2 min. czytania 23 cze 2020
ey-prawo-i-innowacje

Raport EY Law Compass:Prawo i innowacje. Wyzwania 2020

Autor Agnieszka Tałasiewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Doradca podatkowy z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych.

2 min. czytania 23 cze 2020

Jak wdrażać innowacje, kiedy nie mamy jasnych prawnych wytycznych? 

Czy tytułowe „prawo” i „innowacje” pozostają we wzajemnej sprzeczności? Czy prawo, jak twierdzi wielu, hamuje rozwój nowych technologii? Czy przeciwnie, może wspierać innowacyjność w biznesie? Jak regulować nowoczesne technologie, aby nie stwarzać barier prawnych dla ich rozwoju? Czy należy w każdym wypadku tworzyć nowe regulacje prawne w odpowiedzi na pojawiające się nowe rozwiązania techniczne? Czy lepiej zapewnić elastyczne prawo, które poprzez jego odpowiednią wykładnię będzie można stosować także do rozwiązań, których jeszcze nie znamy?

Te i inne pytania stanowiły dla nas punkt wyjścia dla badania, które przeprowadziliśmy pośród ponad 500 firm, głównie z branży finansowej, energetycznej i nieruchomości.  Wyniki i wnioski z tego badania mamy przyjemność Państwu zaprezentować w najnowszym raporcie EY Law Compass Prawo i innowacje. Wyzwania 2020.

firm wzięło udział w naszym badaniu

596

Trendy i kierunki rozwoju nowoczesnych technologii

Trendy i kierunki rozwoju nowoczesnych technologii są wyznaczane potrzebami (także tymi nieuświadomionymi) ich użytkowników. W związku z tym w naszym badaniu poświęconym relacji prawa i innowacyjności zwróciliśmy się do wiodących przedsiębiorstw z różnych branż - „użytkowników” regulacji prawnych, aby poznać ich potrzeby w tym zakresie. A – jak pokazują wyniki badania - potrzeby te nie są jednolite. 

Dla części przedsiębiorców przeszkodą w korzystaniu z nowych technologii w biznesie jest brak odpowiednich regulacji prawnych; dla innych taką przeszkodą jest przeregulowanie określonych obszarów, rozproszenie i brak spójności rozwiązań prawnych.

W tym punkcie ściera się tak charakterystyczna dla innowacyjności odwaga poszukiwania nowych rozwiązań, która sprzeciwia się zbyt ścisłej regulacji, z  potrzebą bezpieczeństwa, które powinno zapewnić odpowiednie prawo. Pokazuje to trudność w znalezieniu uniwersalnej metody regulowania nowych technologii.

Czy prawo nadąża za innowacjami?

Warto już w tym miejscu wskazać, że aż 9 na 10 firm, które wzięły udział w naszym badaniu, uważa, że prawo nie nadąża za innowacjami. Na pierwszy rzut oka może to świadczyć o zupełnym niedostosowaniu otoczenia prawnego do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nowych technologii. Wniosek taki byłby jednak przedwczesny. Pomiędzy prawem a innowacjami występuje naturalne „tarcie”, które wynika z odmiennej hierarchii wartości, którym są podporządkowane oba te zjawiska. Ale to „tarcie” prowadzi z jednej strony do rozwoju prawa poprzez tworzenie nowych rozwiązań  prawnych (i to nie tylko w drodze uchwalania nowych regulacji, ale także, a może przede wszystkim, poprzez dynamiczną interpretację prawa i dostosowywanie go do nowych potrzeb), a z drugiej nadaje rozwojowi nowych technologii stosowne ramy. Z pewnością jednak nasze badanie wskazuje, że w sferze relacji prawa do innowacyjności w Polsce pozostaje dużo do zrobienia.

Zapraszamy do lektury raportu oraz do kontaktu w celu uzyskania pogłębionych analiz i bezpośredniej dyskusji.

 

Raport EY Law Compass

Prawo i innowacje. Wyzwania 2020

Pobierz

Podsumowanie

Pobierz raport EY Law Compass: „Prawo i innowacje. Wyzwania 2020” i dowiedz się jak innowacje wpływają na rozwój branż oraz jak je skutecznie wdrażać.  

Obejrzyj E-seminarium EY Law Compass: Prawo i innowacje. Wyzwania 2020 

(wymagane uwierzytelnienie)

Obejrzyj nagranie 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Agnieszka Tałasiewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Doradca podatkowy z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)