Analiza danych w zarządzaniu ryzykiem nadużyć i compliance

Obszar: Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Rozwiązania technologiczne oraz analiza danych skutecznie uzupełniają tradycyjne mechanizmy kontroli ryzyka w organizacji. 

Sprawdź, jak przy pomocy rozwiązań stworzonych przez EY i wykorzystaniu potencjału zgromadzonego w danych dostępnych w Twojej firmie, można ograniczyć nieefektywność i przeciwdziałać stratom finansowym.

Jak wykorzystać moc danych?

Bazy danych systemów informatycznych, takich jak ERP czy CRM, gromadzą zapisy m.in. o: transakcjach, zamówieniach, kontrahentach oraz pracownikach. Dodatkowo, na co dzień generowane są dane nieustrukturyzowane, takie jak: dokumenty, raporty, sprawozdania i e-maile.

Przy pomocy rozwiązań analitycznych EY dane stają się kluczowym zasobem z perspektywy procesu zarządzania zgodnością (compliance) oraz monitorowania ryzyka. 

Umożliwiają wykrywanie zagrożeń zanim dojdzie do naruszenia, chroniąc tym samym organizację przed stratami finansowymi i wizerunkowymi, a także ułatwiają wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa i przedmiotowych regulacji.

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Sprawdź, w jaki sposób możemy wesprzeć mechanizmy kontrolne w Twojej organizacji.

Formularz kontaktowy

Analiza danych w zarządzaniu ryzykiem - obszary wsparcia

Relacje z dostawcami niosą ze sobą nieodłączne ryzyko finansowe, biznesowe oraz wizerunkowe. 

 • Jest to najczęstsze pole do nadużyć. 
 • Dlatego organizacje potrzebują sprawnej ochrony przed takimi zjawiskami jak: oszustwa, konflikt interesów, nieefektywność lub sprzeniewierzanie środków.
 • Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają wykrywać czerwone flagi i ograniczać ryzyka z tym związane.
 • Analiza powiązań

  • Ograniczaj ryzyko konfliktu interesów, sprawdzając czy pracownicy Twojej organizacji wchodzą w nietypowe relacje z dostawcami, na przykład pełniąc funkcje w organach nadzoru, zarządzie lub występując jako właściciel.
  • Opracowane przez nas rozwiązanie wykrywa aktualne i przeszłe relacje, badając strukturę osobowo-kapitałową w oparciu o informacje z rejestrów obejmujących dane dostawców i pracowników oraz zewnętrznych zasobów.
 • Analiza sankcji

  • Zweryfikuj, czy partner biznesowy Twojej organizacji lub podmioty z nim powiązane np. spółka-matka, właściciel lub beneficjent spółki, z którą chcesz współpracować objęci są sankcjami gospodarczymi
  • Zarządzaj ryzykiem regulacyjnym, wizerunkowym i finansowym, sprawdzając okresowo aktualnych dostawców oraz weryfikując potencjalnych nowych partnerów, zanim zdecydujesz się na podjęcie z nimi współpracy.
  • Nasze autorskie rozwiązanie oparte jest o zaawansowany silnik prześwietlający spółkę pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Weryfikujemy nie tylko jej nazwę, ale skanujemy również strukturę osobowo-kapitałową oraz beneficjentów rzeczywistych w Polsce oraz za granicą.
 • Scoring ryzyka kontrahentów

  • Nasz proces weryfikacji kontrahentów oparty o model scoringowy określa poziom ryzyka związany ze współpracą z dostawcami. 
  • Model zbudowany jest z odpowiednio dobranych wskaźników i testów analitycznych, również wykorzystujących źródła zewnętrzne, jak KRS, CEIDG i białą listę podatników VAT.
  • Rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane i pozwala na rozwinięcie procesu due diligence dla nowego kontrahenta, pozwalając na wczesną identyfikację ryzyk.
  • Wspieramy prowadzenie okresowego badania poziomu ryzyka w księdze obecnych dostawców w celu wzmocnienia funkcji kontrolnej. W obu trybach scoring ryzyka to działanie prewencyjne, które chroni przed potencjalnymi nieprawidłowościami i poniesieniem strat.
 • Analiza transakcji i płatności

  • Analiza transakcji rozszerza mechanizmy kontrolne procesu zakupowego o zautomatyzowaną identyfikację faktur lub płatności o podwyższonym poziomie ryzyka, które mogą wiązać się z nieprawidłowościami.
  • W tym celu wykorzystujemy zestaw odpowiednio dobranych wskaźników ryzyka lub testów analitycznych, które w zautomatyzowany sposób odnajdują odchylenia i anomalie w zbiorze planowanych płatności.
 • Wspieramy wewnętrzne zespoły compliance, finansowe, audytu oraz prawne w Twojej organizacji, w analizie danych w związku z badaniem incydentu lub wdrożeniem mechanizmów kontrolnych.
 • Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w pracy z danymi o zróżnicowanym charakterze. Znamy model danych systemów finansowo-księgowych (w tym SAP), wykorzystujemy dane ustrukturyzowane, jak nieustrukturyzowane.
 • Poprowadzimy cały proces pracy z danymi. Identyfikujemy odpowiednie źródła, wspomagamy wydobycie i łączenie danych. Wykonamy odpowiednie transformacje danych oraz przedstawimy końcową wizualizację i prezentację rezultatów.
 • Jednym z narzędzi do eksploracji, prezentacji wyników i efektywnego wykorzystania danych są dashboardy analityczne (np. Microsoft Power BI). Oferują one interaktywny przegląd wizualizacji, podsumowań, mierników oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i ryzyka (KRI). Dashboardy to popularne rozwiązania klasy business intelligence, które mają też zastosowanie w sferze raportowania zarządczego, compliance i audytu wewnętrznego. Dzięki dynamicznym filtrom, możliwościom prowadzenia porównań oraz łatwego przechodzenia od ogółu do szczegółu pozwalają one szybko odnaleźć kluczowe dane

Sankcje gospodarcze oraz AML bezpośrednio łączą się z ryzykiem finansowym, wizerunkowym, biznesowym, a niekiedy nawet karnym.

 • Screening sankcyjny

  • Screening sankcyjny to rozwiązanie, które pozwala na weryfikację, czy podmiot objęty jest sankcjami gospodarczymi poprzez sprawdzenie, czy nazwa podmiotu figuruje w listach sankcyjnych.
  • Nasze autorskie narzędzie oparte jest o zaawansowany silnik wyszukujący i oceniający dopasowania względem podmiotów poddanych sankcjom. Algorytmy mogą przeprocesować niekompletne lub zniekształcone nazwy, a także znaleźć niedokładne dopasowania (zaawansowany fuzzy matching). Polskie podmioty – w oparciu o dane KRS i CRBR – są również skanowane przez nas z perspektywy struktury osobowo-kapitałowej oraz beneficjentów rzeczywistych.
  • Listy sankcyjne podlegają dziś ciągłym zmianom, dlatego nasze zasoby aktualizowane są codziennie.
  • Rozwiązanie EY może funkcjonować w trzech modelach:
   • sprawdzenie zbioru podmiotów (np. księgi dostawców);
   • dodatek (add-on) do systemu SAP, który może być zintegrowany z procesem tworzenia profilu dostawcy lub wykonywania płatności;
   • poprzez EY Virtual, platformę opartą o chmurę EY, która posiada moduły przeglądu wyników i dokumentacji obserwacji
  • Dodatkowo, eksperci EY weryfikują rezultaty pod kątem wyników fałszywie dodatnich (false positives) i wykonują szeroką analizę złożonych przypadków.
 • Kalibracja i testowanie silników screeningowych dla banków

  • Posiadamy wiedzę i odpowiednie podejście do wielowymiarowej walidacji silników do screeningu sankcyjnego. 
  • Poprzez specjalnie dobrane przypadki testowe, badamy rozwiązania pod kątem kompletności, skuteczności oraz efektywności działania.
  • Doradzamy przy kalibracji silników, mając na celu zwiększanie efektywności wyników.
  • Pomagamy definiować i implementować białe listy (whitelisting) oraz filtry, wspieramy rozwój modeli oraz algorytmów, pomagamy eliminować wyniki false positive
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  • Posiadamy praktyczne doświadczenie w tworzeniu scenariuszy AML oraz typologii sankcyjnych.
  • Kalibrujemy silniki scenariuszy AML, zaczynając od segmentacji klientów banku pod kątem ryzyka prania pieniędzy, poprzez odpowiednie ustawianie progów i parametrów scenariuszy, aż do wsparcia analitycznego w zarządzaniu efektywnością i skutecznością silnika. 
  • Pomagamy bankom spełniać wymogi regulacyjne równocześnie optymalizując liczbę generowanych alertów. 
  • Współpracujemy z wiodącymi dostawcami oprogramowania w zakresie scenariuszy AML, wdrażamy, konfigurujemy oraz utrzymujemy takie rozwiązania. 
  • Nasi specjaliści w zakresie technologii oraz data science uczestniczą w międzynarodowych projektach i wykorzystują swoje doświadczenie w pracy dla lokalnych klientów.

Wspólnie dopasujemy sposób wykonania prac oraz format wyniku.

 • Większość prac realizujemy w naszym wewnętrznym środowisku analitycznym, dostarczając uzgodnione rezultaty. 
 • Część rozwiązań oferujemy również w dodatkowych trybach: poprzez platformę EY Virtual czy integrację z systemem SAP.
 • EY Virtual

  EY Virtual jest platformą analityczną opartą o chmurę Microsoft Azure i nowoczesne technologie:

  • Umożliwia efektywną eksplorację wyników analitycznych poprzez wbudowane wizualizacje i przejrzyste, dopasowane do charakterystyki problemu kwestionariusze. 
  • W rozbudowany sposób wspiera proces przeglądu rezultatów oraz dokumentowania wniosków, umożliwiając tworzenie i zarządzanie sprawami oraz definiowanie systemów przepływu zadań.

  W oparciu o EY Virtual zbudowaliśmy dedykowane środowiska do zarządzania ryzykiem współpracy z kontrahentami oraz obecności podmiotów na listach sankcyjnych.

  Third Party Management and Vendor Segmentation:

  • To aplikacja EY Virtual, która wspomoże proces analizy ryzyka nowych i dotychczasowych kontrahentów Twojej organizacji. 
  • Zbiór zautomatyzowanych wskaźników oraz testów stworzy miarę ryzyka, dzięki której wdrożysz ustandaryzowany i dogłębny proces kontroli ryzyka dostawców. 

  Sanction Screening:

  • To aplikacja EY Virtual, która wspomoże proces weryfikacji kontrahentów pod względem obecności na listach sankcyjnych.
  • Skanowanie podmiotów wykorzystuje nasz własny, oparty o zaawansowane algorytmy, silnik.
  • Dane list sankcyjnych aktualizowane są codziennie.
  • Aplikacja wspiera przegląd wyników przez dedykowany moduł, umożliwiając zachowanie pełnej przejrzystości.
 • SAP

  Wraz z zespołem EY SAP wdrażamy nasze rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem kontrahentów.

  • Nasze rozwiązanie obejmuje ocenę ryzyka dostawców oraz transakcji zakupowych – jako dodatek (add-on) do systemu SAP, integrując je z procesem tworzenia profilu dostawcy lub wykonywania płatności. 
  • Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zatrzymanie wątpliwej transakcji na wczesnym etapie (np. zanim zostanie zrealizowana płatność lub nawiązana relacja z nierzetelnym kontrahentem).
  • Wykonujemy dopasowane do charakterystyki problemu analizy danych systemu SAP
  • Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z modelem danych SAP. Przykładowo, prowadziliśmy analizy danych zakupowych, obejmujące faktury oraz płatności czy sprzedażowych, gdzie analizowaliśmy zamówienia, warunki cenowe, zniżki i rabaty czy zwroty. Skorzystamy z tej wiedzy, wspierając Twoją organizację.

Co nas wyróżnia

Wiedza i doświadczenie

Dogłębna wiedza i doświadczenie z zakresu śledczej analizy danych oraz znajomość kontekstu biznesowego pozwala nam skutecznie wspierać zespoły compliance i prawne w wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom.

Wizualizacja danych

Wykorzystanie dashboardów analitycznych  pozwala szybko i efektywnie odnaleźć i zrozumieć dane.

Indywidualne podejście wsparte technologią

Tworzymy autorskie rozwiązania, również szyte na miarę. Pomagamy w pełni wykorzystać informacje zgromadzone w danych.

EY Virtual

Platforma EY umożliwia efektywną eksplorację wyników analitycznych poprzez wbudowane wizualizacje i przejrzyste, dopasowane do charakterystyki problemu, kwestionariusze.

Autorskie narzędzia

Nasze autorskie narzędzie do screeningu sankcyjnego oparte jest o zaawansowany silnik wyszukujący i oceniający dopasowania względem podmiotów poddanych sankcjom.

Dodatkowe funkcjonalności SAP

Wraz z zespołem EY SAP wdrażamy rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem kontrahentów – ocenę ryzyka dostawców oraz transakcji zakupowych.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.