EY - Jacek Hryniuk

Jacek Hryniuk

EY Polska, Dział Audytu, Partner Zarządzający

Przez 10 lat do roku 2017 Partner Zarządzający działem Audytu.

Specjalizacje Audyt Finanse
Biuro Warszawa, PL

Jacek odpowiada za zapewnienie zgodności działalności EY w Polsce z przepisami (compliance), zarządzanie ryzykiem oraz współpracę z organami regulacyjnymi. Jacek jest także odpowiedzialny za nadzór nad kwestiami dotyczącymi partnerów w Polsce. Dodatkowo wspiera zespoły na rynku, a w razie potrzeby, uczestniczy w pracach dla klientów EY, w spotkaniach z zarządami i radami nadzorczymi. Dysponuje doświadczeniem w zakresie audytu podmiotów prywatnych oraz i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Polsce. 

Jak Jacek  wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Współpracuję z Fundacją EY działającą na rzecz rodzin zastępczych oraz wspieram i aktywizuję wolontariat w ramach EY Polska.

Kontakt