Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2020!

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje skierowany jest do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!

W edycji 2020 poprosiliśmy rodziny o przygotowanie teledysku do ulubionej piosenki, efektem czego były 3 minutowe filmiki. W tym roku wpłynęło do nas 30 zgłoszeń. Wszystkim wnioskującym dziękujemy bardzo za zaangażowanie, czas oraz wysiłek włożony w stworzenie prac konkursowych.

Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, jury wybrało 13 najbardziej wyjątkowych i pracochłonnych. Obdarowaliśmy rodziny sumą ponad 50 000 zł. Komisja konkursowa oceniała przesłane prace w następujących kategoriach: pomysłowość, zgodność z tematem, praca całej rodziny, ocena autorska, osobno przydzielano punkty za opis planowanych działań i rzetelność budżetu.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com, 786 842 210 

Poniżej, w załączniku, znajduje się lista zwycięzców.

Pobierz

Akademia Letniej Przygody 2020

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Tegorocznym zadaniem stojącym przed uczestnikami było przygotowanie filmiku – mini teledysku do ulubionej piosenki. Przygotowane prace były wyjątkowo ciekawe i atrakcyjne. Kapituła oceniała nadesłane zgłoszenia pod kątem adekwatności proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, jej racjonalności oraz atrakcyjności przesłanej pracy konkursowej.

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie, czas oraz wysiłek włożony w stworzenie prac konkursowych.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com, 786 842 210.

Poniżej, w załączniku, znajduje się lista zwycięzców.

Pobierz

Pobierz

Konkurs Ferie z Pasją umożliwia wszystkim formom rodzinnej opieki zastępczej uzyskanie dofinansowania do wyjazdów dzieci w wieku 10-16 lat na ferie zimowe. Łączna pula nagród to 20 000 zł.  Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie ferii w wysokości do 1 000 zł.

Zależy nam, aby wyjazdy były samodzielnie wybrane, służące dzieciom – rozwojowi ich umiejętności, zainteresowań, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, poszerzaniu wiedzy.

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 30 tys. zł. dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków oraz przesyłanie ich w podanych poniżej terminach. W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub na ich adres korespondencyjny.

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Terminy

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na adres: agata.skalec@pl.ey.com

 • do 31 marca 2020 r.
 • do 30 czerwca 2020 r.
 • do 30 września 2020 r.
 • do 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej