Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2020!

Zapraszamy rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w konkursie „Wygraj Rodzinne Wakacje”. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  

TEMAT KONKURSU

W tegorocznej edycji konkursu zapraszamy Was do przygotowania rodzinnego teledysku do ulubionej piosenki. Efektem powinien być max. 3 minutowy filmik.

Na początku zastanówcie się wspólnie, którą piosenkę tak bardzo lubicie. A następnie stwórzcie do niej własny teledysk. Możecie ułożyć rodzinną choreografię, zatańczyć, zaśpiewać, przebrać się albo wymyślić coś jeszcze innego! Ogranicza Was tylko wyobraźnia. 

W ocenie prac konkursowych będziemy brać pod uwagę m.in. Wasze zaangażowanie, a w przygotowaniach i/lub wykonaniu teledysku powinni wziąć udział wszyscy członkowie rodziny – nawet Ci najmłodsi oraz najstarsi, a także Wy – rodzice. 

Pamiętajcie, aby wszystkie materiały, które wykorzystacie w filmie (zdjęcia, muzyka, elementy innych filmów etc.) były z legalnego źródła lub były Waszą własnością :) 

Jeśli wizerunek waszych dzieci jest szczególnie chroniony (zwłaszcza w sytuacji nie pełnienia funkcji opiekuna prawnego), to prosimy o takie zaaranżowanie scen filmu, aby ich wizerunek został nadal anonimowy i chroniony. 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Pracę konkursową,
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami,
 3. Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej.
 4. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
 5. Zdjęcia rodziny dokumentujące pracę wszystkich jej członków podczas pracy nad zadaniem konkursowym (maksymalnie 5 zdjęć).

W jaki sposób przesłać zgłoszenie? 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online). 

Całość (filmik, formularz, budżet, zdjęcia) należy przesłać do 22 czerwca 2020 r. na adres: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Wyniki konkursu ukażą się do 1 lipca 2020 r. na stronie Fundacji EY oraz na Fanpage Fundacji EY.

KRYTERIA OCENY

 • Prace będą oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:
 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com, 786 842 210.

(w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: KONKURS RODZINNE WAKACJE)

Powodzenia!

Plinki do pobrania:

Akademia Letniej Przygody 2020

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. 

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka:

W ramach zadania konkursowego masz do wykonania pracę (max. 1 min filmik) związaną z tym, aby nagrać mini teledysk do ulubionej piosenki. Zastanów się, w jaki sposób chciałbyś to zrobić – możesz np. zatańczyć, ułożyć własną choreografię, przebrać się itp. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online). 

Gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego) należy przesłać na adres: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com  (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Formularz w wersji elektronicznej wraz z filmikiem należy przesłać do 22 czerwca 2020 r.

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, jej racjonalność oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej. 

Wyniki konkursu ukażą się do 1 lipca br. na stronie Fundacji EY oraz na Fanpage Fundacji EY.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com, 786 842 210.

Materiały do pobrania:

Konkurs Ferie z Pasją umożliwia wszystkim formom rodzinnej opieki zastępczej uzyskanie dofinansowania do wyjazdów dzieci w wieku 10-16 lat na ferie zimowe. Łączna pula nagród to 20 000 zł.  Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie ferii w wysokości do 1 000 zł.

Zależy nam, aby wyjazdy były samodzielnie wybrane, służące dzieciom – rozwojowi ich umiejętności, zainteresowań, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, poszerzaniu wiedzy.

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 30 tys. zł. dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków oraz przesyłanie ich w podanych poniżej terminach. W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub na ich adres korespondencyjny.

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Terminy

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na adres: agata.skalec@pl.ey.com

 • do 31 marca 2020 r.
 • do 30 czerwca 2020 r.
 • do 30 września 2020 r.
 • do 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej