Anna Pypkowska

Anna Pypkowska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Manager

Anna posiada 6-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Anna posiada szerokie doświadczenie w wielu obszarach podatkowych. Była zaangażowana w liczne projekty krajowe i międzynarodowe obejmujące m.in. podatek u źródła, zakład zagraniczny (PE), MDR, podatkowe wsparcie reorganizacji, bieżące doradztwo podatkowe.

Anna jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kontakt