Informacja prasowa

17 cze 2024 Warszawa, PL

Niemal 37 tysięcy, ale potrzeba więcej. Rusza kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze

W Polsce funkcjonuje 36 812 rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 58 210 dzieci. W zdecydowanej większości (64%) zapewniają ją osoby spokrewnione – dziadkowie czy rodzeństwo. Rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe stanowią tym samym 36% – o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Wymogi ONZ i Komisji Europejskiej mówią o odchodzeniu od opieki instytucjonalnej (czyli domów dziecka) na rzecz bliższej relacji, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie więzi między wychowankiem a opiekunem. Kampania społeczna „Ludzie, którzy mogą wiele zmienić” przybliża ideę rodzicielstwa zastępczego, ale przede wszystkim docenia rodziców, którzy podjęli się tej wyjątkowej misji. Patronat honorowy nad kampanią objęła Rzecznik Praw Dziecka.

Kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska

EY Polska, Media Officer

Media Officer. Media to moja pasja.

W Polsce funkcjonuje 36 812 rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 58 210 dzieci. W zdecydowanej większości (64%) zapewniają ją osoby spokrewnione – dziadkowie czy rodzeństwo. Rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe stanowią tym samym 36% – o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Wymogi ONZ i Komisji Europejskiej mówią o odchodzeniu od opieki instytucjonalnej (czyli domów dziecka) na rzecz bliższej relacji, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie więzi między wychowankiem a opiekunem. Kampania społeczna „Ludzie, którzy mogą wiele zmienić” przybliża ideę rodzicielstwa zastępczego i docenia rodziców, którzy podjęli się tej wyjątkowej misji. Patronat honorowy nad kampanią objęła Rzecznik Praw Dziecka.

Organizatorem kampanii jest Fundacja EY, która od ponad 25 lat pomaga opiekunom i wspiera edukację młodzieży z rodzin zastępczych. Wspiera osoby, które podejmują trud wychowania dzieci w warunkach zbliżonych do domowych, zapewniając im stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Kampania pokazuje, że to zwykli ludzie, którzy czynią niezwykłe rzeczy dzięki swojemu zaangażowaniu i trosce. Znany i ceniony fotograf, Artur Wesołowski, sfotografował ich w codziennych sytuacjach, tworząc wyjątkowy reportaż o rodzicach zastępczych, którzy chcą zmieniać życie młodych ludzi na lepsze.

Nie bez powodu w centrum naszej kampanii społecznej postawiliśmy opiekunów, a nie wychowanków. Z jednej strony chcemy docenić ich niestrudzoną pracę, od której nie ma dni wolnych. To osoby pełne ciepła, wrażliwości i miłości, które chcą poprawić los młodych ludzi doświadczonych przez życie. Zależy nam również na tym, aby promować rodzicielstwo zastępcze i zerwać z krzywdzącymi stereotypami. Rola rodziców zastępczych jest nie do przecenienia – dzieci zyskują wzorce społeczne oraz są przygotowywane do wejścia w dorosłość. To ogromna satysfakcja, gdy możemy obserwować ich postępy – komentuje Jacek Hryniuk, Prezes Fundacji EY.

Kampania społeczna „Ludzie, którzy mogą wiele zmienić” składa się z dwóch etapów. W czerwcu rozpoczną się działania w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych, a dodatkowo przewidziano wystawę prac fotograficznych oraz dystrybucję przewodnika prawnego dla rodziców zastępczych z przeglądem kluczowych przepisów. Zawiera on prawa i obowiązki opiekunów zastępczych oraz ułatwia ich interpretację, a także przedstawia przykładowe wnioski i pisma procesowe. Drugi etap kampanii planowany jest na jesień. Obejmie promocję outdoorową i zakup przestrzeni reklamowej na wiatach przystanków autobusowych i tramwajowych. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Negatywne statystyki

Mimo że w Europie zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej odchodzi się od instytucjonalnej opieki nad dziećmi, w Polsce jest nią objętych niemal 18 tysięcy młodych osób. Zapewnienie im wsparcia psychicznego i edukacyjnego, aby umieli samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, jest znacznie trudniejsze w domach dziecka niż w warunkach domowych. Rozwiązaniem jest objęcie wychowanków rodzinną pieczą zastępczą, ale takich rodzin nieustannie brakuje. Jedną z przyczyn jest niedostateczne wsparcie instytucjonalne, w tym finansowe, ale również niewielka liczba programów edukacyjnych dla opiekunów, którzy zmagają się z wieloma wyzwaniami.

Przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość nigdy nie jest rzeczą łatwą. Wychowankowie systemu opieki zastępczej, instytucjonalnej i rodzinnej zastępczej, często mają dodatkowy bagaż traum z dzieciństwa, niskiego poczucia wartości, a także borykają się dysfunkcjami wynikającymi z nadużywania alkoholu przez rodziców biologicznych. Nowi opiekunowie muszą nieustannie rozwijać swoje kompetencje wychowawcze, by odpowiadać na potrzeby młodego człowieka. Zbyt rzadko mówi się o tym, że im także potrzebne jest wsparcie psychologiczne i edukacyjne. Niestety czasem jest ono niewystarczające. Fundacja EY wspiera rodziców zastępczych organizując szereg różnorodnych warsztatów dla rodziców – tłumaczy Agnieszka Palka, psycholog i pedagog koordynująca projekty społeczne w ramach Fundacji EY. 

Potrzeba edukacji w zakresie rodziców zastępczych

Rola opiekunów zastępczych często pozostaje niejasna dla wielu osób, a w debacie publicznej częściej akcentuje się kwestie związane z adopcją. Zarówno rodzicielstwo zastępcze, jak i adopcyjne mają na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwo i wychowanie w środowisku domowym, jednak różnią się pod wieloma względami. Rodzina zastępcza oferuje dzieciom tymczasowe schronienie do momentu, gdy mogą one powrócić do swojej biologicznej rodziny, zostaną adoptowane, osiągną pełnoletność lub zdobędą samodzielność. Opieka ta jest nadzorowana przez służby socjalne, które zapewniają wsparcie finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka. Rodzina zastępcza, działając z myślą o najlepszym interesie dziecka, nie przejmuje pełni praw rodzicielskich. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w rodzinie zastępczej nie oznacza pozbawienia rodziców biologicznych ich praw i obowiązków, a raczej stanowi miejsce rozwoju dziecka do czasu, aż sytuacja w rodzinie pochodzenia zostanie ustabilizowana. 

Rolę rodziców zastępczych często pełni najbliższa rodzina – dziadkowie, wujostwo czy nawet pełnoletnie rodzeństwo. W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa w Polsce ponad 37 tys. dzieci, z kolei pod opieką rodzin niespokrewnionych – mowa o zawodowej i niezawodowej pieczy zastępczej – znajduje się ponad 21 tysięcy dzieci. 

Rodzice adopcyjni uzyskują pełne prawa rodzicielskie, opieka ma wymiar stały i bezterminowy, a cały proces jest nieodwracalny. Po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzina nie jest monitorowana przez służby socjalne i nie otrzymuje regularnego wsparcia finansowego. 

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Fundacja EY co roku organizuje ogólnopolski konkurs na dofinansowanie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Funkcjonuje on pod nazwą "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampanie społeczne" i mogą wziąć w nim udział zarówno instytucje samorządowe organizujące pieczę zastępczą, np. PCPR, MOPS czy MOPR i organizacje pozarządowe skupione na tej formie opieki. Zgłaszane projekty powinny budować pozytywny wizerunek rodzin zastępczych i zachęcać nowych opiekunów do podjęcia się misji stworzenia domu dla potrzebujących dzieci. 

Więcej informacji na temat kampanii

O Fundacji EY

Fundacja EY od 1998 r. wspiera rodziny zastępcze w Polsce, co roku prowadząc ponad 20 programów. W ramach jej działań oferowana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna, finansowo-rzeczowa oraz warsztaty edukacyjne. Fundacja EY promuje również samą ideę rodzinnej pieczy zastępczej, organizując konkurs grantowy na kampanie społeczne w tym temacie. Przyczyniła się również do uchwalenia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego w Polsce.

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe