Zarządzanie zgodnością i etyką (Compliance & Integrity)

Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu, budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.

Uczciwość a compliance

Uczciwość determinuje długoterminowe powodzenie strategii biznesowej.

Prowadzenie biznesu w sposób etyczny buduje reputację marki, przyczyniając się do jej długofalowego sukcesu komercyjnego. Udziałowcy, inwestorzy oraz klienci coraz częściej wybierają spółki, które wpisują etykę w swój model operacyjny. Uczciwość jest nie tylko podstawą zdrowych, partnerskich relacji biznesowych ale także buduje zaufanie pomiędzy pracodawcami i pracownikami, co przekłada się na stabilność organizacji.

Chcąc uzyskać przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa powinny uwzględnić etykę w swojej kulturze organizacyjnej, stwarzać optymalne środowisko dla jej rozwoju oraz wprowadzać innowacje wspierające przyjęte wartości. W ten sposób stawią czoła wewnętrznym wyzwaniom compliance oraz zewnętrznym ryzykom biznesowym, a także będą w stanie chronić wartość organizacji i promować jej pozytywny wizerunek.

Za każdą procedurą czy mechanizmem kontrolnym stoją ludzie, a nadużycia rzadko są dziełem przypadku. Dlatego podstawę programów compliance w firmach musi stanowić  kultura i praktyka podejmowania słusznych działań.

Chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem braku zgodności?
Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu przejrzystych procedur sprzyjających długoterminowemu sukcesowi rynkowemu?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak zapewnić zgodność w organizacji?

Reputacja spółki jest jej wymierną wartością. Współpracując z klientami, proponujemy rozwiązania z zakresu compliance pozwalające im działać w myśl zasady „do it right for the first time”.

Nasze holistyczne podejście daje naszym klientom możliwość wykazywania należytej staranności, ograniczając jednocześnie odpowiedzialność Zarządu oraz ryzyko reputacyjne. 

Obszary wsparcia - compliance & integrity

Wspieramy klientów w kompleksowej obsłudze zgłoszeń sygnalistów oraz pozostałych elementów systemu compliance poprzez:

 • 1. Prewencję

  • opracowanie modeli oraz programów zapewnienia zgodności
  • prowadzenie przeglądów i audytów systemów compliance,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu compliance,
  • wsparcie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • przygotowanie polityk i procedur wewnętrznych dostosowanych do specyfiki działalności organizacji
  •  udostępnienie kanałów do zgłaszania i zarządzania zgłoszeniami sygnalistów z wykorzystaniem innowacyjnych, autorskich rozwiązań.
 • 2. Detekcję

  • wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do wykrywania nietypowych transakcji i anomalii w procesach
  • wbudowanie kontroli w procesy organizacyjne oraz ustanawianie struktur monitoringu menedżerskiego
  • identyfikację i analizę symptomów nadużyć w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych
 • 3. Reakcję

  •  prowadzenie kompleksowych dochodzeń wewnętrznych z zastosowaniem m.in białego wywiadu, rozmów wyjaśniających, zaawansowanych metod informatyki śledczej oraz śledczej analizy danych),
  • bieżące doskonalenie systemu compliance, będące odpowiedzią na zmienne wymogi prawa i możliwe, zidentyfikowane nieprawidłowości,
  • dostarczanie organizacji bieżącej informacji zwrotnej pozwalającej na podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych, wspierających jej strategiczne cele.

Pomagamy naszym klientom:

 • ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kultury compliance;
 • przeprowadzić weryfikację i analizę dużych wolumenów danych, aby ocenić narażenie firmy na ryzyko braku zgodności;
 • wdrożyć zintegrowane zasady etyki biznesowej i zgodności z przepisami (w tym także z przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów czy sankcji gospodarczych) w firmie;
 • ograniczyć ryzyko braku zgodności towarzyszące relacjom biznesowym prowadzonym z podmiotami zewnętrznymi: dostawcami, przedstawicielami i innymi kontrahentami.

Korzyści ze współpracy z EY

W trakcie współpracy dążymy do tego, aby:

 • opracowana strategia compliance oraz procedury operacyjne odpowiadały specyfice i przedmiotowym wyzwaniom klienta;
 • przygotowane programy zarządzania zgodnością były zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale także z wiodącymi praktykami rynkowymi;
 • zapewnić jak najszersze ujęcie etycznego i zgodnego z przepisami podejścia do compliance w organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu celów biznesowych organizacji oraz sprawić, aby wewnętrznie przyjęto i zaakceptowano wprowadzone zasady;
 • dostarczyć klientowi produkt szyty na miarę jego indywidualnych potrzeb, bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu biznesowemu;
 • wesprzeć klienta w komunikacji i promocji przyjętego kierunku compliance w celu skutecznej adaptacji organizacji do zachodzących zmian. 

Wsparcie EY może obejmować także stały monitoring oraz nadzór nad procesem wdrożenia i rozwoju środowiska compliance w organizacji. Nasze podejście zawsze uwzględnia bieżące środowisko prawne i wiodące praktyki rynkowe oraz specyfikę branżową spółki. 

Co nas wyróżnia

Liderzy na rynku

Jesteśmy krajowym i światowym liderem w obszarze doradztwa związanego z zarządzaniem ryzykiem nadużyć oraz compliance, zapewniając pomoc dedykowanego zespołu EY złożonego z interdyscyplinarnego grona ekspertów. 

Praktyczny wymiar wynikający ze zrealizowanych projektów

Tworzymy największy zespół z najbardziej doświadczonymi w Polsce praktykami, który w ciągu kilkunastu lat zrealizował ponad 800 projektów dotyczących nadużyć, w tym ponad 70 dotyczących wdrażania zintegrowanych systemów compliance, zapobiegania konfliktom interesów, budowania kodeksów etycznych oraz infrastruktury  whistleblowingu. 

Holistyczne podejście

Dysponujemy zapleczem merytorycznym, które umożliwia nam wsparcie klientów na każdym etapie procesu: od zaprojektowania systemu compliance, przez jego wdrożenie i rozwój, aż do prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Innowacyjne rozwiązania

Jesteśmy twórcami narzędzia whistleblowingowego EY Virtual Compliance Officer (EY VCO), umożliwiającego zgłaszanie naruszeń oraz kompleksową obsługę zgłoszeń, zgodnego z regulacjami o ochronie sygnalistów, umożliwiającego korzystanie z usług śledczych na żądanie (forensics on demand).

Inicjatorzy wymiany wiedzy i doświadczeń

Jesteśmy prelegentami licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce compliance oraz współorganizatorami przedmiotowych studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej (program MBA) oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kontekst prawny poszerzony o perspektywę biznesową

Korzystając z naszego wszechstronnego doświadczenia rynkowego, mamy zdolności i kompetencje niezbędne by przełożyć wymogi formalne na język biznesu. Nasi konsultanci często wywodzą się z biznesu, dzięki czemu rozumieją perspektywę, realia i oczekiwania klientów.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.