Fundacja EY - Dzieci i Młodzież

Dzieci i Młodzież - edukacja i wsparcie

Celem Fundacji jest kompleksowe edukacyjne wsparcie rozwoju dzieci, co mamy nadzieję zrealizować nie tylko poprzez korepetycje, ale również poprzez dodatkowe spotkania wolontariuszy z dziećmi: wspólne wyjścia na spacer, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne.

"Klucz do jutra" to program korepetycji skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Obecnie w ramach projektu działa ponad 80 wolontariuszy w największych miastach w Polsce. Jego głównym celem jest umożliwienie uczniom z dużymi niepowodzeniami szkolnymi doświadczenia sukcesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i rozwijanie ich samodzielności.

Każdy wolontariusz ma pod swoją opieką jedno dziecko, z którym spotyka się na godzinę tygodniowo. Zajęcia odbywają się w domu ucznia, aby dziecko mogło czuć się bezpiecznie i swobodnie.

Ważną częścią programu jest nawiązanie bezpiecznej, serdecznej więzi pomiędzy dzieckiem a korepetytorem, dlatego w ramach programu proponujemy wolontariuszom i dzieciom dodatkowe spotkania – np. wyjście do kina czy wspólną wycieczkę.

W czasie pandemii covid-19 program „Klucz do Jutra” odbywa się również w trybie online.

Wolontariat

Zadaniem wolontariusza jest udzielanie korepetycji wybranemu podopiecznemu w systemie 1 na 1 (1 wolontariusz, 1 podopieczny, 1 raz w tygodniu, 1 godzina).

Oczekujemy: otwarcia na ludzi, odpowiedzialności, chęci do pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedzy pozwalającej na pomoc w zakresie min. jednego z przedmiotów szkolnych.

Oferujemy: szkolenia, konsultacje ze specjalistami, atrakcyjne spotkania dla wolontariuszy i podopiecznych, umowę wolontariacką i stałą opiekę Fundacji.

Broszura informacyjna na temat projektu „Klucz do Jutra".

Nowe osoby chętne do zostania wolontariuszem projektu „Klucz do Jutra” zapraszamy do wypełnienia formularza! Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do Marceliny Cieślak na adres email: Marcelina.Cieślak@pl.ey.com oraz fundacja@pl.ey.com”

Czym jest Program „Skrzydła samodzielności”?

„Skrzydła samodzielności” to działanie realizowane przez Fundację EY. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w procesie usamodzielniania poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz w kształtowaniu postaw niezbędnych i pomocnych w samodzielnym życiu.

Jak działa Program „Skrzydła samodzielności”?

Program trwa dwa lata (V edycja rusza w roku szkolnym 2022/2023) i ma formę cyklu spotkań grupy ok 15 młodych ludzi w wieku 16-20 lat. Grupa prowadzona jest przez 2 trenerów mających doświadczenie w pracy z młodzieżą. Spotkania odbywają się przez cały rok szkolny od października do czerwca, w soboty, raz na dwa tygodnie, w Warszawie. Każde spotkanie trwa 4 godziny. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową czyli będziemy uczyć poprzez doświadczenie i praktykę. Prócz warsztatów i spotkań z ekspertami (m.in. prawnik, seksuolog) będziemy z młodzieżą rozgrywać gry symulacyjne i gry miejskie.

Jaką tematykę spotkań będziemy realizować  w ramach Programu „Skrzydła samodzielności”?

W ramach programu zapraszamy na zajęcia z zakresu konstruktywnej komunikacji czyli jak mówić jasno o tym co chce się powiedzieć, jak słuchać i dbać o to czy dobrze zrozumieliśmy drugą osobę oraz jak asertywnie odmawiać. Będziemy wspólnie wyznaczać cele i planować przyszłość. Nie zabraknie również zajęć na temat związków międzyludzkich: miłości, przyjaźni i rodziny. Ponadto będziemy przygotowywać młodzież do skutecznego poruszania się na rynku pracy, po służbie zdrowia oraz uczyć gospodarowania pieniędzmi, zastosowania przepisów prawa dotyczących usamodzielniania – wszystkie te zagadnienie w formie gier symulacyjnych.  Będziemy rozmawiać z młodzieżą też o tym, jak sobie radzić z emocjami i w trudnych sytuacjach życiowych, pracować ze swoimi lękami. Planujemy również spotkanie HR-owcami, seksuologiem oraz pracownikiem socjalnym.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w Programie „Skrzydła samodzielności”?

Dzięki uczestniczeniu w spotkaniach grupy, młodzież pozna swoje mocne strony i będzie mogła je rozwinąć. Będzie również miała możliwość popracowania nad swoimi słabszymi stronami.  Ponieważ w zajęciach będą brali udział młodzi ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji życiowej, tym samym będą mogli wymieniać się swymi doświadczeniami. Chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko dla zdobywania wiedzy i umiejętności ale także dla wzajemnego wspierania się w trudnych chwilach i dla dzielenia się swymi sukcesami i osiągnięciami na drodze ku samodzielność. Młodzież będzie mogła także, w warunkach bezpiecznych i z zachowaniem poufności, uzyskać poradę specjalisty czy eksperta w sprawach nurtujących ją. 

Spotkania, ale nie tylko….

  • Wspólne wyjazdy

W ramach Programu proponujemy także młodzieży wspólną organizację i udział w dwóch wyjazdach wakacyjnych. Zależy nam by młodzi ludzie stojący u progu samodzielności, nie tylko pozyskiwali wiedzę i umiejętności w konkretnych, pojedynczych obszarach, ale także chcemy zachęcić ich, by spróbowali swoich możliwości w działaniach złożonych. W ten sposób młodzież będzie miała okazję wykorzystać swoje indywidualne umiejętności i talenty we wspólnym przedsięwzięciu działając w grupie. Zależy nam także, aby młodzież poznawała specyfikę i różnorodność życia w odmiennych regionach naszego kraju i czerpała w ten sposób wiedzę.

  • Staże wakacyjne

Zachęcamy także młodzież do podejmowania wyzwań w realnym świecie pracy. Będziemy wspierać młodych ludzi w zorganizowaniu sobie stażu zawodowego w wybranej firmie. Dzięki udziałowi w stażach młodzież będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w warunkach bezpiecznej, krótkoterminowej pracy. Będzie mogła również zyskać doświadczenie zawodowe, wzmocnić poczucie swojej wartości na rynku pracy. Staże pozwolą młodzieży zarobić pieniądze, zdobyć referencje, a wpisanie stażu do CV pomoże w ubieganiu się o pracę.

  • Kontrakty indywidualne

Młodzież zainteresowana pozyskaniem funduszy (do 1500 zł) na swój rozwój edukacyjny czy zawodowy może skorzystać z tzw. kontraktu indywidualnego. Kontrakt jest formą wymiany: młody człowiek ma za zadanie przeprowadzić projekt będący formą pomocy, wsparcia dla innych (np. praca w schronisku czy domu seniora), a w zamian otrzymuje dofinansowanie na swój rozwój (np. kurs prawa jazdy, języka angielskiego).

Jakie kryteria należy spełnić, żeby uczestniczyć w Programie „Skrzydła samodzielności”?

Aby uczestniczyć w Programie „Skrzydła samodzielności” należy spełnić tylko 3 kryteria:

  1. Być w wieku pomiędzy 16 a 20 rokiem życia,
  2. Być w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
  3. Chcieć uczestniczyć w Programie (uczestnictwo w Programie nie jest obowiązkowe – każdy po pierwszym spotkaniu samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce wziąć udział w kolejnych zajęciach).

Osoby chętne do udziału w programie zapraszamy do zgłaszania się i kontaktu do 15 września 2022 r. z Agatą Skalec- Ruczyńską: agata.skalec@pl.ey.com, tel. 519 511 500.

We wrześniu zorganizowane zostanie także spotkanie informacyjno-integracyjne, aby opiekunowie zastępczy jak i młodzież mogła zapoznać ze szczegółami programu i specyfiką naszej pracy z młodymi ludźmi. Jego termin zostanie podane pod koniec wakacji.

Pobierz ulotkę

Program "Skrzydła samodzielności" 

 

Wsparcie dla programu „Skrzydła Samodzielności"

Chcesz wesprzeć program „Skrzydła Samodzielności”? 
Możesz przekazać darowiznę na rzecz Fundacji EY: 
Odbiorca: Ernst & Young Fundacja
Adres odbiorcy: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr konta: 69 1280 0003 0000 0031 7094 1031
Tytuł: Skrzydła Samodzielności 

Turnus Terapeutyczny MNRI w 2023 r.

W 2023 roku zapraszamy na 6 edycję projektu stacjonarnego Turnusu Terapeutycznego metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej.
Przewidujemy miejsce dla 25 dzieci w wieku 1- 10 lat, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Rekrutacja do 6 edycji trwa od 20.04.2023 r. do 30.06.2024 r.
Aby zgłosić dziecko na turnus należy zapoznać się z regulaminem i przesłać uzupełniony formularz (do pobrania na dole strony) do 08.05.2023 r. na adres: agnieszka.palka@pl.ey.com.

Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu,  zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce. 

Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci. 

Specjaliści z Instytutu w pierwszym dniu skupiają się na indywidualnym doborze technik pracy z dzieckiem, zidentyfikowaniu najpilniejszych obszarów do pracy terapeutycznej, poznaniu trudności i możliwości dziecka. 

Bardzo zależy nam, aby każde z dzieci, w jednej edycji, miało dwukrotnie możliwość przejścia turnusu terapeutycznego.  Jeden turnus trwa 5 dni i odbywa się w ciągu tygodnia roboczego.

Na podstawie diagnoz dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu. 

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie.

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ REGULAMIN PROJEKTU

TERMIN i MIEJSCE:

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od maja 2023 do czerwca 2024. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 projekt, w tym terminy turnusów oraz warsztaty będą dostosowywane do rozporządzeń ministerialnych RP.

MIEJSCE: 

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
ul. Leśna 1, 02-840 Warszawa, Tel/fax 22 666 33 68, 502-274-685, biuro@masgu.com 

KOSZTY:

  • Fundacja EY pokrywa wszystkie koszty związane z odbywaną terapią dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie turnusu terapeutycznego. 
  • Po stronie opiekunów leżą koszty dojazdu oraz pobyt w trakcie turnusu terapeutycznego stacjonarnego (pn- pt).
  • W trakcie trwania Turnusu terapeutycznego dziecko i rodzic ma możliwość korzystania z pokoju  wypoczynkowego oraz pobliskiego lasu w ramach relaksu od terapii. Instytut dysponuje także kuchnią, w której jest możliwość skorzystania z mikrofalówki lub przyrządzenia prostego posiłku. Oprócz tego jest możliwość zamówienia cateringu obiadowego – domowe obiady – więcej informacji bezpośrednio w Instytucie.
  • Pozostałe regulacje określa REGULAMIN projektu

*FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem zaburzeń fizycznych i umysłowych. Przyczyną specyficznych anomalii rozwojowych jest spożywanie przez matkę alkoholu w trakcie ciąży. 

Alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz z krwią matki. Dzieci dotknięte zespołem alkoholowym mogą mieć całe spektrum zaburzeń: dysfunkcje mózgu, specyficzne zmiany w wyglądzie twarzy (dysmorfie), anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się, czy zachowaniu.

Kontakt