EY - Jacek Hryniuk

Jacek Hryniuk

EY Polska, Dział Audytu, Partner Zarządzający

Przez 10 lat do roku 2017 Partner Zarządzający działem Audytu.

Jacek odpowiada za zapewnienie zgodności działalności EY w Polsce z przepisami (compliance), zarządzanie ryzykiem oraz współpracę z organami regulacyjnymi. Jacek jest także odpowiedzialny za nadzór nad kwestiami dotyczącymi partnerów w Polsce. Dodatkowo wspiera zespoły na rynku, a w razie potrzeby, uczestniczy w pracach dla klientów EY, w spotkaniach z zarządami i radami nadzorczymi. Dysponuje doświadczeniem w zakresie audytu podmiotów prywatnych oraz i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Polsce. 

Jak Jacek  wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Współpracuję z Fundacją EY działającą na rzecz rodzin zastępczych oraz wspieram i aktywizuję wolontariat w ramach EY Polska.

Kontakt