Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Wyniki Konkursu „Wygraj Rodzinne Wakacje 2021”

Konkurs „Wygraj Rodzinne wakacje” skierowany jest do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek rodzinnych. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wakacyjnego wyjazdu całej rodziny.

Zadaniem stojącym przed uczestnikami konkursu było ożywienie obrazu wybranego malarza/malarki, a koniecznym warunkiem umieszczenie na swojej pracy wszystkich czlonków rodziny.
Nadesłane prace były niezwykłe, a komisja oceniała je nie tylko pod względem zgodności formalnej, zgodności z wymogami konkursu, ale również pod kątem pomysłowości i jak najlepszego odwzorowania oryginalnego obrazu.

Otrzymaliśmy 32 prace, a 16 z nich zostało nagrodzone dofinansowaniem na wakacyjny wyjazd.
Rodziny ożywiały min. „Ostatnią wieczerzę” Leonarda da Vinci, „Słoneczniki” Van Gogha lub „Lekcje anatomii” Rembrandta

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!
Za zaangażowanie i pracę włożoną w ożywianie dzieł.

Poniżej, w załączniku, znajduje się lista zwycięzców.

WYNIKI KONKURSU

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Karoliną Gadalską – Karwacką:  (dane poniżej) lub pod numerem telefonu: 797 974 234 . 

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2021

Zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki rodzinne do udziału w konkursie „Wygraj Rodzinne Wakacje”. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  

TEMAT KONKURSU

W tegorocznej edycji konkursu zapraszamy Was do ożywienia obrazu wybranego malarza/malarki. 

Czy ktoś z Was stanie się jedną z postaci z „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci, wspólnie odwzorujecie „Rusałki” Jacka Malczewskiego lub „Hołd pruski” Jana Matejki? 

Wybór obrazu należy do Was! Pamiętajcie tylko, że wszyscy członkowie rodziny muszą się znaleźć na jednym obrazie – zarówno Ci najmłodsi, jak i najstarsi! Przejrzyjcie wspólnie dzieła ulubionych artystów, dobierzcie scenerię, rekwizyty i uwiecznijcie swój obraz.

Wyślijcie nam zdjęcie swojej stylizacji w ramach "ożywienia obrazu" w zestawieniu z oryginalnym obrazem oraz film trwający maksymalnie 1,5 minuty, który będzie dokumentacją procesu tworzenia Waszego dzieła. Czekamy z niecierpliwością!

W ocenie prac konkursowych będziemy brać pod uwagę m.in. Wasze zaangażowanie i pomysłowość.

Jeśli wizerunek waszych dzieci jest szczególnie chroniony (zwłaszcza w sytuacji nie pełnienia funkcji opiekuna prawnego), to prosimy o takie zaaranżowanie ich wizerunku na obrazie oraz scen w filmie dokumentującym powstawanie ożywionego obrazu, aby ich wizerunek został nadal anonimowy i chroniony. 

Prosimy zapoznać się z REGULAMINEM konkursu

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Pracę konkursową (zdjęcie “ożywionego obrazu” w zestawieniu z oryginalnym obrazem, jego tytuł i autora, max. 1,5 minutowy film z przygotowań),
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami,
 3. Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej,
 4. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych, 
 5. Zdjęcia/ filmik rodziny dokumentujące pracę wszystkich jej członków podczas pracy nad zadaniem konkursowym (maksymalnie 5 zdjęć).

W JAKI SPOSÓB PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE?

Całość ( zdjęcia, formularz, budżet, film dokumentujący pracę) należy przesłać do 26 maja 2021 r. na adres: fundacja@pl.ey.com. 

Wyniki konkursu ukażą się do 17 czerwca br. na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

KRYTERIA OCENY

 • Prace będą oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:
 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Panią Karoliną Gadalską - Karwacką (dane poniżej), pod numerem telefonu: 797 974 234 . 

Powodzenia!

Wyniki Konkursu „Akademia Letniej Przygody 2021”

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Tegorocznym zadaniem stojącym przed uczestnikami konkursu było ożywienie obrazu wybranego malarza/malarki, czyli wcielenie się w postać z obrazu. Przygotowane prace były wyjątkowe. Jury oceniało prace pod kątem ich pomysłowości, zgodności z oryginałem i zaangażowania w ich stworzenie.
Uczestnicy konkursu wcielili się min. we Fridę, „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Dziewczynę z perłą” Johannesa Vermeera.

Otrzymaliśmy 14 prac, a 8 z nich zostało nagrodzone dofinansowaniem na wyjazd dziecka.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!

Poniżej, w załączniku, znajduje się lista zwycięzców.

WYNIKI KONKURSU

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Karoliną Gadalską – Karwacką ( dane poniżej) lub pod numerem telefonu 797 974 234 

Konkurs Akademia Letniej Przygody 2021

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności. 

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. 

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka

W ramach zadania konkursowego masz za zadanie ożywić obraz wybranego malarza/malarki. Czy  staniesz  się  Mona  Lisą  Leonarda  da  Vinci  czy  Vincentem  van  Gogh,  René  Magritte, a może Jackiem Malczewskim na autoportrecie, a może jakimś władcą czy damą, a może upleciesz wieniec jak Frida? Wybór obrazu należy do Ciebie, przejrzyj dzieła ulubionych artystów. 

Zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać: gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego). Formularz zgłoszeniowy wraz z praca konkursową należy przesłać do 26 maja 2021 r. na adres: fundacja@pl.ey.com. 

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej. 

Wyniki konkursu ukażą się do 17 czerwca br. na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Panią Karoliną Gadalską - Karwacką (dane poniżej) lub pod numerem telefonu: 797 974 234 

Regulamin konkursu

Wyniki konkursu Zima pełna Pasji 2021

Konkurs „Zima pełna pasji” zostały rozstrzygnięty!  W tym roku otrzymaliśmy aż 55 prac konkursowych!

Sześcioosobowe jury musiało sprostać niełatwemu zadaniu oceny nadesłanych prac dzieci i młodzieży. Tegorocznym zadaniem stojącym przed dziećmi było stworzenie zimowej kartki lub plakatu. Dotarły do nas piękne rysunki kredkami, farbami, pastelami oraz wyklejanki. Bardzo dziękujemy!

Decyzja nie była łatwa, ale ostatecznie przyznaliśmy dofinansowanie dla 39 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na rozwój ich pasji tj. rysowanie, jazda konna, rożnego rodzaju sporty, gra na gitarze czy śpiew. Niesamowite ile różnorodnych talentów kryje się w dzieciach i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu „Zima pełna pasji” za nadesłane prace.

Zwycięzcom życzymy dalszego rozwoju Waszych pasji i umiejętności.

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 30 tys. zł. dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków oraz przesyłanie ich w podanych poniżej terminach. W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub na ich adres korespondencyjny.

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Terminy

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na adres: agata.skalec@pl.ey.com

 • do 31 marca każdego roku
 • do 30 czerwca każdego roku
 • do 30 września każdego roku
 • do 31 grudnia każdego roku

Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej