Informacja prasowa

24 sie 2023 Warszawa, PL

Badanie EY: 40% firm w Polsce nie planuje implementacji chmury. Główną barierą koszty

Choć większa digitalizacja biznesu powoli staje się nie tyle wyborem, co koniecznością, to wiele firm w Polsce wciąż niechętnie inwestuje w transformację cyfrową. Z badania przygotowanego na zlecenie EY Polska wynika, że 40 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie wdrożyło chmury obliczeniowej i nie planuje tego zrobić w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Jedynie 5 proc. zamierza przechowywać całość zasobów w chmurze, a kolejne 7 proc. – większość. Przyczyną niskiego poziomu implementacji tego rozwiązania są obawy związane z kosztami przewyższającymi założenia (40 proc. wskazań) oraz z bezpieczeństwem (25 proc.).

Kontakt dla mediów
Rafał Olak

EY Polska, Media Officer

Łączy ludzi którzy wiedzą, z tymi którzy chcą się dowiedzieć

  • Badanie EY Polska „Rozwiązania chmurowe w firmach” pokazuje, że przedsiębiorcy wciąż wolą przechowywać swoje zasoby w tradycyjny sposób. W sumie aż 40 proc. z nich nie planuje wdrożenia chmury w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy, a jedynie 32% wdroży ją w niewielkim stopniu. 
  • Jako główną wadę przetwarzania danych w chmurze wskazano uzależnienie od jej dostawcy (29 proc.), postrzegany niski poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności (21 proc.) oraz problemy z wydajnością sieci (20 proc.).
  • Niemal co trzeci badany (30 proc.) podstawową korzyść ze stosowania rozwiązań chmurowych widzi w dostępie do danych z dowolnego miejsca. Doceniono również wysoką niezawodność i odporność na awarie (19 proc.).

Choć większa digitalizacja biznesu powoli staje się nie tyle wyborem, co koniecznością, to wiele firm w Polsce wciąż niechętnie inwestuje w transformację cyfrową. Z badania przygotowanego na zlecenie EY Polska wynika, że 40 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie wdrożyło chmury obliczeniowej i nie planuje tego zrobić w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Jedynie 5 proc. zamierza przechowywać całość zasobów w chmurze, a kolejne 7 proc. – większość. Przyczyną niskiego poziomu implementacji tego rozwiązania są obawy związane z kosztami przewyższającymi założenia (40 proc. wskazań) oraz z bezpieczeństwem (25 proc.).

Badanie EY Polska pokazuje, że przedsiębiorcy wciąż wolą przechowywać swoje zasoby w tradycyjny sposób, a więc na własnych serwerach. Łącznie aż 72 proc. ankietowanych w ciągu najbliższych 18 miesięcy nie zamierza posiadać chmury lub wdroży ją tylko w niewielkim stopniu. Zaledwie 12 proc. przyznało, że będzie przechowywać większość lub całość swoich zasobów w chmurze. Wskazanie na koszty (40%) jako głównej obawy odnosi się zarówno do kosztów implementacji, jak i postrzeganego niskiego poziomu kontroli nad cenami przetwarzania danych. Poza wskazaną także obawą związaną z bezpieczeństwem (25%), niechęć budzi konieczność nauki nowych technologii i narzędzi (10 proc.). Najmniejsze zaś obawy związane są z ograniczeniem i zależnością między dostawcami (3 proc.) oraz skomplikowaną konfiguracją chmury (4 proc.).

Wykres 1: Planowane wykorzystanie chmury w firmach w Polsce w ciągu najbliższych 18 miesięcy

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

– Choć wysokie koszty implementacji chmury są głównym hamulcem dla wielu firm, to należy pamiętać, że, o ile zaprojektujemy i zaimplementujemy chmurę we właściwy sposób oraz zbudujemy procesy zarządzania jej kosztami, to korzystanie z tego rozwiązania w ogólnym rozrachunku może kosztować mniej niż posiadanie lokalnej infrastruktury oraz działania organizacji w tradycyjnym środowisku. Oszczędności generuje m.in. brak konieczności zakupu sprzętu czy  komponentów , a także inny zakres obowiązków zespołu IT. Żeby to oszacować, organizacje powinny podejść do przygotowania szerokiego business case’u dla implementacji. Szczególnie ważne jest powiązanie kosztów z wyższymi przychodami, które w efekcie powinniśmy zacząć uzyskiwać. Organizacja zdobywa bowiem dostęp do zaawansowanych globalnych rozwiązań, dzięki którym może m.in. wprowadzać innowacyjne produkty czy oferty, a także dynamicznie nimi zarządzać i skalować zużycie chmury w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych – tłumaczy Karolina Górecka, Dyrektorka EY Polska, liderka zespołu doradztwa chmurowego.

Platforma chmurowa daje m.in. lepszy dostęp do rozwiązań AI, których wykorzystywanie przyśpiesza i usprawnia wdrażanie usług odpowiadających na potrzeby rynku, a w dalszej perspektywie umożliwia szybki rozwój i większą konkurencyjność firmy. Nie mniej istotne jest to, że każdą aplikację bądź funkcjonalność w chmurze da się napisać szybciej niż w podejściu tradycyjnym, co również istotnie wpływa na atrakcyjność biznesu oraz efektywność kosztową zespołów IT.

Zmienne koszty i stałe korzyści

Chmura obliczeniowa wymusza przejście z modelu kosztów stałych związanych z utrzymaniem i rozwojem centrum danych na model wydatków zmiennych, na co wiele organizacji nie jest przygotowanych. Często też na początku to rozwiązanie jest postrzegane jako kolejne narzędzie IT, tymczasem to zmiana, która łączy wiele grup interesariuszy – dział IT, finansów, zakupów oraz rozwoju biznesu.

- Transformacja chmurowa powinna nieść za sobą korzyści dla całej organizacji, zarówno IT jak i biznesu oraz innych funkcji wsparcia. Tak się dzieje w przypadku, gdy planowana transformacja ma cele wytyczane wspólnie z biznesem, a sukces jej wdrożenia mierzony jest poprzez wzrost innowacyjności, zwinności, szybkości reagowania oraz poprawy wskaźników operacyjnych. Taka transformacja wymaga szeregu zmian w organizacji, zarówno w zakresie procesów wytwarzania i utrzymywania oprogramowania, ale też modelu operacyjnego, podejścia do rozwoju pracowników lub demokratyzacji dostępu do narzędzi i danych. Jeżeli chodzi o kwestię rozliczania, planowania i kontrolowania kosztów, to warto podejść do implementacji modelu FinOps, który proponuje zarządzanie kosztami chmury jako wspólną sprawę działów infrastruktury, rozwoju, finansów i poszczególnych jednostek biznesowych które są beneficjentami – dodaje ekspertka EY.

Rozwiązanie na niepewne czasy

Dla pracowników IT wdrożenie rozwiązań chmurowych często oznacza prawdziwą rewolucję, lecz z drugiej strony pozwala im się w szybkim czasie rozwinąć oraz nabyć nowe umiejętności. Chmura stała się siłą napędową nowych produktów i rozwoju biznesu, a w efekcie sprzyja wzrostowi liczby konsumentów, ich lojalności, a także poszerzaniu kompetencji pracowników.

Stosowanie chmury obliczeniowej ma również inne korzyści, na które wskazują ankietowani. Niemal co trzeci badany (30 proc.) główną zaletę widzi w dostępie do danych z dowolnego miejsca. To odnosi się zarówno do wspólnej pracy nad dokumentami i kolaboracji w czasie rzeczywistym, jak i globalizacji aplikacji, serwisów a przez to biznesu. Doceniano również wysoką niezawodność i odporność na awarie (19 proc.), elastyczność i skalowalność zasobów (17 proc.) oraz obniżenie kosztów infrastruktury IT (15 proc.). Z drugiej strony za podstawową wadę przetwarzania zasobów w chmurze respondenci wskazywali uzależnienie od dostawcy (29 proc.), niski poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności (21 proc.) oraz problemy z wydajnością sieci (20 proc.).

Obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością są nieuzasadnione, gdyż każdy dostawca dba o bezpieczeństwo swojej infrastruktury, ponosząc na to wielkie nakłady finansowe, a dodatkowo przekazuje rekomendacje dotyczące właściwego wykorzystania chmury. Słabym ogniwem w tym łańcuchu może okazać się użytkownik końcowy, który odpowiada za jej konfigurację, a następnie za sposób, w jaki jej używa i dba o bezpieczeństwo danych. Organizacje patrzą także na chmurę, zwłaszcza ostatnio w kontekście sytuacji geopolitycznej, pod kątem wykorzystania jej jako dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji. Można przechowywać kopie zapasowe w innych miejscach świata lub zbudować pełen proces disaster recovery, który zostanie uruchomiony w przypadku awarii w centrum danych – podsumowuje Karolina Górecka.

Wykres 2. Najczęściej wskazywane korzyści ze stosowania rozwiązań chmurowych

O badaniu

Badanie „Rozwiązania chmurowe w firmach” zostało zrealizowane techniką CATI na przełomie maja i czerwca przez ARC Rynek i Opinia. Objęło 101 firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników i dotyczyło horyzontu 18-tu miesięcy. Na pytania odpowiadali specjaliści i kierownicy IT, CIO/ Dyrektorzy IT, CEO oraz dyrektorzy zarządzający.

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe

  • Przypisy

    [1] PIU, Milliman, „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo”, 2023 – „Mapa ryzyka Polaków”, trzecia edycja badania przeprowadzona w lutym 2022 roku.