Ewa Waślicka

Ewa Waślicka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju i koordynatorka Centrum Kompetencyjnego EY Europejskiego Zielonego Ładu

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Ewa ma ponad dziesięcioletnie międzynarodowe doświadczenie w branży LNG i energetycznej.

Specjalizuje się  w regulacjach Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju i energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy Zielonego Ładu.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół gazu ziemnego i LNG jako paliwa przejściowego, biogazu, wodoru, gazów cieplarnianych, systemów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, przepisów dotyczących metanu oraz dekarbonizacji żeglugi.

Posiada tytuł magistra Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł MBA Cyprus International Institute of Management, a jej końcowy projekt dotyczy strategii przedsiębiorstw transportujących LNG drogą morską.

Kontakt