EY - Adam

Adam Sawicki

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Doświadczony Konsultant

Ekspert w zakresie compliance i zapobiegania korupcji

Biuro Warszawa, PL

Adam dołączył do praktyki EY w 2018 roku. Specjalizuje się w budowaniu kultury organizacyjnej i procedur zapewniających etyczne standardy zarządzania oraz w tworzeniu, wdrażaniu i ocenie systemów antykorupcyjnych.

Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w tematyce przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów, whistleblowingu i przejrzystości życia publicznego. Autor publikacji o tematyce antykorupcyjnej dla sektora publicznego i biznesu.

Zaangażowany w rozwój systemu EY Virtual Compliance Officer (EY VCO) będącego autorskim narzędziem whistleblowingowym EY spełniającym wymogi Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów i umożliwiającym zgłaszanie naruszeń oraz kompleksową obsługę zgłoszeń.

Odpowiedzialny za wdrożenia systemu EY VCO w spółkach krajowych i międzynarodowych.

Kontakt