Usługi doradztwa transakcyjnego

Obszar: Bankowość i ubezpieczenia

Doradzamy firmom ubezpieczeniowym jak prowadzić, usprawniać i rozwijać ich biznes. Pomagamy naszym klientom przeprowadzać ekspansję na nowe rynki, wykorzystywać możliwości fuzji i przejęć czy też lepiej zarządzać kapitałem w celu generowania wzrostu i wartości dla interesariuszy.

Jak EY może pomóc

Zapewniamy firmom ubezpieczeniowym doradztwo w zakresie strategii rozwoju nieorganicznego i strategii rynkowych, fuzji i przejęć, dezinwestycji, wyceny, modelowania biznesowego, analizy działalności operacyjnej, restrukturyzacji i IPO w celu transformacji organizacji dla przyszłych wyzwań. W zależności od potrzeb, nasze wsparcie jest przygotowywane w taki sposób, aby pomóc w rozwoju, uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i zwiększeniu korzyści zainteresowanych stron.

Nasz zespół specjalistów branżowych współpracuje z największymi światowymi ubezpieczycielami, InsurTechs i wiodącymi firmami private equity w całym cyklu życia transakcji. Nasze usługi doradztwa transakcyjnego to:

  • Opracowanie strategii finansowania przedsiębiorstw
  • Wsparcie w przeprowadzeniu transakcji
  • Doradztwo podatkowe
  • Doradztwo operacyjne i przeprowadzenie integracji po transakcji
  • Restrukturyzacja
  • Fuzje i przejęcia (M&A)
  • Usługi doradcze w zakresie transakcji zbycia przedsiębiorstwa (sell-side)
  • Wycena i modelowanie biznesowe

Zobacz, jak nasz Globalny Lider Doradztwa w zakresie Transakcji Ubezpieczeniowych, David Lambert, komentuje strategie fuzji i przejęć dla ubezpieczycieli.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.