Agata Janas

Agata Janas

EY Polska, Dział Doradztwa dla Dyrektorów Finansowych, Menedżer

Agata jest Menedżerką w Dziale Doradztwa dla Dyrektorów Finansowych w warszawskim biurze EY.

Specjalizacje MSSF
Biuro Warszawa, PL

Ekspertka w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno według Polskich Zasad Rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie wspierając Zespoły Finansowe w tematach związanych z Agendą CFO.

Specjalizuje się w tematach związanych ze skonsolidowaną sprawozdawczością finansową.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Kontakt