkowania oraz uwzględniać aspekty jakościowe aktywów, tj. poziom dostosowania czy prognozowany stopień złożoności migracji do chmury.

4. Doskonalenie modelu operacyjnego           

Podczas m.in. migracji do chmury, należy rozważyć możliwości odświeżenia i aktualizacji działań organizacji. Wadliwy proces wykorzystujący lepszą technologię nie zostanie samoczynnie pozbawiony wad. Niezależnie od tego, czy jest to chmura, czy inna technologia problem nieefektywności procesów należy rozwiązać. Zaangażowanie szerokiej grupy interesariuszy pomoże w zidentyfikowaniu nieprawidłowości, a następnie w ulepszeniu funkcjonalności procesów, które można zoptymalizować w środowisku chmurowym. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego dodatkowego wysiłku związanego z podejściem „lift & shift”.

Kluczową kwestią jest wyważenie korzyści płynących z pozostawienia wewnętrznych rozwiązań czy niestandardowych funkcji ze strategicznymi interesami wynikającymi z natywnego podejścia do chmury i (potencjalnie) ich bardziej ustandaryzowanej wersji.

Poza procesami, z których korzystają pracownicy i klienci, warto rozważyć usprawnienia w obszarze back office w tym np. rolę cloud w interfejsach systemowych czy w planach ciągłości biznesowej.

 5.  Wybór dostawcy

Wnikliwa weryfikacja dostawcy technologii chmurowej pozwoli zapewnić odpowiednie rozwiązania, dostępność wsparcia oraz lepsze zrozumienie modelu kosztowego. Coraz więcej firm migruje zasoby do chmury, więc organy regulacyjne biorąc pod uwagę ryzyko systemowe na wypadek awarii chmury, może zalecić niektórym organizacjom rozważenie strategii multi-cloud.

6.  Zarządzanie zespołem

Migracja do chmury wymaga specjalnych kompetencji z różnych obszarów (tj. zarządzania projektami, architektury chmury, UX, Customer Experience, architektury danych oraz ściśle określonych umiejętności w zakresie programowania), a także stworzenia nowych ról operacyjnych wymaganych po wdrożeniu (np. specjaliści ds. bezpieczeństwa sieci i środowiska cloud). Przy czym, należy zrównoważyć przenoszenie specjalistów pracujących przy starych systemach z zatrudnianiem nowych pracowników i wsparciem stron trzecich w celu spełnienia wymagań dotyczących zespołów.

 7.  Analiza korzyści i kosztów migracji do chmury

Korzyści z chmury obejmują m.in. skalowalność, elastyczność, mniej skomplikowaną strukturę, szybsze wprowadzanie produktów oraz lepszy dostęp do innowacji. Sukcesy będą zależały od charakteru i skali wdrożenia chmury (od SaaS do pełnego outsourcingu platformy oraz infrastruktury). Przy czym, w każdym scenariuszu mogą pojawić się krótkoterminowe wyzwania. Zrozumienie zarówno krótkoterminowych skutków (np. wymagań dotyczących transformacji danych i migracji) oraz długoterminowych celów jest niezbędne przy formułowaniu pełnego uzasadnienia biznesowego. Warto zwrócić uwagę na modelowanie oszczędności i prognozę kosztów, które mogą okazać się wyzwaniem, zwłaszcza w sytuacji, gdy aktualne koszty IT są na dużym poziomie ogólności. 

 

Niezwykle ważne jest zbudowanie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia chmury w poszczególnych obszarach firmy, a następnie ich monitorowanie poprzez współczynnik użyteczności chmury w stosunku do jej kosztów. Warto wykorzystać Cloud Financial Operations (FinOps), który pomaga kontrolować i zarządzać wydatkami w chmurze oraz wspiera procesy w zakresie planowania, budżetowania oraz prognozowania wydatków. Dodatkowo, zapewnia ocenę alokacji chmury, monitorowanie i optymalizację wydatków w zakresie cloud, a przede wszystkim pomaga zmierzyć, także nieoczywiste, wartości wynikające z zastosowania chmury.

 8.  Bezpieczeństwo danych w chmurze

Chmura, poprzez sieć, może zwiększyć podatność firmy na cyberataki. Kluczowym obszarem, który należy rozważyć na każdym etapie drogi do chmury jest sposób wdrożenia kontroli sieci, danych oraz bezpieczeństwa cybernetycznego w środowisku chmurowym. Należy koniecznie przeanalizować kwestie regulacyjne i wymagania stron trzecich w zakresie prywatności danych, a w szczególności w odniesieniu do danych przechowywanych lub przetwarzanych za granicą. Zdefiniowanie dojrzałych procesów w zakresie zarządzania danymi i kontroli wycieków danych stanowią fundament do bezpiecznego wdrożenia chmury.

9.  Zarządzanie chmurą

Model zarządzania IT musi zostać dostosowany do nowego modelu operacyjnego zapewniając m.in. odpowiedniego właściciela aplikacji, danych, bezpieczeństwa oraz kontroli w chmurze. Warto podjąć działania, które zmniejszą ryzyko wystąpienia zduplikowania ról i systemów oraz zapewnić odpowiednią kontrolę (np. zarządzania licencjami i monitorowania pojemności) w środowisku chmurowym.

10.  Zarządzanie zmianą

Wdrożenie szkoleń i przeprowadzenie warsztatów będzie właściwym sposobem na rozplanowanie lub umocowanie nowych sposobów pracy. W obszarach wymagających zmian w postępowaniu (np. przejście na zwinne praktyki zarządzania projektami) nie należy lekceważyć tych wysiłków. Należy zwrócić uwagę na trwające audyty, wymagania regulacyjne (np. transgraniczna wymiana danych) oraz zasady należytej staranności wobec klienta w nowym środowisku. W końcowym etapie niezbędny będzie przegląd, a następnie aktualizacja zasad i procedur w kluczowych obszarach, tj. tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych po awarii, a także procesy zarządzania zmianami, usługami czy relacjami z dostawcami.

Podsumowanie

Zrozumienie wartości wynikających z wdrożenia chmury jest podstawą do przyjęcia właściwej strategii chmurowej. Aby je dostrzec, a następnie zdefiniować niezbędna jest właściwa komunikacja i współpraca przy tworzeniu strategii biznesowej z zespołem digital. To ważne wsparcie w zbudowaniu wizji przewagi konkurencyjnej poprzez przedstawienie dostępnych rozwiązań i wynikających z nich możliwości. Jednocześnie bardzo ważne jest stworzenie środowiska, w którym możemy skwantyfikować dostarczane wartości oraz odpowiednie powiązane z nimi mierniki.

Warto pamiętać, że chmura analogicznie do świata cyfrowego, składa się z wielu elementów. Nie należy jej definiować przez pryzmat pojęcia, lecz wartości, które może przynieść w konkretnym przypadku wdrożenia. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Mateusz Micek

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager

Lider transformacji cyfrowej bazującej na technologii ServiceNow w regionie CESA. Promotor koncepcji hiperautomatyzacji.

Powiązane tematy Drive2Cloud Technologia
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter