Informacja prasowa

27 wrz 2023 Warszawa, PL

Technologiczna transformacja nabiera tempa. Firmy chcą inwestować w 5G i IoT

Wyniki badania EY - Reimagining Industry Futures Study - wskazują, że przedsiębiorcy na całym świecie, również w Polsce, chcą zwiększać inwestycje w nowe technologie, m.in. w 5G, przetwarzanie brzegowe i Internet Rzeczy. W sieć 5G w ciągu trzech lat zamierza zainwestować 57% przebadanych organizacji, wykorzystując to rozwiązanie głównie do poprawy warunków pracy zdalnej, optymalizacji procesów i systemów, a także do uruchomienia video w jakości ultra-HD. Kolejnymi najbardziej przyszłościowymi technologiami okazują się rozwiązania z zakresu komputerów kwantowych – inwestycje planuje 42% respondentów – oraz przetwarzanie brzegowe (40% wskazań).

Kontakt dla mediów
Rafał Olak

EY Polska, Media Officer

Łączy ludzi którzy wiedzą, z tymi którzy chcą się dowiedzieć

Wyniki badania EY - Reimagining Industry Futures Study - wskazują, że przedsiębiorcy na całym świecie, również w Polsce, chcą zwiększać inwestycje w nowe technologie, m.in. w 5G, przetwarzanie brzegowe i Internet Rzeczy. W sieć 5G w ciągu trzech lat zamierza zainwestować 57% przebadanych organizacji, wykorzystując to rozwiązanie głównie do poprawy warunków pracy zdalnej, optymalizacji procesów i systemów, a także do uruchomienia video w jakości ultra-HD. Kolejnymi najbardziej przyszłościowymi technologiami okazują się rozwiązania z zakresu komputerów kwantowych – inwestycje planuje 42% respondentów – oraz przetwarzanie brzegowe (40% wskazań).

Czwarta edycja badania EY - Reimagining Industry Futures Study - wskazuje, że firmy rozwijają wybrane nowe technologie i są skłonne inwestować w kolejne rozwiązania. Ma to związek nie tylko z chęcią budowania przewagi konkurencyjnej i umacniania swojej pozycji na rynku, ale także z wymaganiami płynącymi z ich wewnętrznych polityk ESG. Większość ankietowanych (76%) jest zdania, że nowoczesne technologie mogą odegrać kluczową rolę w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla przez ich organizację i wesprą zrównoważony rozwój.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Technologie najbliższej przyszłości

W bieżących inwestycjach firm priorytet stanowią robotyka z automatyką oraz analityka i AI, jednak w perspektywie trzech najbliższych lat tendencja ta może się odwrócić na korzyść technologii 5G, komputerów kwantowych (ang. quantum computing), przetwarzania brzegowego (ang. edge computing) oraz Internetu Rzeczy. W tę pierwszą planuje zainwestować aż 57% ankietowanych, podczas gdy zaledwie 7% stwierdziło, że jest ona zupełnie nieistotna dla ich organizacji.

Za pierwszoplanowe działania związane z siecią 5G ankietowani uznali zbadanie możliwych powiązań z innymi nowoczesnymi technologiami (41% odpowiedzi) oraz wskazanie zalet w porównaniu z Wi-Fi i 4G (37%). Na zainteresowanie ankietowanych firm siecią 5G i Internetem Rzeczy wpływają czynniki zewnętrzne, które zakłócają ich działalność biznesową. Do głównych zaliczymy problemy z łańcuchami dostaw (82% odpowiedzi), kwestie związane z ESG (76%) oraz rosnące koszty energii (69%).

Drugą w kolejności technologią, w którą w ciągu najbliższych trzech lat zamierza zainwestować najwięcej przedsiębiorców, są procesy związane z komputerami kwantowymi (42%), a trzecią – przetwarzanie brzegowe (40%). Podczas gdy ta pierwsza jest mało popularna (wdrożyło ją zaledwie 13% respondentów), rozwój edge computing już teraz jest finansowany przez 45% firm. Jednocześnie aż 75% badanych jest zdania, że ich organizacja potrzebuje lepszego zrozumienia sposobów wykorzystania tego rozwiązania.

Wykres: Plany inwestycyjne firm w nowoczesne technologie

Przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją, że od nowych technologii nie ma już odwrotu. Pytanie nie brzmi już, czy inwestować, tylko w jakie rozwiązania i jak przełoży się to na rozwój biznesu. Wachlarz dostępnych technologii jest naprawdę szeroki, a głównym wyzwaniem firm będzie wybór tych, które najszybciej pomogą osiągnąć stawiane cele i wpisują się w długofalową strategię. Ważnym aspektem jest również edukacja pracowników w zakresie innowacji, aby rozumieli wartość płynącą z ich implementacji oraz umieli je wykorzystać do dalszego skalowania biznesu. Nowoczesne technologie i związane z nimi nowe modele biznesowe pozwalają nie tylko oferować konkurencyjne produkty i usługi, ale wpływają pozytywnie również na działanie samej organizacji poprzez ułatwienie codziennych operacji i zwiększanie wydajności pracowników tłumaczy Mateusz Mazur, Partner EY, lider zespołów Cloud Enablement oraz IT Advisory.

Modele zakupowe i regulacje

Z badania EY wynika, że przedsiębiorcy są otwarci na różnorodne modele zakupu rozwiązań internetu rzeczy w oparciu o sieć 5G. Zakup częstotliwości 5G w celu unowocześniania istniejących możliwości mobilnych pozostaje najpopularniejszą opcją, wskazywaną przez 62% ankietowanych. Na drugim miejscu (60%) znalazł się zakup częstotliwości 5G i aplikacji przez pośrednika, np. wirtualnego operatora sieci. Połowa badanych (50%) mogłaby zbudować swoją własną sieć 5G, na przykład dzięki zakupowi częstotliwości.

Chociaż firmy na świecie mają do wyboru szeroką gamę modeli zakupowych 5G i chcą inwestować w tę technologię, nie opuszczają ich obawy dotyczące osiągnięcia odpowiedniego poziomu zwrotu z inwestycji oraz regulacji prawnych, co odnosi się m.in. do rynku polskiego.

Rozwój nowoczesnych technologii wymusza zmiany w prawie, ale nie jest to proste ze względu na konieczność dostosowania regulacji lokalnych do przepisów unijnych. Komisja Europejska już w 2016 roku ogłosiła plan na rzecz sieci 5G w UE w celu wdrożenia infrastruktury i usług 5G na całym jednolitym rynku cyfrowym. Wskazano również, że kompleksowe pokrycie sieciami 5G powinno nastąpić do 2025 roku. Europejscy operatorzy telefonii komórkowej współpracują z producentami sprzętu i liderami z różnych sektorów gospodarki w zakresie pilotaży wykorzystania sieci 5G w różnych przypadkach usługowych z punktu widzenia biznesu lub konsumenta. Nowe usługi w ramach sieci 5G będą musiały być zgodne z wymogami prawa. Nie chodzi tu jedynie o kwestie nowych regulacji dotyczących technologii czy cyberbezpieczeństwa, ale również dotyczących konkretnych zastosowań technologii 5G. Choć stanowi ona wielką szansę na rozwój usług i wdrożenie nowych rozwiązań, firmy w Polsce powinny bacznie śledzić zmieniające się regulacje w obszarze prawa nowych technologii, a także być przygotowane na długą i krętą drogę do celu – dodaje Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law.

Przedsiębiorcy na pełną możliwość wykorzystania sieci 5G nad Wisłą będą jeszcze musieli poczekać. Ogólnokrajowa aukcja na cztery częstotliwości z zakresu 3480 GHz-3800 GHz została ogłoszona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dopiero w czerwcu br. po tym, jak odłożono ją w 2020 r. z powodu wybuchu pandemii. W efekcie biznes traci szansę na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, a rozwój sieci nowej generacji w Polsce jest jeszcze bardziej opóźniony w stosunku do innych krajów UE, USA, Japonii czy Korei Południowej. 

O badaniu

Badanie - Reimagining Industry Futures Study - zostało przeprowadzone online w listopadzie 2022 r. wśród 1325 przedsiębiorców na całym świecie, w tym w Polsce. Dotyczyło postrzegania sieci 5G wśród respondentów z różnych branż, którzy w co najmniej umiarkowanym stopniu posiadają wiedzę na temat inicjatyw swojej organizacji w zakresie IoT i 5G.

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe