Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Bądź kreatywny i zaprojektuj kartkę świąteczną, której inspiracją będzie temat „Barwne świata”!

Chcemy, aby kartka powodowała świąteczny uśmiech, ciepłe myśli i mogła być ozdobą na biurku lub półce. Być może Twój projekt stanie się wzorem Kartki Świątecznej EY, a Ty otrzymasz dofinansowanie realizacji swojej pasji. Liczymy na Twoją wyobraźnię i czekamy na wyjątkowe prace!

Każdy uczestnik konkursu otrzyma gadżet firmy EY!  Wśród gadżetów znajdują się m.in. kubki, termosy, notatniki i skarpetki z unikalnej kolekcji EY  (gadżety zostaną wysłane do uczestników losowo).

Pamiętaj, że praca powinna być płaska, nie przestrzenna! Udział w konkursie wezmą jedynie prace 2D.

Temat: Barwne święta

Termin nadsyłania prac to 24.10.2022 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • przebywać w rodzinnej formie opieki zastępczej, mieć 5-18 lat
 • przygotować kartkę świąteczną dowolną techniką plastyczną (malowanie, wycinanie koronkowe, drobne wyklejania, grafika, kolaż itp.) zgodnie z powyższym opisem (kartka w dowolnym formacie nie mniejszym niż A5 i nie większym niż A4, płaska forma 2D, łatwa do zrobienia scanu, nie przestrzenna); praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana
 • zapoznać się z regulaminem konkursu
 • wypełnić i podpisać oświadczenie (ostatnia strona regulaminu konkursu)
 • napisać na kopercie „Kartka świąteczna 2022”
 • przesłać pracę do 24 października 2022 r. wraz ze swoim imieniem i wiekiem oraz oświadczeniem wypełnionym przez rodzica/opiekuna na adres:
  Fundacja EY
  Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  oraz skan pracy i oświadczenia na adres email: fundacja@pl.ey.com

Jury oceniać będzie pomysłowość, inwencję twórczą, oryginalność i zgodność ze wskazaną tematyką. Prosimy o nie kopiowanie popularnych szablonów z internetu, powstałych już kartek, czy postaci bajkowych – takie kartki nie będą brały udziału w konkursie.

Dofinansowanie pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy

Celem projektu jest interwencyjne i kryzysowe wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy, które ze względu na wojnę znalazły się w Polsce. 

Zapewniamy organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznego wynagrodzenia specjalistów (psycholog, terapeuta, psychotraumatolog, pedagog specjalny, pedagog i pochodne) posługujących się j. ukraińskim, którzy będą w stanie udzielać wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom z Ukrainy. 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Pula dostępnych środków w ramach programu: 100 000 zł.
 2. Każdy z podmiotów może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli wymaga tego realizacja potrzeby dzieci, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.
 3. Kompletny wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundacja@pl.ey.com.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Wypełniony oraz podpisany wniosek/formularz wraz z oświadczeniami
 • Kosztorys (wycena usług specjalisty)
 • Sylwetki i opis doświadczenia zawodowego specjalistów (jeśli specjaliści są już wybrani/znani w momencie składania wniosku) 
 • Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do wniosku 
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem programu.

Wnioski rozpatrywane są raz w tygodniu (w piątki).

Załączniki:

Wniosek

Regulamin

W razie pytań prosimy o kontakt z Karoliną Gadalską – Karwacką: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com, 797 974 234

Darmowe lekcje polskiego dla osób z Ukrainy

Łącząc siły zespołu EY Academy of Business oraz wolontariuszy – pracowników EY z całej Polski – przygotowaliśmy cykl darmowych lekcji języka polskiego dla osób z Ukrainy. Lekcje dotyczą codziennych sytuacji, w których mogą się znaleźć osoby przybywające z Ukrainy do Polski. Wierzymy, że te materiały pomogą zaaklimatyzować się osobom z Ukrainy pozostającym w Polsce oraz ułatwią im codzienne funkcjonowanie w naszym kraju.

https://www.academyofbusiness.pl/news/darmowe-lekcje-polskiego-dla-osob-z-ukrainy/

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 35 tys. zł dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków oraz przesyłanie ich w podanych poniżej terminach. W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub na ich adres korespondencyjny.

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu darowizny kolejny wniosek uprawnionego podmiotu może być złożony po upływie 12 miesięcy od otrzymania darowizny

Terminy

Wniosek należy przesłać do w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku Fundacji) na adres: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com fundacja@pl.ey.com

 • do 31 marca każdego roku
 • do 30 czerwca każdego roku
 • do 30 września każdego roku
 • do 31 grudnia każdego roku

Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Wygraj Rodzinne Wakacje

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje skierowany jest do opiekunów zastępczych wraz z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej i dziećmi biologicznymi, którzy chcą wspólnie wyjechać na zaplanowane przez siebie wakacje, dostosowane do zainteresowań i potrzeb wszystkich członków rodzin.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka od codzienności pełnej obowiązków potrzebują odpoczynku oraz chwili na wspólną integrację całej rodziny. W tym celu co roku organizujemy konkurs grantowy „Wygraj Rodzinne Wakacje”, który daje szansę wygrania dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny. Jedna rodzina zastępcza czy rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie na wakacyjny wyjazd w wysokości do 5000 zł.

Wygraj Rodzinne Wakacje 2022

W tegorocznej edycji konkursu zaprosiliśmy rodziny do ożywienia wybranego kadru/sceny z filmu (może być to również film animowany – bajka, kreskówka).

Otrzymaliśmy łącznie 24 zgłoszenia, z czego 13 otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota, którą przydzieliliśmy rodzinom to 54 500 zł.

Prace były oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

Poniżej lista rodzin, które otrzymały dofinansowanie:

Wnioskujący

Typ

Suma punktów

Dofinansowanie

p. Duda-Bejnarowicz

zawodowa RZ o charakterze pogotowia rodzinnego

24 5000

p. Cudzich

RDD 23 5000

p. Kiślak

RDD 23 5000

p. Szkopińska

RDD 23 5000

p. Ciurzyńska

zawodowa RZ

22,5 4000

p. Suszka

RDD 22 4000

p. Wiszniewscy

RDD 22 5000

p. Gorwa

niezawodowa RZ

22 4000

p. Ledóchowska

zawodowa specjalistyczna RZ

22 4000

p. Lubeccy

niezawodowa RZ

21,5 3000

p. Sygnowska

niezawodowa RZ

21 3000

p. Getz-Michalak

niezawodowa RZ

20,5 3000

p. Lelekach

RDD 20,5 4500

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com  lub pod nr telefonu z Marceliną Cieślak: 786 842 210.

Akademia Letniej Przygody

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych w wieku 7-18 lat, którzy chcą wyjechać na obozy wakacyjne.

Pod hasłem rodziny spokrewnionej często kryje się babcia, dziadek lub pełnoletnie rodzeństwo, które opiekuje się niepełnoletnim dzieckiem. W związku z trudnościami finansowymi oraz chęcią odpoczęcia lub podjęcia rehabilitacji przez starszego opiekuna stworzyliśmy dla ich podopiecznych wakacyjny konkurs grantowy.

Akademia Letniej Przygody 2022

Młodzież ubiegająca się o grant ma wykonać pracę konkursową. W ramach zadania konkursowego podopieczni mieli za zadanie ożywienie wybranego kadru/sceny z filmu (może być to również film animowany – bajka, kreskówka).

Otrzymaliśmy łącznie 6 zgłoszeń i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Łączna kwota, którą przydzieliliśmy rodzinom to 9 000 zł.

Poniżej lista rodzin, które otrzymały dofinansowanie:

Wnioskujący

Podopieczny

Suma punktów

Dofinansowanie

p. Jabłońska

Eryk

20 1500

p. Tabaczyk

Anastaz

17,5 1500

p. Tabaczyk

Natalia 17 1500

p. Maj

Oscar 17 1500

p. Malinowska

Krystian

16,5 1500

p. Saryk

Amelia 14,5 1500

KONKURS FERIE z PASJĄ 2023!

Weź wraz ze swoim dzieckiem udział w konkursie „FERIE Z PASJĄ”.

Do wygrania dofinansowanie indywidualnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Drodzy Opiekunowie!

Podobnie jak w zeszłym roku chcielibyśmy zaproponować pomoc w sfinansowaniu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży objętych opieką zastępczą.

Planujemy dofinansować około 20 wyjazdów feryjnych dla dzieci w wieku 10 – 16 lat kwotą do 1250 zł/os. Chcemy, by były to wyjazdy samodzielnie przez Państwa wybrane, służące dzieciom – rozwojowi ich umiejętności, zainteresowań, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, poszerzaniu wiedzy.

Co zrobić, aby wygrać:

Zadania dla dziecka:

 • Wypełnij swoją część formularza zgłoszeniowego
 • Wykonaj zadanie: Wykonaj plakat świąteczny w formacie A4 lub A3 (maksymalnie)
 • Do wykonania plakatu użyj: farb, kredek, flamastrów, pasteli, tuszu, ołówka, wyklejanek itp. (prosimy o prace płaskie, bez użycia trójwymiarowych elementów oraz bez brokatu)
 • Podpisz swój plakat na odwrocie podając swój wiek
 • Wykonany plakat wyślij w 2 formach: jego skan/zdjęcie na maila karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com i pocztą tradycyjną. Do maila dołącz elektroniczną wersję wniosku (bez podpisów), a do wersji papierowej wydrukowany i podpisany przez opiekuna formularz. Na prace czekamy do 5.12.2023 r.!

Zadania dla opiekuna:

 • Wybierz wyjazd dla Twojego dziecka
 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu (link do regulaminu)
 • Wypełnij formularz z danymi swoimi i swojej rodziny dostępny tutaj (Formularz Ferie z Pasją 2023). Dopilnuj, aby dziecko wypełniło swoją część formularza
 • Do dn. 5 grudnia 2022 r. wyślij wypełniony formularz i pracę konkursową w 2 formach: skan/zdjęcie pracy konkursowym wraz z elektroniczną wersją formularza (bez podpisów, w formacie pdf. interaktywny) na e-maila karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com oraz pocztą tradycyjną papierowy wniosek z podpisami oraz oryginał pracy konkursowej (liczy się data wpłynięcia do naszego biura) na adres:

Fundacja Ernst & Young
Rondo ONZ  1
00-124 Warszawa
(decyduje data stempla pocztowego)

Obserwuj nasz Funpage na Facebooku – wyniki konkursu ogłosimy do 16 grudnia 2022 r.! Przesłane prace konkursowe będą ocenione przez jury. Dofinansowanie otrzymają pracę o największej liczbie punktów.

Ze zwycięzcami podpiszemy umowy darowizny poprzez platformę Autenti. Każdy z Państwa będzie zobowiązany do rozliczenia przyznanej kwoty, a dzieci do stworzenia „kolażu zdjęć z ferii”.

Na pytania dotyczące konkursu odpowiemy pod numerem 797 974 234 lub 519 511 500 lub mailowo: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com lub agata.skalec@pl.ey.com

Pokaż załączniki

Kontakt