Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 40 tys. zł.
Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • leków, szczepionek, wyjazdów w celach medycznych
 • aparatów ortodontycznych i leczenia ortodontycznego dzieci w pieczy zastępcze.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków.
Wniosek należy przesłać w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku do Fundacji) na jeden z poniższych adresów:
karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com lub fundacja@pl.ey.com
Preferowana forma, to forma elektroniczna, wypełniony elektronicznie wniosek.

Terminy

 • do 31 marca każdego roku
 • do 30 czerwca każdego roku
 • do 30 września każdego roku
 • do 31 grudnia każdego roku

W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub telefonicznie na podany we wniosku numer telefonu

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Maksymalna wnioskowana kwota wynosi 6 tysięcy złotych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu darowizny kolejny wniosek uprawnionego podmiotu może być złożony po upływie 12 miesięcy od otrzymania darowizny.

Pokaż załączniki

 • Wniosek o dotację ze środków Fundacji EY dla podmiotów prawnych (organizacje pozarządowe)

Pokaż załączniki

 • Wniosek o dotację ze środków Fundacji EY dla podmiotów indywidualnych

Pokaż załączniki

 • Zasady przyznawania dotacji w ramach Próśb Indywidualnych Fundacji

Wygraj Rodzinne Wakacje

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje skierowany jest do opiekunów zastępczych wraz z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej i dziećmi biologicznymi, którzy chcą wspólnie wyjechać na zaplanowane przez siebie wakacje, dostosowane do zainteresowań i potrzeb wszystkich członków rodzin.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka od codzienności pełnej obowiązków potrzebują odpoczynku oraz chwili na wspólną integrację całej rodziny. W tym celu co roku organizujemy konkurs grantowy „Wygraj Rodzinne Wakacje”, który daje szansę wygrania dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny. Jedna rodzina zastępcza czy rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie na wakacyjny wyjazd w wysokości do 6500 zł. 

Wygraj Rodzinne Wakacje 2024!

W tegorocznej edycji konkursu zaprosiliśmy rodziny do przebrania się w stylu lat 80 i zrobienie sobie wspólnego, rodzinnego zdjęcia.

Otrzymaliśmy łącznie 73 zgłoszenia, co jest rekordem w historii projektu. 16 z nich otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota, którą przydzieliliśmy rodzinom to 77 990 zł.

Prace były oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

Poniżej lista rodzin, które otrzymały dofinansowanie:

Typ Wnioskujący Suma Punktów Dofinansowanie
rodzinny dom dziecka P. Słupski 50 6 500
placówka rodzinna P. Olejnik 48,5 6 000
RZ zawodowa P. Winniccy 45,5 4 990
rodzinny dom dziecka P. Wiszniewscy 45 6 000
placówka rodzinna P. Dziedzic 44,5 6 000
RZ spokrewniona,
RZ, Zawodowa
P. Kowalczyk 43 5 500
RZ niezawodowa P. Osińscy 42,5 4 500
RZ niezawodowa P Owsianikow 42,5 5 500
rodzinny dom dziecka P. Bilińska 40,5 4 500
rodzinny dom dziecka P. Suszka 40,5 4 500
niezawodowa RZ P. Czepiel 40,5 4 500
RZ zawodowa P. Nienadowscy 40,5 4 500
RZ niezawodowa P. Ber 40 3 000
rodzinny dom dziecka P. Jaworscy 40 4 000
RZ zawodowa P. Bącela 40 4 000
rodzinny dom dziecka P. Jędrusik 40 4 000

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com  lub pod nr telefonu z Marceliną Cieślak: 786 842 210.

Akademia Letniej Przygody

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych w wieku 7-18 lat, którzy chcą wyjechać na obozy wakacyjne.

Pod hasłem rodziny spokrewnionej często kryje się babcia, dziadek lub pełnoletnie rodzeństwo, które opiekuje się niepełnoletnim dzieckiem. W związku z trudnościami finansowymi oraz chęcią odpoczęcia lub podjęcia rehabilitacji przez starszego opiekuna stworzyliśmy dla ich podopiecznych wakacyjny konkurs grantowy. 

Akademia Letniej Przygody 2024

Młodzież ubiegająca się o grant ma wykonać pracę konkursową. W ramach zadania konkursowego podopieczni mieli za zadanie przebrać się w stylu lat 80 i zrobić sobie zdjęcie.

Otrzymaliśmy łącznie 15 zgłoszeń i wszystkie z nich otrzymały dofinansowanie. Łączna kwota, którą przydzieliliśmy rodzinom to 19.500 zł.

Wnioski były oceniane pod kątem rzetelności, pomysłowości i kreatywności, zaangażowania. Łącznie każdy wniosek mógł otrzymać 30 punktów.

Poniżej lista rodzin, które otrzymały dofinansowanie:

Wnioskujący Podopieczny Suma punktów Dofinansowanie
P. Szumer Oliwia 30 1 500
P. May Maja 30 1 500
P. Kowalczyk Aleksandra 30 1 500
P. Kowalczyk Julia 30 1 500
P. Sygnowska Sylwester 29,5 1 500
P. Sygnowska Agnieszka 29 1 500
P. Szumer Maria 27,5 1 500
P. Grychtok Susannah 26,5 1 500
P. Jabłońska Eryk 26,5 1 500
P. Szumer Laura 26,5 1 500
P. Ber Antonina 25 1 500
P. Shcherbata Inna 25 500
P. Lenarczyk Borowska Gloria 23,5 1 000
P. Lodziński Szymon 22,5 1 000
P. Lenarczyk Borowska Viktoria 17,5 500

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com  lub pod nr telefonu z Marceliną Cieślak: 786 842 210.

Bądź kreatywny i zaprojektuj kartkę świąteczną, której inspiracją będzie temat „Kolorowe świata”!

Chcemy, aby kartka powodowała świąteczny uśmiech, ciepłe myśli i mogła być ozdobą na biurku lub półce. Być może Twój projekt stanie się wzorem Kartki Świątecznej EY, a Ty otrzymasz dofinansowanie realizacji swojej pasji. Liczymy na Twoją wyobraźnię i czekamy na wyjątkowe prace!

Każdy uczestnik konkursu otrzyma gadżet firmy EY! Wśród gadżetów znajdują się m.in. kubki, termosy, notatniki i skarpetki z unikalnej kolekcji EY (gadżety zostaną wysłane do uczestników losowo).

Pamiętaj, że praca powinna być płaska, nie przestrzenna! Udział w konkursie wezmą jedynie prace 2D.

Temat: Kolorowe święta

Termin nadsyłania prac to 24.10.2023 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • przebywać w rodzinnej formie opieki zastępczej, mieć 5-18 lat
 • przygotować kartkę świąteczną dowolną techniką plastyczną (malowanie, wycinanie koronkowe, drobne wyklejania, grafika, kolaż itp.) zgodnie z powyższym opisem (kartka w dowolnym formacie nie mniejszym niż A5 i nie większym niż A4, płaska forma 2D, łatwa do zrobienia scanu, nie przestrzenna); praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana
 • zapoznać się z regulaminem konkursu
 • wypełnić i podpisać oświadczenie (ostatnia strona regulaminu konkursu)
 • napisać na kopercie „Kartka świąteczna 2023”
 • przesłać pracę do 24 października 2023 r. wraz ze swoim imieniem i wiekiem oraz oświadczeniem wypełnionym przez rodzica/opiekuna na adres:

Fundacja EY

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

oraz skan pracy i oświadczenia na adres email: fundacja@pl.ey.com

Jury oceniać będzie pomysłowość, inwencję twórczą, oryginalność i zgodność ze wskazaną tematyką. Prosimy o nie kopiowanie popularnych szablonów z internetu, powstałych już kartek, czy postaci bajkowych – takie kartki nie będą brały udziału w konkursie.

KONKURS FERIE z PASJĄ 2024!

 

Konkurs służy dofinansowaniu zorganizowanych wyjazdów na ferie zimowe dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach konkursu dzieci i młodzież przygotowują prace konkursowe na wskazany co roku temat.

Wyniki konkursu Ferie z Pasją 2024

Konkurs Ferie z pasją został rozstrzygnięty - otrzymaliśmy 33 prace konkursowe. Jury składające się z 8 osób musiało sprostać niełatwemu zadaniu oceny nadesłanych prac dzieci i młodzieży. Tegorocznym zadaniem stojącym przed dziećmi było wykonanie rysunku „Moja rodzina”, na którym uczestnicy przedstawiali swoją rodzinę. Dotarły do nas piękne dzieła wykonane kredkami, farbami, pastelami oraz flamastrami.

W tym roku obchodzimy 25-lecie Fundacji. W związku z tym postanowiliśmy przyznać dofinansowanie dla 25 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na wyjazdy na ferie zimowe i rozwój pasji. Zwiększenie puli finansowej było również możliwe również dzięki pracownikom EY, którzy przekazali na ten cel dodatkowe 2500 zł.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Ferie z pasją! 

Maksymalna liczba punktów, które można było otrzymać to 40, a poniżej przedstawiamy tabelę z rankingiem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu Karoliną Gadalską-Karwacką: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com, 797 974 234.

Kontakt