EY - Lukasz Baiński
Świat staje się coraz bardziej złożony, a organizacje i rynki podlegają nieustannym zmianom. Sukces możemy odnieść tylko dzięki naszej zdolności szybkiego przystosowywania się do zmian.

Łukasz Baiński

EY Polska, Doradztwo Biznesowe, Menedżer

Entuzjasta nowych technologii. Zwinny sposób myślenia połączony z pragmatyzmem i podejściem Lean. Domowy piwowar, amator biegów przeszkodowych, gitarzysta.

Specjalizacje Technologia
Biuro Warszawa, PL

Łukasz ma doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami w obszarze IT

Do jego głównych obszarów zainteresowania należą: zwinne wytwarzanie oprogramowania (transformacje, skalowanie Agile), automatyzacja testów, tworzenie aplikacji mobilnych.

Łukasz pracował dla spółek z branży bankowej, ubezpieczeniowej i medycznej, zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. Był liderem zespołu kierowników projektów i zarządzał portfelem projektów i inicjatyw IT w dużych organizacjach.

Doświadczenie Łukasza obejmuje: szeroką integrację systemów IT obejmującą oprogramowanie lokalne, rozwiązania chmurowe i aplikacje mobilne, optymalizację procesów, opracowywanie planów działania i planowanie mocy produkcyjnych, zarządzanie portfelem projektów IT, transformacje Agile. Łukasz ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na Politechnice Warszawskiej oraz studia MBA z zarządzania IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak Łukasz wciela w życie misję EY: “building a better working world”?

Pomagam naszym Klientom nawigować przez ich złożone projekty oraz transformacje Agile i transformacje cyfrowe. Oznacza to codzienną współpracę z Klientem w zakresie planowania i monitorowania postępów w realizacji celów, identyfikowania i ograniczania ryzyka projektowego oraz, oczywiście, reagowania na zmiany. Wszystkie te działania wymagają ustrukturyzowanego sposobu pracy dostosowanego do skali i złożoności przedsiębiorstwa klienta.

Kontakt