EY - Łukasz Baiński

Łukasz Baiński

EY Polska, Doradztwo Biznesowe, Menedżer

Entuzjasta nowych technologii. Zwinny sposób myślenia połączony z pragmatyzmem i podejściem Lean. Domowy piwowar, amator biegów przeszkodowych, gitarzysta.

Specjalizacje Technologia
Biuro Warszawa, PL

Łukasz ma doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami w obszarze IT

Do jego głównych obszarów zainteresowania należą: zwinne wytwarzanie oprogramowania (transformacje, skalowanie Agile), automatyzacja testów, tworzenie aplikacji mobilnych.

Łukasz pracował dla spółek z branży bankowej, ubezpieczeniowej i medycznej, zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. Był liderem zespołu kierowników projektów i zarządzał portfelem projektów i inicjatyw IT w dużych organizacjach.

Doświadczenie Łukasza obejmuje: szeroką integrację systemów IT obejmującą oprogramowanie lokalne, rozwiązania chmurowe i aplikacje mobilne, optymalizację procesów, opracowywanie planów działania i planowanie mocy produkcyjnych, zarządzanie portfelem projektów IT, transformacje Agile. Łukasz ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na Politechnice Warszawskiej oraz studia MBA z zarządzania IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

Kontakt