Informacja prasowa

3 lis 2021 Warszawa, PL

EY z ujemną emisją dwutlenku węgla

EY zrealizował plan ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji. To milowy krok do osiągnięcia planowanej zerowej emisji netto w 2025 roku. Firma aktywnie podejmuje proekologiczne działania zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, gdzie EY w ostatnich dwóch latach zmniejszył ślad węglowy podróży służbowych o ok. 97%.

Kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski

EY Polska, Head of Brand & Communications

Poszukiwacz interesujących historii

EY zrealizował plan ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji. To milowy krok do osiągnięcia planowanej zerowej emisji netto w 2025 roku. Firma aktywnie podejmuje proekologiczne działania zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, gdzie EY w ostatnich dwóch latach zmniejszył ślad węglowy podróży służbowych o ok. 97%.

EY ogłosił - jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki”  - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku.  W ramach realizacji założonego planu, EY zmniejszył swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60%. Znacząco przewyższa to początkowe założenia ustanowione na poziomie 40%, a w konsekwencji przekłada się na blisko 600 000 ton dwutlenku węgla, który nie został wyemitowany do atmosfery.

- Obserwowana w ostatnich miesiącach skala upałów, pożarów obszarów leśnych lub powodzi dobitnie udowodniła, że walka ze zmianami klimatycznymi to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorstwach, nie tylko produkcyjnych, ale takich jak EY, które dzięki skali swojej działalności mogą przynieść realną zmianę. W tym roku osiągnęliśmy ujemną emisję dwutlenku węgla. W ten sposób pokazujemy naszym partnerom biznesowym, że doradzając im w kwestiach zrównoważonego rozwoju doskonale wiemy o czym mówimy, gdyż zmiany zaczęliśmy od siebie. To również ważny sygnał dla naszych pracowników w Polsce demonstrujący, że nawet drobne zmiany niosą za sobą globalny efekt – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

Podejmowane przez EY działania obejmują również Polskę. W naszym kraju firma zmniejszyła ślad węglowy podróży służbowych o ok. 97% (w porównaniu do 2019 r.). Tylko w ten sposób „zaoszczędzono” środowisku naturalnemu blisko 3 000 ton dwutlenku węgla. Proaktywne działania będą kontynuowane również po poluzowaniu pandemicznych obostrzeń. EY w Polsce zobowiązał się do zmniejszenia o 50% liczby podróży niezwiązanych z bezpośrednią obsługą klientów (w porównaniu z 2019 r.), a także ograniczenie lotniczych podróży służbowych o 35% (do 2025 r.).

W ramach przyjętej polityki działań firmie udało się również zmniejszyć zużycie papieru na przestrzeni ostatnich trzech lat o 90%, usunięto wszystkie plastikowe naczynia, a wybory zakupowe są dokonywane z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych. Dodatkowo energia elektryczna wykorzystywana w biurach EY w Warszawie, Krakowie i Gdańsku w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Cel: zerowa emisja netto w 2025 roku

Osiągniecie ujemnej emisji dwutlenku węgla było możliwe nie tylko poprzez działania naturalne dla firm z branży doradczej, takie jak ograniczenie podróży służbowych. Znaczącą rolę odegrały dodatkowe aktywności z zakresu zrównoważonego rozwoju zrealizowane wspólnie z organizacją South Pole. Zakres projektów, w które globalnie angażuje się EY obejmuje działania związane z ponownym zalesianiem, ochroną terenów zielonych lub rekultywację gruntów. 

Osiągnięcie ujemnej emisji dwutlenku węgla to kolejny krok w kierunku realizacji celu -  zerowej emisji netto w 2025 roku. W dalszym ciągu wszystkie działania będą podejmowane w oparciu o siedem filarów związanych z takimi aspektami jak maksymalizacja wykorzystywania energii ze źródeł w pełni odnawialnych. Ich znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie w kolejnych latach w obliczu wygaszania restrykcji pandemicznych, powrotu pracowników do biur i intensyfikacji podróży służbowych.

EY nie tylko prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale również dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem. Eksperci firmy biorą aktywny udział w szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow.

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

 

Odwiedź biuro prasowe