EY - Adam Luranc

Adam Luranc

EY Polska, Strategia i Transakcje, Manager

Adam wspiera organizacje w ich drodze do zrównoważonego rozwoju. W ramach obsługi transakcyjnej i operacyjnej podmiotów koncentruje się na identyfikacji ryzyk oraz budowaniu wartości w obszarze ESG.

Biuro Warszawa, PL

Adam jest Managerem w zespole Strategy and Transactions EY. Jako ekspert w obszarze zrównoważonego rozwoju specjalizuje się w szczególności aspektami środowiskowymi i społecznymi (BHP) podczas procesów ESG Due Diligence. W swojej 14-letniej karierze zawodowej dostarczył ponad 350 projektów dla klientów reprezentujących różne gałęzie biznesu oraz przemysłu w Polsce i zagranicą.

Kontakt