EY - Adam

Adam Sawicki

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Doświadczony Konsultant

Ekspert w zakresie compliance i zapobiegania korupcji

Biuro Warszawa, PL

Adam specjalizuje się w budowaniu kultury organizacyjnej i procedur zapewniających etyczne standardy zarządzania oraz w tworzeniu, wdrażaniu i ocenie systemów antykorupcyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w tematyce przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów, whistleblowingu i przejrzystości życia publicznego.