Maciej Markiewicz
Kluczowe jest odpowiedzialne budowanie długoterminowej wartości, szczególnie dla sektora energetycznego i jego odbiorców. Zakłócenia i zmienność w energetyce przekładają się na kondycję firm i ich możliwość zrównoważonego rozwoju. Wpływają również na sposób funkcjonowania całego świata oraz decyzje, które musimy podejmować.

Maciej Markiewicz

EY Polska, Business Consulting, Partner, Dział Energetyki

Lider, ekspert rynku energetycznego, skoncentrowany na tworzeniu zrównoważonej i długotrwałej wartości. Pasjonat nurkowania.

Maciej posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie dla sektora energetycznego. Uczestniczył w kluczowych projektach na polskim rynku energii, obejmujących swoim zakresem wszystkie elementy łańcucha wartości energii elektrycznej – od wytwarzania po handel i przesył energii. Realizował szereg projektów związanych z konsolidacją i restrukturyzacją, projektowaniem i wdrażaniem regulacji, analizami sektorowymi oraz planowaniem długoterminowym, jak również optymalizacją operacyjną i budową oraz wdrożeniem planów budowy wartości.

Obecnie jest zaangażowany w działania związane z transformacją energetyczną – zarówno po stronie regulatorów oraz spółek energetycznych, jak i odbiorców energii, m.in. w zakresie: strategii energetycznych, strategii dekarbonizacji, modelowania rynku energii, zakupu i sprzedaży zielonej energii, czy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz energetyki jądrowej.

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości ze specjalnością Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Łódzkim.

Jak Maciej wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

"W swoich działaniach wspieram klientów, interesariuszy i zespół w budowaniu świadomości tego, jak kluczowa jest transformacja sektora energetycznego oraz jak konieczność zmian wpływa na sposób funkcjonowania branży i jej odbiorców, a także na decyzje, które podejmujemy. Wzajemne zaufanie i relacje oparte na dążeniu do długoterminowej wartości pozwalają na budowę lepiej funkcjonujących organizacji i społeczeństw."

Kontakt