Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2020!

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje skierowany jest do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!

W edycji 2020 poprosiliśmy rodziny o przygotowanie teledysku do ulubionej piosenki, efektem czego były 3 minutowe filmiki. W tym roku wpłynęło do nas 30 zgłoszeń. Wszystkim wnioskującym dziękujemy bardzo za zaangażowanie, czas oraz wysiłek włożony w stworzenie prac konkursowych.

Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, jury wybrało 13 najbardziej wyjątkowych i pracochłonnych. Obdarowaliśmy rodziny sumą ponad 50 000 zł. Komisja konkursowa oceniała przesłane prace w następujących kategoriach: pomysłowość, zgodność z tematem, praca całej rodziny, ocena autorska, osobno przydzielano punkty za opis planowanych działań i rzetelność budżetu.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com, 786 842 210 

Poniżej, w załączniku, znajduje się lista zwycięzców.

Pobierz

Akademia Letniej Przygody 2020

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Tegorocznym zadaniem stojącym przed uczestnikami było przygotowanie filmiku – mini teledysku do ulubionej piosenki. Przygotowane prace były wyjątkowo ciekawe i atrakcyjne. Kapituła oceniała nadesłane zgłoszenia pod kątem adekwatności proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, jej racjonalności oraz atrakcyjności przesłanej pracy konkursowej.

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie, czas oraz wysiłek włożony w stworzenie prac konkursowych.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com, 786 842 210.

Poniżej, w załączniku, znajduje się lista zwycięzców.

Pobierz

Konkurs "Zima pełna pasji 2021" 

Weź wraz ze swoim dzieckiem udział w konkursie „ZIMA PEŁNA PASJI 2021”! Do wygrania dofinansowanie kursu lub sprzętów potrzebnych do rozwoju różnorakich pasji dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Drodzy Opiekunowie!

W tym wyjątkowym okresie stawiamy na wsparcie rozwoju pasji dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, które znajdują się pod Waszą opieką.

Planujemy dofinansować około 20 form wsparcia pasji (np. kursy, wyposażenie) dla dzieci w wieku 8 – 18 lat przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach rodzinnych kwotą do 1000 zł/os. Chcemy, aby dofinansowanie zostało przeznaczone na rozwój pasji, umiejętności, zainteresowań dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej np. w formie kursów, zakupy sprzętu, stroju, materiałów niezbędnego do rozwoju uzdolnień. 

Co zrobić, aby wygrać:

Zadania dla dziecka: 

 • Wykonaj zadanie: 
 • Temat konkursowy to plakat/kartka zimowa, w tym obejmująca okres świąteczny. Stwórz plakat lub kartkę zimową w dowolnej technice plastycznej (malowanie, wycinanie koronkowe, drobne wyklejania, grafika, kolaż itp.), ale umożliwiającej zeskanowanie Twojej pracy w formacie A4. Praca powinna być płaska, nie przestrzenna! Udział w konkursie wezmą jedynie prace 2D. Koniecznie opisz swoją pracę, abyśmy wiedzieli, że to Twoje dzieło. Praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana.

Zadania dla opiekuna: 

 • Wybierz adekwatne formy wsparcia pasji dziecka (wraz z wyceną) 
 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 • Wypełnij formularz z danymi swoimi i swojej rodziny . 
 • Do dn. 27 stycznia 2021 r. wyślij wypełniony formularz i pracę konkursową (pocztą i mailem (mailem tylko formularz zgłoszenia)). Koniecznie podpisane!

Nasz adres:

Fundacja EY
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

(decyduje data stempla pocztowego)

faks: 022 557 70 01 z dopiskiem „Do Fundacji EY”

Obserwuj naszą stronę internetową – wyniki konkursu ogłosimy 5 lutego 2021 r.! Przesłane prace konkursowe będą ocenione przez jury. Dofinansowanie otrzymają pracę o największej liczbie punktów. 

Ze zwycięzcami podpiszemy umowy darowizny. Każdy z Państwa będzie zobowiązany do rozliczenia przyznanej kwoty, a dzieci do stworzenia „reportażu z rozwoju swojej pasji”. 

Na pytania dotyczące konkursu odpowiemy pod numerem 529511500 lub 519511604 lub poprzez poniższy formularz kontaktowy do Agaty Skalec Ruczyńskiej. 

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 30 tys. zł. dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków oraz przesyłanie ich w podanych poniżej terminach. W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub na ich adres korespondencyjny.

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Terminy

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na adres: agata.skalec@pl.ey.com

 • do 31 marca 2020 r.
 • do 30 czerwca 2020 r.
 • do 30 września 2020 r.
 • do 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej