EY - Kazimierz
Zarządzanie ryzykiem informatycznym, zwłaszcza cybernetycznym jest jak sport zespołowy i wynik zależy od każdego pracownika, bez względu na pozycję w strukturze firmy.

Kazimierz Klonecki

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Zarządzania Ryzykiem Informatycznym

Praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym. Pasjonat sportu.

Kazimierz kieruje Zespołem Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w EY.  Jest także Liderem Zespołów cyberbezpieczeństwa w regionie Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej.

Kazimierz posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów krajowych, regionalnych oraz globalnych w obszarze consultingu oraz ryzyka informatycznego dla największych klientów z wielu sektorów gospodarki. Jest także prelegentem podczas debat i konferencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Kazimierz jako Lider zespołu Zarządzania Ryzykiem IT pomaga klientom rozumieć wpływ bezpieczeństwa informatycznego oraz cyberbezpieczeństwa na ich procesy biznesowe oraz tworzyć odpowiednie strategie bezpieczeństwa IT.

Jako doświadczony ekspert w zakresie Zarządzania Ryzykiem Kazimierz posiada ogromne doświadczenie w obszarach: zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, wdrażania zintegrowanych rozwiązań zapobiegających wyciekom danych (DLP), ochrony danych osobowych, audytu IT (w tym audyty atestacyjne: ISAE3402, SSAE18, SOC2, WebTrust), ciągłości działania.

Kazimierz ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał też certyfikaty CISA – Certified Information Systems Auditor, oraz CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control.

Jak Kazimierz wciela w życie misję EY: “building a better working world”

"Pracując w zróżnicowanych, międzynarodowych zespołach, doradzamy Klientom, jak zapewnić bezpieczeństwo rozwiązań technologicznych stosowanych w ich organizacjach i zadbać o minimalizację ryzyk dotyczących ich użytkowników. Niezależnie czy realizujemy projekt dla międzynarodowej korporacji, instytucji z sektora publicznego, czy lokalnej firmy, maksymalizujemy długoterminową wartość dla klienta, przy jednoczesnej eliminacji istotnych zagrożeń. Budujemy bezpieczeństwo użytkowników systemów informatycznych.”