Informacja prasowa

24 lut 2022 Warszawa, PL

Pandemia mocniej dotknęła polskie firmy niż średnio na świecie

CEO Outlook Survey 2022: 97% polskich prezesów dotykają problemy związane z łańcuchami dostaw (18 pkt proc. więcej niż średnia światowa); 80%: ryzyka geopolityczne (25 pkt proc. wyżej niż średnia światowa).

Kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska

EY Polska, Media Officer

Media Officer. Media to moja pasja.

Polscy prezesi mierzą się nie tylko z problemami związanymi z łańcuchem dostaw (97% wskazań 18 pkt proc. więcej niż średnio na świecie); bardziej niż na całym świecie odczuwają ryzyka geopolityczne (80%, 25 pkt proc. więcej niż globalna średnia). Kluczowa na agendzie prezesów w Polsce jest dziś transformacja cyfrowa (26% odpowiedzi), a na świecie – inwestycja w przyszłe możliwości (21% wskazań) – wynika z badania CEO Outlook Survey 2022 przeprowadzonego przez EY.

Dobry leader jest cenniejszy w trudnych czasach niż w okresie prosperity, bo pewnie trzyma stery w organizacji i potrafi wykorzystać nadarzające się okazje, by zapewnić firmie dalszy wzrost. Pandemia na tyle zmieniła otoczenie biznesu i towarzyszące mu ryzyka, że wymusiła na CEO zarządzających firmami w Polsce i na świecie modyfikację strategii, często daleko idącą – wynika z badania CEO Outlook Survey 2022 przeprowadzonego w Polsce i na świecie przez firmę doradczą EY. 

Badanie wykazało szereg różnic w wyzwaniach stojących przed prezesami w Polsce i na świecie. Każda firma w Polsce została dotknięta pandemią, uważają prezesi sondowani przez EY, podczas gdy średnio na świecie negatywny wpływ pandemii był mniejszy - 14% prezesów firm nie zauważyło negatywnego wpływu pandemii na działalność ich organizacji – wynika z badania EY.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Geopolityka kluczowa dla Polski

W Polsce rejestrujemy znacznie silniejszy wpływ geopolityki na strategiczne działania firm. 80% CEO w Polsce wskazuje na konieczność zmian wynikającą z tego czynnika, podczas gdy średnio na świecie wskaźnik ten wynosi 55%. Jednym z efektów jest przyspieszenie inwestycji zagranicznych, co deklaruje połowa prezesów firm w Polsce (53%, średnio na świecie – 45%). 

Zerwane łańcuchy dostaw pozostają jednym z kluczowych wyzwań, jakie przyniosła pandemia. Z badania EY wynika, że problem ten dotknął menedżerów w Polsce bardziej niż średnio na świecie. Praktycznie wszystkie firmy w Polsce (97%) dostosowały lub planują dostosować działalność operacyjną na świecie lub łańcuchy dostaw. Z tego prawie dla połowy powodem są czynniki  geopolityczne. Globalnie 78% firm wprowadziło tego typu zmiany, najczęściej modyfikując łańcuch dostaw w celu redukcji kosztów (32%).

Podwyższone ryzyko geopolityczne zwiększa skalę wyzwań w prowadzeniu przedsiębiorstwa , takich jak odpływ inwestycji i zabezpieczenie finansowania przedsiębiorstw, zmienność kursowa wpływająca na handel zagraniczny. Szczególnie mogą je odczuwać menedżerowie w Polsce. Odpowiednie przemodelowanie biznesu i zabezpieczenie bezpiecznych łańcuchów dostaw może stanowić w takim otoczeniu istotną przewagę konkurencyjną. Funkcjonowanie w obliczu podwyższonego ryzyka wymusza też na firmach konieczność bardziej elastycznego reagowania na zmiany rynkowe, ewentualne szybkie przeformułowanie strategii i rewizję portfela – mówi Arkadiusz Gęsicki, Partner EY-Parthenon, odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich.

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięcia geopolityczne, (23% wskazań, wobec 18% na świecie) oraz trwałe zmiany demograficzne i gospodarcze (22%). W tym obszarze widać istotną różnicę pomiędzy CEO w Polsce i na świecie. Globalnie za drugi kluczowy czynnik ryzyka prezesi wskazują zmiany klimatyczne i rosnącą presję budowania zrównoważonego rozwoju (17%).

Źródła wzrostu

Badanie CEO na poziomie globalnym pokazuje przesunięcie akcentów: prezesi odchodzą od krótkoterminowej presji na efektywność operacyjną na rzecz budowania długoterminowej wartości. Do Polski ten trend dociera z opóźnieniem: obecnie głównym wyzwaniem dla CEO jest transformacja cyfrowa (26%), wzrost organiczny (19%) oraz poprawa efektywności w generowaniu gotówki i przepływach pieniężnych (12%). Nic dziwnego, że głównym wyzwaniem dla CEO jest – w oczach rodzimych top menedżerów - balansowanie pomiędzy potrzebami udziałowców a budowaniem długoterminowej wartości (29%).

Globalnie obserwujemy nieco inny obraz. Prezesi najwyżej plasują inwestycje we wzrost (21%), na drugim miejscu wskazują transformację cyfrową (20%) a na trzecim inwestycje w zrównoważony rozwój (13%).

Te różnice wynikają w dużej mierze z podejścia inwestorów: globalnie inwestorzy są bardziej skłonni wspierać długoterminowe inwestycje (79% odpowiedzi vs. 52% w Polsce), podczas gdy w Polsce inwestorzy dużo częściej kładą nacisk na wyniki kwartalne  (36% vs. 9% na świecie). 
Widać, że zagraniczne firmy są już dalej w digitalizacji biznesu i mogą silniej koncentrować się na inwestycjach w zrównoważony rozwój, który zapewne stanowić będzie kolejny krok dla polskich firm. Przez kolejnych pięć lat, firmy w Polsce planują inwestować we wzrost głównie poprzez digitalizację. W dalszej kolejności przez rozszerzanie działalności i ekspansję geograficzną – mówi Arkadiusz Gęsicki.

O badaniu

Ankieta CEO Outlook Survey 2022 jest częścią serii CEO Imperative, wskazującej kierunki działania, które mają pomóc prezesom w określeniu i ewentualnym przeformułowaniu sposobu funkcjonowania zarządzanych przez nich organizacji. Badanie przeprowadzono w 45 krajach na całym świecie. Pytania zadawano CEO firm z 13 sektorów w okresie listopad-grudzień 2021. Ankieta w Polsce objęła 50 prezesów dużych firm. Badane przedsiębiorstwa w 82% stanowiły firmy notowane na giełdzie, a spośród nich 78% to spółki portfelowe funduszy private equity

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe