EY - Łukasz Kleszczonek
Dbam, aby członkowie naszego zespołu czuli się doceniani, mieli poczucie przynależności i wspólnie budowali naszą firmę, zachowując jednocześnie równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Łukasz Kleszczonek

EY Polska, Audyt, Partner

Lider gdańskiego Działu Audytu EY. Audytor z wieloletnim doświadczeniem w badaniu dużych Grup Kapitałowych, również z zaangażowaniem Centrów Usług Wspólnych (SSC).

Łukasz ma wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym również spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nadzoruje badania grupowe międzynarodowych grup kapitałowych, współpracując z Centrami usług wspólnych (SSC) zlokalizowanymi w północnej Polsce. Doradza klientom w zakresie systemów księgowych, kontroli wewnętrznej oraz polityki rachunkowej. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz jest członkiem ACCA. 

Jak Łukasz wciela w życie misję EY „Building a Better Working World”

Prowadząc gdański Działu Audytu EY, koncentruje się na dostarczaniu długoterminowej wartości swoim klientom i budowaniu ich zaufania.

Kontakt