Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Celem projektu jest interwencyjne i kryzysowe wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy, które ze względu na wojnę znalazły się w Polsce. 

Zapewniamy organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznego wynagrodzenia specjalistów (psycholog, terapeuta, psychotraumatolog, pedagog specjalny, pedagog i pochodne) posługujących się j. ukraińskim, którzy będą w stanie udzielać wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom z Ukrainy. 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Pula dostępnych środków w ramach programu: 100 000 zł.
 2. Każdy z podmiotów może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli wymaga tego realizacja potrzeby dzieci, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.
 3. Kompletny wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundacja@pl.ey.com.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Wypełniony oraz podpisany wniosek/formularz wraz z oświadczeniami
 • Kosztorys (wycena usług specjalisty)
 • Sylwetki i opis doświadczenia zawodowego specjalistów (jeśli specjaliści są już wybrani/znani w momencie składania wniosku) 
 • Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do wniosku 
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem programu.

Wnioski rozpatrywane są raz w tygodniu (w piątki).

Załączniki:

Wniosek

Regulamin

W razie pytań prosimy o kontakt z Karoliną Gadalską – Karwacką: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com, 797 974 234

 

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 30 tys. zł. dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków oraz przesyłanie ich w podanych poniżej terminach. W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub na ich adres korespondencyjny.

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Terminy

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na adres: fundacja@pl.ey.com

 • do 31 marca każdego roku
 • do 30 czerwca każdego roku
 • do 30 września każdego roku
 • do 31 grudnia każdego roku

Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2022!

Zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki rodzinne do udziału w konkursie „Wygraj Rodzinne Wakacje”. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  

TEMAT KONKURSU

W tegorocznej edycji konkursu zapraszamy Was do ożywienia wybranego kadru/sceny z filmu (może być to również film animowany – bajka, kreskówka).

A o co w tym chodzi? Wybieracie np. ulubiony lub po prostu ciekawy film oraz jedną scenę/kadr z niego, a następnie w postaci zdjęcia staracie się ją odwzorować.

Wybór filmu należy do Was! Pamiętajcie tylko, że wszyscy członkowie rodziny muszą się znaleźć na jednym obrazie – zarówno Ci najmłodsi, jak i najstarsi!

Przejrzyjcie wspólnie filmy, dobierzcie scenerię, rekwizyty i uwiecznijcie swój kadr.

Wyślijcie nam zdjęcie swojej stylizacji w ramach "ożywienia kadru/sceny" w zestawieniu z oryginalnym zdjęciem kadru/sceny. Czekamy z niecierpliwością ;)

W ocenie prac konkursowych będziemy brać pod uwagę m.in. Wasze zaangażowanie i pomysłowość.

Jeśli wizerunek waszych dzieci jest szczególnie chroniony (zwłaszcza w sytuacji nie pełnienia funkcji opiekuna prawnego), to prosimy o takie zaaranżowanie ich wizerunku na obrazie oraz scen w filmie dokumentującym powstawanie ożywionego obrazu, aby ich wizerunek został nadal anonimowy i chroniony. 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Pracę konkursową (zdjęcie “ożywionego kadru/sceny” w zestawieniu z oryginalnym zdjęciem kadru/sceny z filmu i jego tytuł)
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami,
 3. Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej.
 4. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.

W jaki sposób przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online).

Całość (zdjęcia, formularz, budżet) należy przesłać do 27 maja 2022 br. na adres: fundacja@pl.ey.com (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Wyniki konkursu ukażą się do 14 czerwca 2022 r. na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

KRYTERIA OCENY

Prace będą oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com  lub pod nr telefonu z Marceliną Cieślak: 786 842 210.

(w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: KONKURS RODZINNE WAKACJE)

Powodzenia!

Regulamin konkursu

Konkurs Akademia Letniej Przygody 2022

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności. 

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł.
Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka:

W ramach zadania konkursowego masz za zadanie ożywienie wybranego kadru/sceny z filmu (może być to również film animowany – bajka, kreskówka).

A o co w tym chodzi? Wybierasz np. ulubiony lub po prostu ciekawy film oraz jedną scenę/kadr z niego, a następnie w postaci zdjęcia starasz się ją odwzorować.

Wyślij nam zdjęcie swojej stylizacji w ramach "ożywienia kadru/sceny" w zestawieniu

z oryginalnym kadrem/sceną z filmu. Czekamy z niecierpliwością;)

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online).

Gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego) należy przesłać na adres: fundacja@pl.ey.com (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Formularz w wersji elektronicznej wraz z praca konkursową należy przesłać do 27 maja 2022 r.

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej.

Wyniki konkursu ukażą się do 14 czerwca br. na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com  lub pod nr telefonu z Marceliną Cieślak: 786 842 210.

Regulamin konkursu

KONKURS FERIE z PASJĄ 2022!

Weź wraz ze swoim dzieckiem udział w konkursie „FERIE Z PASJĄ”.  Do wygrania dofinansowanie indywidualnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.


Drodzy Opiekunowie!

Podobnie jak w zeszłym roku chcielibyśmy zaproponować pomoc w sfinansowaniu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży objętych opieką zastępczą. 

Planujemy dofinansować około 20 wyjazdów feryjnych dla dzieci w wieku 10 – 16 lat kwotą do 1000 zł/os. Chcemy, by były to wyjazdy samodzielnie przez Państwa wybrane, służące dzieciom – rozwojowi ich umiejętności, zainteresowań, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, poszerzaniu wiedzy.

Co zrobić, aby wygrać:

Zadania dla dziecka: 

 • Wypełnij swoją część formularza zgłoszeniowego
 • Wykonaj zadanie: Przygotuj choinkową ozdobę świąteczną do zawieszenia stworzoną głównie z różnego rodzaju tkanin, tekstyliów, włóczki czy wełny. Dołącz do niej bilecik (małą, prostokątną karteczkę) z Twoim imieniem i wiekiem. 

Zadania dla opiekuna: 

 • Wybierz wyjazd dla Twojego dziecka 
 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu 
 • Wypełnij formularz z danymi swoimi i swojej rodziny dostępny tutaj. Dopilnuj, aby dziecko wypełniło swoją część formularza
 • Do dn. 15 grudnia 2021 r. wyślij wypełniony formularz i pracę konkursową (pocztą i mailem (mailem tylko formularz zgłoszenia)). Koniecznie podpisane!

 

Nasz adres:

Fundacja Ernst & Young
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
(decyduje data stempla pocztowego)
e-mail: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com

Obserwuj naszą stronę internetową – wyniki konkursu ogłosimy do 23 grudnia 2021 r.! Przesłane prace konkursowe będą ocenione przez jury. Dofinansowanie otrzymają pracę o największej liczbie punktów. 

Ze zwycięzcami podpiszemy umowy darowizny. Każdy z Państwa będzie zobowiązany do rozliczenia przyznanej kwoty, a dzieci do stworzenia „reportażu z ferii”. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak dzieci czuły się na wyjeździe, co robiły, co widziały, kogo ciekawego poznały.

Na pytania dotyczące konkursu odpowiemy pod numerem 797 974 234 lub 519 511 500 lub mailowo: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com lub agata.skalec@pl.ey.com

Bądź kreatywny i zaprojektuj kartkę świąteczną! Chcemy, aby kartka powodowała świąteczny uśmiech, ciepłe myśli i mogła być ozdobą na biurku lub półce. Być może Twój projekt stanie się wzorem Kartki Świątecznej EY, a Ty otrzymasz dofinansowanie realizacji swojej pasji. Liczymy na Twoją wyobraźnię i czekamy na wyjątkowe prace!

Pamiętaj, że praca powinna być płaska, nie przestrzenna! Udział w konkursie wezmą jedynie prace 2D.

Termin nadsyłania prac to 20.10.2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • przebywać w rodzinnej formie opieki zastępczej, mieć 5-18 lat
 • przygotować kartkę świąteczną dowolną techniką plastyczną (malowanie, wycinanie koronkowe, drobne wyklejania, grafika, kolaż itp.) zgodnie z powyższym opisem (kartka w dowolnym formacie nie mniejszym niż A5 i nie większym niż A4, płaska forma 2D, łatwa do zrobienia scanu, nie przestrzenna); praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana
 • zapoznać się z regulaminem konkursu
 • wypełnić i podpisać oświadczenie (ostatnia strona regulaminu konkursu)
 • napisać na kopercie „Kartka świąteczna 2021”
 • przesłać pracę do 20 października 2021 r. wraz ze swoim imieniem i wiekiem oraz oświadczeniem wypełnionym przez rodzica/opiekuna na adres:

  Fundacja EY
  Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  oraz skan pracy i oświadczenia na adres email: fundacja@pl.ey.com

 • jury oceniać będzie pomysłowość, inwencję twórczą, oryginalność i zgodność ze wskazaną tematyką
 • prosimy o nie kopiowanie popularnych szablonów z internetu, powstałych już kartek, czy postaci bajkowych – takie kartki nie będą brały udziału w konkursie.