Fundacja EY - Rodzice

Rodzice - edukacja i wsparcie

Nasze projekty kierujemy nie tylko w stronę dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, ale również ich opiekunów – rodziców zastępczych. Organizujemy szkolenia, spotkania i wydarzenia, których celem jest wsparcie opiekunów w realizacji zadania i misji, której się podjęli.

Akademia Świadomego Rodzica jest projektem skierowanym do rodziców zastępczych.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju, zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym.

Rekrutacja do XII edycji Akademii Świadomego Rodzica rozpocznie się na początku 2022 r. 

=zachęcamy do śledzenia naszej strony i fanpage na Facebook.

„Zrozumieć dziecko” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich problemy, z którymi się borykają.

Konkurs „Zrozumieć dziecko – edycja lokalna” Fundacji EY na sfinansowanie szkoleń dla opiekunów zastępczych lub koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Fundacja EY od kilkunastu lat prowadzi projekt szkoleń „Zrozumieć dziecko” dla  opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. W czasach przedpandemicznych odbywały się one co miesiąc w naszej siedzibie w Warszawie. Gościliśmy rodziców zastępczych z całej Polski i zajmowaliśmy się tematami bliskimi tej grupie: traumą, FAS, teorią przywiązania, tożsamością dzieci przyjętych, wypaleniem zawodowym opiekunów. Udało nam się zbudować listę specjalistów wspierających rodziców zastępczych i dzieci umieszczone w ich rodzinach.

Obecnie, w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie z terenu całej Polski, postanowiliśmy rozszerzyć realizację projektu szkoleń na cały kraj oraz powiększyć zakres szkoleń o grupę koordynatorów pieczy zastępczej.

Dlatego właśnie ogłaszamy Konkurs „Szkolenia Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna” w którym mogą wziąć udział organizatorzy pieczy zastępczej z całej Polski i uzyskać finansowanie wynagrodzenia rekomendowanych przez nas szkoleniowców („Lista szkoleniowców”).

Celem Konkursu jest organizacja jednodniowych szkoleń, dla opiekunów zastępczych lub koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu lub kilku powiatów, z trenerami rekomendowanymi i finansowanymi przez Fundację EY. Szkolenia służyć mają pogłębieniu wiedzy uczestników, wzrostowi ich świadomości oraz uzyskaniu nowych umiejętności.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia sali na szkolenie oraz cateringu w jego ramach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i przesłania swojego zgłoszenia - Formularz do 15 października 2021 r.  na adres: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com i karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna”.

Lista laureatów konkursu ogłoszona zostanie na naszej stronie internetowej do dnia 5 listopada.

Serdecznie zapraszamy!

Podwieczorek z Ekspertem skierowany jest do opiekunów prowadzących rodziny zastępcze spokrewnione. Stanowi cykl comiesięcznych spotkań przy kawie i cieście, podczas których opiekunowie mają możliwość omówienia wyzwań związanych z wychowaniem przyjętego dziecka.

Podwieczorek z Ekspertem to czas, aby porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami przy herbacie i domowym cieście. Wspólnie wraz z trenerami (ekspertami) oraz pozostałymi uczestnikami omawiane są rozwiązania sytuacji trudnych. Spotkania dotyczą m.in. rozumienia zachowania dzieci i nastolatków, tego jak nawiązać dobre relacje ze swoim podopiecznym oraz jak być w jego oczach autorytetem.