EY - Łukasz Baiński

Łukasz Baiński

EY Polska, Technology Consulting, Manager

Entuzjasta nowych technologii w szczególności komputerów i obliczeń kwantowych. Zwinny sposób myślenia łączy z pragmatyzmem i podejściem Lean.

Specjalizacje Technologia
Biuro Warszawa, PL

Łukasz posiada doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami w obszarze IT.

Do jego głównych obszarów zainteresowania należą: zwinne wytwarzanie oprogramowania (transformacje, skalowanie Agile), automatyzacja testów, tworzenie aplikacji mobilnych. Ponadto, rozwija kompetencje w obszarze technologii kwantowej i jej zastosowania w biznesie. Ukończył m.in. program MIT x PRO Massachusetts Institute of Technology.  

Łukasz pracował dla spółek z branży bankowej, ubezpieczeniowej i medycznej, zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. Był liderem zespołu kierowników projektów i zarządzał portfelem projektów i inicjatyw IT w dużych organizacjach.

Doświadczenie Łukasza obejmuje: szeroką integrację systemów IT obejmującą oprogramowanie lokalne, rozwiązania chmurowe i aplikacje mobilne, optymalizację procesów, opracowywanie planów działania i planowanie mocy produkcyjnych, zarządzanie portfelem projektów IT, transformacje Agile. Łukasz ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na Politechnice Warszawskiej oraz studia MBA z zarządzania IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

Kontakt