Aleksandra Tańska

Aleksandra Tańska

EY Polska, BTA, Senior w Dziale Postępowań

Łączy dwa odmienne spojrzenia na procedury rządzące szeroko pojętym postępowaniem podatkowym. Od ponad 17 lat poszukuje konsensusu i współpracy w relacjach podatnik-organ.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Aleksandra jest członkiem zespołu Działu Postępowań Podatkowych i Sądowych EY. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku prawo. Swoją karierę zawodową rozwijała przez 16 lat w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej.

W latach 2016-2021 pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, gdzie wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie rozwijała i unowocześniała procesy wewnętrznej oraz zewnętrznej współpracy w ramach zadań KAS.

Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca z zakresu procedury podatkowej. Jako członek grupy ekspertów delegowanych z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyła w pracach nad projektem Transformacji Administracji.

Dotychczasowe doświadczenia stawiają Aleksandrę w pozycji specjalisty z zakresu procedury (OP, KPA, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), oraz obszaru wierzycielskiego realizowanego przez jednostki KAS.

W sprawach:

  • szeroko pojętego orzecznictwa wierzycielskiego (m.in. zabezpieczenia, rygory, odpowiedzialność osób trzecich);
  • egzekucji i postępowania zabezpieczającego;
  • blokad STIR;
  • trybu działania organów w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
  • zastawów, hipotek;
  • zaświadczeń;
  • organizacji i zasad funkcjonowania jednostek KAS

posiada unikalną i ekspercką wiedzę.

Kontakt