Nagroda EY

White-Collar Crime Advisory w Kancelarii EY Law

Z przyjemnością informujemy, że mamy nową praktykę - doradztwo w zakresie prawa karnego w biznesie.

Do naszego zespołu dołączyli z początkiem marca adwokaci z wieloletnim doświadczeniem – Paweł Pogorzelski oraz Justyna Błażejczyk-Kuwał.

Będą oni doradzać m.in..:
- w sprawach dotyczacych przestępczości gospodarczej;
- w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa;
- w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych (w tym korupcji, oszustw, prania pieniędzy, działania na szkodę spółki);
- w kwestiach compliance, w tym w tworzeniu, wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance.

Jakie wartości przyniesie nowa praktyka w EY Law?

- więcej niż doradztwo prawne – nasz nowy zespół będzie ściśle współpracował z zespołem podatkowym prowadzonym przez Michał Goj, Partnera EY oraz zespołem zarządzania ryzykiem nadużyć prowadzonym przez Jarosław Grzegorz, Partnera EY.

- unikatowe kompetencje i wiedza – dzięki połączeniu sił stworzyliśmy zespół o niezwykłych kompetencjach. Wśród nas są doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, doradcy podatkowi ale i audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Zapraszamy do kontaktu!

1 marca 2023

Kontakt