Fundacja EY - Rodzice

Rodzice - edukacja i wsparcie

Nasze projekty kierujemy nie tylko w stronę dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, ale również ich opiekunów – rodziców zastępczych. Organizujemy szkolenia, spotkania i wydarzenia, których celem jest wsparcie opiekunów w realizacji zadania i misji, której się podjęli.

Akademia Świadomego Rodzica jest projektem skierowanym zarówno do rodziców zastępczych jak i do specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, trenerów) zainteresowanych poznaniem pracy z rodzicami zastępczymi.

Akademia jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju, zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym. Specjalistom daje możliwość poszerzenia własnej praktyki terapeutycznej oraz dostania się do kadry Akademii Świadomego Rodzica.

„Zrozumieć dziecko” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich problemy, z którymi się borykają.

Podwieczorek z Ekspertem skierowany jest do opiekunów prowadzących rodziny zastępcze spokrewnione. Stanowi cykl comiesięcznych spotkań przy kawie i cieście, podczas których opiekunowie mają możliwość omówienia wyzwań związanych z wychowaniem przyjętego dziecka.

Podwieczorek z Ekspertem to czas, aby porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami przy herbacie i domowym cieście. Wspólnie wraz z trenerami (ekspertami) oraz pozostałymi uczestnikami omawiane są rozwiązania sytuacji trudnych. Spotkania dotyczą m.in. rozumienia zachowania dzieci i nastolatków, tego jak nawiązać dobre relacje ze swoim podopiecznym oraz jak być w jego oczach autorytetem.